Коледж імені Пилипа Орлика «Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика»

 м. Миколаїв, вул. Шнеєрсона, 12

      Міжнародний класичний університет імені П. Орлика – це комплекс недержавних навчальних закладів, існуючих в Україні з 1996 року, це комфортні можливості отримання освіти від дитячого садка, школи, мережі робітничих професій, курсової підготовки до коледжу і університету. 
     Коледж здійснює навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями: «Облік та оподаткування»; «Журналістика»; «Готельно-ресторанна справа»; «Геодезія та землеустрій»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Маркетинг»; «Комп’ютерна інженерія»; «Право»; «Медсестринство»; «Фармація»; «Фінанси, банківська справа та страхування».

Web-ресурси

  • Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» : Коледж : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mku.edu.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 12.07.2016. – Назва з екрану.
  • Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика [Електронний ресурс] // Parta.ua : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/553/, вільний. – Дата останнього доступу : 02.09.2016. – Назва з екрану.