Январьов Еміль Ізраїльович

поет
(1931 – 2005)

 Біографічна довідка
Январьов Еміль Ізраїльович народився 30 січня 1931 року в Миколаєві в родині службовця. У 1952 році закінчив Миколаївський педагогічний інститут, а 1953-го – Літературний інститут ім. М. Горького. Довгий час працював вчителем в середній школі робітничої молоді.
Перші вірші були надруковані в миколаївських газетах “Південна правда” та “Бугская заря” у 1948 році. З 1955 року почав постійно друкуватися в збірниках “День поэзии”, альманахах, журналах “Юность”, “Радуга”. Перша збірка віршів “Переправа” вийшла 1967 року в видавництві “Советский писатель”. Слідом за нею вийшли “Настоящее время” (1971), “Действующие лица”(1972), потім “Открытый урок”(1975), “Корабельные баллады”(1977), “Школа взрослых”(1979), “Почерк” (1981), “Мера сил”(1984), “Эхо на площади” (1987),”Новый адрес”(1989); останім часом – “Ольвийский причал” (1991), “Стихи мои младше меня”(2000), “Стечение обстоятельств”(2001). У співдружності з поетом М. Владимовим написав драму “Це було в Миколаєві”.
В 1997 році в миколаївському видавництві “Возможности Киммерии” вийшла поетична збірка “Документ”, за яку Е. Январьову була присуджена Всеукраїнська літературна премія ім. М.Ушакова (1999).
Писав російською мовою.
Протягом багатьох років Е. Январьов вів популярну телевізійну передачу “Поле зору”, виступав з публіцистичними есе на сторінках газет і журналів.
Є одним із авторів Миколаївського літературно-художнього альманаху “Письмена”. Лауреат обласної комсомольської премії ім. О. Гмирьова. Городянин року (1997). Член Національної Спілки письменників України (1969).
У видавництві ЧП “Гудим” вийшла книга “Подлинник”, до якої увійшли вірші, написані Емілем Январьовим в останні роки життя. Багато творів поета пройняті передчуттям неминучого кінця, гіркотою розлучення, світлою і мудрою печаллю. Автори вирішили видати книгу у тому вигляді, в якому вона була підготовлена до друку самим Емілем Ізраїльовичем. Ці вірші – невід’ємна частка поетичної спадщини поета і знак вдячності з боку тих, хто любив і шанував його.
Помер Еміль Ізраїльович Январьов після тяжкої тривалої хвороби 5 жовтня 2005 року.
По вулиці Шевченко, де з 1944 по 1966 роки разом зі своїми батьками жив майбутній поет, була відкрита меморіальна дошка в його честь.

Основні твори

 • Действующие лица: Стихи. – Одесса: Маяк, 1972. – 62 с.
 • Документ: Книга стихотворений. – Николаев: Возможности Киммерии, 1997. – 240 с.: ил.
 • Журнальный столик : избранные эссе и документальные рассказы / Э. И. Январёв ; сост.: Л. П. Костюк, В. Ю. Пучков ; предисл. В. Ю. Пучкова. – Николаев : Возможности Киммерии, 2010. – 472 с.
 • Избранное : [сборник поэзии] / Э. И. Январёв ; сост. Л. П. Костюк, В. Ю. Пучков ; вступ. ст. В. Ю. Пучкова. – Николаев : Возможности Киммерии, 2009. – 434 с.
 • Корабельные баллады: Книга стихов. – К.: Рад. письменник, 1977. – 59 с.
 • Настоящее время: Стихи. – Одесса: Маяк, 1971. – 112 с.
 • Новый адрес: Стихи. – Киев: Рад. письменник, 1989. – 95 с.
 • Ольвийский причал: Стихотворения. – К.: Дніпро, 1991. – 246 с.: порт.
 • Открытый урок: Стихи. – М.: Сов. писатель, 1975. – 104 с.: ил.
 • Подлинник: Последние стихи. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2006. – 88 с.
 • Стечение обстоятельств: Новая книга. – Николаев: МП “Возможности Киммерии”, 2001. – 118 с.
 • Стихи мои младше меня: Новая книга. – Николаев: МП “Возможности Киммерии”, 2000. – 104 с.: ил.
 • Школа взрослых: Стихи. – Одесса: Маяк, 1979. – 56 с.
 • Эхо на площади: Стихи. – Одесса: Маяк, 1987. – 126 с.

 • “Если б воля такая была мне дана – изменить хронологию календарей…”:[Стихи из последней рукописи поэта “Подлинник”] // Веч. Николаев. – 2002. – 18 мая.
 • Если бы сохранился снимок… “Дорога”: Из цикла “Война и дети” // Николаев. – 2000. – №3. – С.33 – 36.
 • Из рукописи “Стихи мои младше меня”: Поэзия // Южная правда. – 1999. – 14 декабр. – С.3
 • Из цикла “Война и дети”: Салют; Кино в конце и после войны; Какая музыка была // Николаев. – 2000. – № 4. – С.30-35.
 • Избранные стихи Эмиля Январёва // Веч. Николаев. – 2005. – 13 окт. – С.4-5
 • Кто мне поверит, что все это было?: Из новой рукописи “Подлинник” // Рідне Прибужжя. – 2001. – 18 октяб. – С. 5.
 • Мольба: Стихи // Южная правда. – 2006. – 31 янв. – С.3
 • “Не бойтесь говорить от первого лица…”: Стихи // Веч. Николаев. – 2001. – 30 янв. – С.3.
 • “…Но все-таки игра, наверно, стоит свеч”: [Стихи] // Веч. Николаев. – 2004. – 13 янв. – С. 3.
 • Пора! Утихомирь порывы и желанья…[Подборка стихов из новой книги] // Новый векь. – 2001. – № 3-4. – С.94 – 97.
 • Поэзия // Южная правда. – 2004. – 7 окт. – С.5.
 • Синяя тропка бежит к сосняку…: Из новых стихов Эмиля Январёва // Веч. Николаев. – 2006. – 30 дек.
 • “Стечение обстоятельств”: Стихи из новой рукописи // Рідне Прибужжя. – 2001. – 30 січ.
 • Стихи // Миколаївський оберіг. – Миколаїв, 2004. – С.358 – 383.
 • Стихи // Николаев. – 2001. – №1. – С.6.
 • Такие разные зимы…: [ Стихи] // Южная правда. – 2003. – 4 янв. – С. 5.
 • Тем ближе чистый колокольный звон: [Стихи] // Южная правда. – 2002. – 3 янв.

Література про життя і творчість

 • Еміль Январьов // Письменники Радянської України, 1917 – 1987: Біобібліогр. довідник. – К., 1988. – С.683.
 • Январьов Еміль Ізраїльович // Письменники Радянської України: Біобібліогр.довідник. – К.,1981. – С.310.
 • Январьов Еміль Ізраїльович (1931 – 2006) // Хто є хто на Миколаївщині: видатні земляки: довідник. – К., 2005. – С.19.
 • Январев Э. И. Миколаївський оберіг. – Миколаїв, 2004. – С.358.

 • Александров И., Костюк Л. Январев Эмиль Израилевич // Николаевцы, 1789 – 1999: Энцикл. словарь. – Николаев, 1999. – С.370.
 • Голубкова Е. Живая ткань жизни // Январев Э.И. Документ: Книга стихотворений. – Николаев, 1997.
 • Еміль Январьов (нар.1931 р.): [Біографічна довідка] //Література рідного краю:Посібник- хрестоматія. – Миколаїв, 2003. – С.88 – 89.
 • Старовойт Л. В. Поетична спадщина Еміля Январьова / Л. В. Старовойт // Старовойт Л. В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство» / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 171-43.
 • Эмиль Январев: Поэтическая антология “Южной правды” // Южная правда. – 2004. – 7 окт. – С.5

  • * * *

 • Агеев Ю. Эмиль Январёв – с нами!: [Вечер памяти]// Южная правда. – 2006. – 25 февр. С.7
 • Голубкова Е. А я своё скажу…// Январёв Э. Подлинник: Последние стихи. – Николаев, 2006. – С.4 – 5
 • Голубкова Е. А. Живая ткань жизни // Январёв Э. И. Документ: Книга стихотворений. – Николаев, 1997
 • Голубкова Е. А Памяти поэта // Веч. Николаев. – 2005. – 13 окт. – С.5
 • Долженко В. Как мы с Эмилем Январевым отстояли полководца Суворова : [воспоминания]/ В. Долженко // Вечерний Николаев. – 2010. – №114(5 окт.). – С. 3.
 • Ежелов Г. Молодые стихи старого друга: Про книгу Е. Январьова “Стихи мои младше меня” // Веч. Николаев. – 2000. – 1 февр.
 • Єжелов Г. Всього 45 років // Літ. Україна. – 1999. – 9 верес. – С.4
 • Ежелов Г. Молодые стихи старого друга //Веч. Николаев. – 2000. – 1 февр.
 • Ежелов Г. Слова надежды, веры и любви / Г. Ежелов // Вечерний Николаев. – 2001. – 13 марта. – С. 3.
 • Качурин В. Покуда молчат самолёты: Год тому назад ушёл из жизни знаменитый поэт Эмиль Январёв // Рідне Прибужжя. – 2006. – 7 жовт. – С. 3.
 • Козлов В. Эмиль Январев:”Мир сотворю. Труд невероятный!” : [к 79-летию писателя] / В. Козлов // Южная правда. – 2010. – №11(30янв.). – С. 3.
 • Козлов В. Эмиль Январев: “Тут шумят мои дожди и мои горят закаты…” // Южная правда. – 1999. – 23 нояб.
 • Коллар В. “Я еще стихи слагаю…” // Южная правда. – 2001. – 30 янв.
 • Коротченко Ж. Мой, наш Январёв: К 75-летию Эмиля Январёва // Южная правда. – 2006. – 31 янв. – С. 3
 • Костюк Л. Больше, чем поэт : интервью отовсюду : [интервью друзей поэта Э. Январева по телефону записала жена] / Л. Костюк // Вестник Прибужья. – 2011. – №5(3 февр.). – С. 7.
 • Костюк Л. Выбранные места из переписки с друзьями: Три года тому назад не стало Эмиля Январева / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2008. – 4 окт. – С.7.
 • Костюк, Л. “Давай запомним этот день” : к 85-летию Эмиля Январева / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2016. – N 9(28 янв.). – С. 4 : фот.
 • Костюк Л. Заветный блокнот: К 75-летию Эмиля Январёва // Южная правда. – 2006. – 31 янв. – С.3
 • Костюк Л. “Как там было? Не соврать бы…” : диалог-воспоминание : [о поэте вспоминали жена и дочь] / Л. Костюк, Ю. Зиньковская // Вечерний Николаев. – 2011. – №10(29 янв.). – С. 3.
 • Костюк Л. “Наедине с тобою, брат…”: [воспоминания Эмиля Январева о Лермонтовских праздниках поэзии в г. Пятигорске] / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2009. – 15 окт.
 • Костюк Л. Написано в тот самый день…: [Первые стихи Эмиля Январёва] / Л. Костюк // Южная правда. – 2006. – 28 марта. – С.3.
 • Костюк Л. Предчувствие: Три года тому назад, 5 октября 2005 года, ушел от нас Эмиль Январев / Л. Костюк // Южная правда. – 2008. – 2 окт. – С.5.
 • Костюк Л. Эмиль Январёв среди книг и друзей: [Дарственные надписи на поэтических книгах, которые Э. Январёв дарил друзьям] / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2006. – 3 окт. – С.3.
 • Кремінь Д. На полі Антея: [ До 70-ліття Е.І. Январьова] //Рідне Прибужжя. – 2001. – 30 січ.
 • Креминь Д. Поэтический рыцарь эпохи : Эмилю Январеву – 80 / Д. Креминь // Южная правда. – 2011. – №10(29 янв.). – С. 4.
 • Кремінь Д. Хроніст нового часу: епос і легенда полину:[ Про книгу Е. Январьова “Стихи мои младше меня”] // Рад. Прибужжя. – 2000. – 22 лют.
 • Креминь Д. Последний урок поэта: Ушла целая литературная школа, где николаевец Эмиль Январёв был не только учителем, но и учеником // Ник. новости. – 2005. – 12 окт. – С.3
 • Кручик И. “Вдали от всех Парнасов…”: Э. Январев (поэт) за книгу “Документ” (Николаев: “Возможности Киммерии”, 1997г.) стал лауреатом литературной премии им. Николая Ушакова // Веч. Николаев. – 1999. – 5 авг. – С.4.
 • Кухар – Онышко Н. Писал биографии земляков: К 75 – летию Эмиля Январёва // Веч. Николаев. – 2006. – 31 янв. – С.3
 • Маляров А. Соло для избранных /А. Маляров // Вечерний Николаев. – 2003. – 18 нояб. – С.3.
 • Мирошниченко Е. Две юности поэта Январева // Веч. Николаев. – 2003. – 28 окт. – С.4.
 • Мирошниченко Е. Паляница – хлебом делиться: [К 75 – летия со дна рождения Э. Январёва] // Веч. Николаев. – 2006. – 31 янв. – С.3
 • Мишанкина Е. Памяти Эмиля Январева / Е. Мишанкина // Южная правда. – 2015. – N 114(13 окт.). – С. 4 : фот.
 • Мільтих Д. Вечір пам’яті поета Еміля Январьова / Д. Мільтих // Рідне Прибужжя. – 2011. – №38(7 квіт.). – С. 4.
 • Наточа Е. Он снова вернулся в свой дом…: [открытие мемориальной доски поэту Эмилю Январеву] / Е. Наточа // Вечерний Николаев. – 2009. – 5 сент. – С.1.
 • Наточа Е. Это был подлинник, здесь не было подделки:[ Вечер памяти Э. Январёва] // Веч. Николаев. – 2006. – 23 февр. – С.8
 • Островская М. Николаев любит Эмиля Январева: [открыта мемориальная доска поэту Э. Январеву] / М. Островская // Южная правда. – 2009. – 8 сент. – С.3. Изготовил мемориальною доску Иван Булавицкий
 • Павлова Л. Почитатели Пушкина чествовали земляка – юбиляра // Вечерний Николаев. – 2001. – 8 марта. – С.1.
 • Памяти поэта // Вечерний Николаев. -2005. – 13 окт. – С. 4 – 5.
 • Помним Эмиля Январева : [5 октября исполнилось 10 лет, как ушел из жизни поэт Эмиль Январев] // Вечерний Николаев. – 2015. – N 113(10 окт.). – С. 6 : фот.
 • Пучков, В. Воспоминание о конно-спортивной школе: Эмилю Январеву / В. Пучков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 92(3 дек.). – С. 6.
 • Пучков В. Вся жизнь: от и до!…: Памяти Э. Январёва // Веч. Николаев. – 2005. – 13 окт. – С.4 – 5
 • Пучков В. Вся жизнь: от и до!…: Слово об Эмиле Январёве // Январёв Э. Подлинник: Последние стихи. – Николаев, 2006. – С.82 – 85
 • Пучков В. Вся жизнь: от и до!. : слово об Эмиле Январеве / В. Пучков // Радуга. – 2010. – N3. – С. 128-136.
 • Пучков В. “Не бойтесь говорить от первого лица…”: Эмилю Январеву – 70 // Веч. Николаев. – 2001. – 30 янв. – С.3.
 • С дома на улице Шевченко на николаевцев смотрит поэт Эмиль Январев: [открыта мемориальная доска, посвященная Э. Январеву] // Николаевские новости. – 2009. – 9 сент. – С.4.
 • С новой книгой: [ Вышла книга Э. Январева “Стихи мои младше меня”] // Веч. Николаев. – 2000. – 22 янв.
 • Сайковський О. Поетична спадщина Майстра: [Про нову книгу Е. Январьова “Подлинник”] // Рідне Прибужжя. – 2006. – 7 берез.
 • Сизоненко А. “Не насытимся, не наглядимся, брат мой!”: Прозаик Александр Сизоненко из Киева – поэту Эмилю Январеву в Николаев:[ О новой книге Э. Январева “Стихи мои младше меня” // Веч. Николаев. – 2000. – 5 авг.
 • Сизоненко А. Посмертная слава поэта : о двухтомнике Эмиля Январёва / А. Сизоненко // Вечерний Николаев. – 2010. – №128(2 нояб.). – С. 3.
 • Сизоненко О. Що з тобою, друже?: Відкритий лист Емілеві Январьову // Літ. Україна. – 2000. – 20 січ. – С.7.
 • Сизоненко А. Я пишу тебе снова…(О новой книге Э. Январева “Стечение обстоятельств”) // Южная правда. – 2001. – 28 июля
 • Смирнова, Н. “…С вами, друзья, пребываю” : [вечер памяти “Человек на все времена”, посвящен 85-летию Э. Январева] / Н. Смирнова // Вестник Прибужья. – 2016. – N 8(25 февр.). – С. 7 : фот.
 • Стариков И. “Журнальный столик” Эмиля Январева : [о прозаических произведениях писателя] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2010. – №77(8 июля). – С. 4.
 • Стариков И. Многоточие:[ К 75-летию со дня рождения Э. Январёва] // Веч. Николаев. – 2006. – 31 янв. – С. 3
 • Стариков И. Пометки на полях // Южная правда. – 2006. – 5 окт. – С. 6.
 • Стариков И. С чего начинается таинство: [О книге Э. Январёва “Стихи мои младше меня”] // Южная правда. – 2000. – 1 февр.
 • Тупайло С. У вінок Емілю Январьову: До 75 річчя з дня народження Е. Январьова // Рідне Прибужжя. – 2006. – 31 січ. – С. 4
 • Тут шумят мои дожди, тут горят мои закаты: Памяти поэта и публициста Эмиля Январева // Южная правда. – 2005. – 8 окт. – С.4.
 • Христова, Н. Альманах “Соты” приглашает в свой новый сборник / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2016. – N 39(9 апр.). – С. 3 : фот.
  Журнал “Соты” появился почти 20 лет назад, выпускается в Киеве – в Издательском доме Дмитрия Бураго. В альманахе опубликованы стихи трех николаевцев: Эмиля Январева, Олега Духовного и Владимира Пучкова.
 • Христова Н. Любовь поэта : [история любви Эмиля Январёва и Людмилы Костюк] / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2013. – N 12(31 янв.). – С. 5 : фот. – (Поговорим о странностях любви)
 • Человек на все времена : [вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения Эмиля Январева] // Вечерний Николаев. – 2016. – N 11(2 февр.). – С. 4 : фот. – (Николаев и николаевцы).
 • Это был подлинник, здесь не было подделки // Вечерний Николаев. – 2006. – 23 февр. – С.8.