Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж»

 м. Миколаїв, Вул. Нікольська, 11-А

     Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» веде свою історію від Миколаївського суднобудівного технікуму, який було засновано 23 липня 1930 року на базі конструкторських суднобудівних курсів і механічної професійно-технічної школи міста Миколаєва. В кінці 1955 року технікум отримав новий навчальний корпус по вулиці Рози Люксембург, 11 (тепер вулиця Нікольська). 26 серпня 1992 року наказом Міністерства освіти України Миколаївський суднобудівний технікум було перейменовано на Миколаївський політехнічний технікум. 29 грудня 2007 року наказом Міністерства освіти і науки України технікум було перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж». Коледж є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, має ліцензію на підготовку молодших спеціалістів на денній і заочній формах навчання за спеціальностями: «Економіка: Економіка підприємства»; «Облік і оподаткування: Облік і аудит на підприємствах і в організаціях»; «Інженерія програмного забезпечення: Програмна інженерія»; «Прикладна механіка: Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів»; «Галузеве машинобудування: Машинобудування та матеріалообробка»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Обслуговування, діагностика та ремонт автотранспортних засобів»; «Телекомунікації та радіотехніка: Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»; «Суднобудування: Суднобудування»; «Суднобудування: Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин, механізмів та систем»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Фахівець з інформаційних технологій».

Література

  • Миколаївський політехнічний технікум // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 104-106.
  • Павлик, І. С. Миколаївський політехнічний технікум / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 105-106.

  • Козлов, С. Политехническому техникуму – 75! / С. Козлов // Вечерний Николаев. – 2005. – №136(26 нояб.). – С. 3.
  • Куреленок, Т. Александр Лютый: “Техникум – это вся моя жизнь” : биография коллективная / Т. Куреленок // Горожанин. – 2009. – N2. – С. 16-17.
  • Олександр Лютий: “Ми розвиваємося – і це головне!” : [бесіда з директором Миколаївського політехнічного технікуму Олександром Лютим] // Горожанин. – 2006. – N1. – С. 26-28.

Web-ресурси

  • Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mpk.mk.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 07.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський політехнічний коледж, МПК [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/6-mikolaivskiy-politekhnichniy-koledzh-mpk, вільний. – Дата останнього доступу : 07.09.2016. – Назва з екрану.