Коледж Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського

 м.Миколаїв, вул. Бузника, 5

     Коледж Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського веде свою історію від Миколаївського технікуму Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, який було засновано 2000 року. 15 жовтня 2009 року перейшов до відомства МДУ імені В.О.Сухомлинського. Нині має назву Коледж Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського і є навчальним закладом І рівня акредитації, державної форми власності. Студенти коледжу навчаються на бюджетній та контрактній основах, форма навчання – денна. 
     Випускники коледжу отримують такі спеціальності та кваліфікації: Соціальна робота (соціальний працівник); Правознавство (юрист); Бухгалтерський облік (молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку); Фінанси та кредит (молодший спеціаліст з фінансування та кредитування); Прикладна математика (технік-програміст); Обслуговування комп’ютерних систем та мереж (технік з обслуговування обчислювальної техніки). 
     На І курс Коледжу Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського приймаються громадяни України, випускники 9 класів загальноосвітніх середніх шкіл, на ІІ курс – випускники 11 класів та профтехучилищ. 
     Випускники коледжу зараховуються на ІІ-ІІІ курси університету відповідних спеціальностей.

Web-ресурси

  • Коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського [Електронний ресурс] // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського : [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу : http://mdu.edu.ua/?page_id=499, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.
  • Коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, КМНУ ім. В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/16-koledzh-mikolaivskogo-natsionalnogo-universitetu-imeni-v-o-sukhomlinskogo-kmnu-im-v-o-sukhomlinskogo, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.