Миколаївська філія приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

 м. Миколаїв, вул. Бузника, 5/1

     Європейський університет було засновано 1991 року одним із перших приватних вищих навчальних закладів України, має багаторічний досвід і займає провідні позиції у галузі освіти і науки. В лютому 1992 року перейменувано в Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу та надано право підготовки фахівців з повною вищою освітою на рівні спеціаліста. 
     У червні 1999 року отримав новий статус навчального закладу під назвою «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» – ЄУФІМБ. 
     Європейський університет має філії по всій території України. Миколаївська філія Європейського університету IV рівня акредитації була заснована 1 квітня 1997 року. Пріоритетними для філії є такі напрямки підготовки фахівців як комп’ютерні науки, менеджмент, економіка і підприємництво. Багаторічна спеціалізація на обраних напрямках підготовки фахівців дозволяє Миколаївській філії Європейського університету за своїм кадровим потенціалом гідно конкурувати з провідними вищими навчальними закладами регіону. 
     Миколаївська філія має денну та заочну форми навчання та здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр та спеціаліст. У складі університету функціонують факультети: Факультет фінанси і кредит, Факультет менеджменту, Факультет інформаційні управляючі системи та технології, Факультет програмного забезпечення.

Література

  • Кристина. Формула счастья – вопросы о главном : [беседа с директором Николаевского филиала Европейского университета А. Р. Нариняном] / Кристина // Горожанин. – 2004. – N3. – С. 32-33.
  • Чернышова, И. Кому достанется земля университета? : [в Украине станет меньше на 60 вузов] / И. Чернышова // Наш город. – 2015. – N 14(8 апр.). – С. 9 
    В Николаеве планируется закрыть: обособленное подразделение “Николаевский факультет менеджмента и бизнеса Киевского университета культуры”; Колледж Николаевской академии парикмахерского искусства Киевского университета культуры; Николаевский колледж Киевского университета культуры; Николаевский филиал ЧВУЗ “Европейский университет” .

Web-ресурси

  • Миколаївська філія Європейського університету, МФ ЄУ [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/40-mikolaivska-filiya-evropeyskogo-universitetu-mf-eu, вільний. – Дата останнього доступу : 01.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет» [Електронний ресурс] // Parta.ua : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/381/, вільний. – Дата останнього доступу : 01.09.2016. – Назва з екрану.
  • Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет Миколаївська філія : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mikolaiv.e-u.in.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 01.09.2016. – Назва з екрану.