Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

 м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11

     «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» – вищий навчальний заклад ІV ступеня акредитації, недержавної форми власності, створений радою засновників на підставі рішення Миколаївської міської Ради, є базовим інститутом навчально-науково-виробничого комплексу «Миколаївська політехніка». 
     Миколаївський політехнічний інститут функціонує з грудня 2003 року, його створено в результаті реорганізації Миколаївського регіонального представництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 
     Миколаївський політехнічний інститут є вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств, організацій і установ різних форм власності, які працюють на умовах ринкових відносин. В інституті працюють три факультети – економічний, технічний, післядипломної освіти.
     Для удосконалення діяльності інституту Наказом Міністерства освіти і науки України № 15 від 17 січня 2005 року створено навчально-науково-виробничий комплекс «Миколаївська політехніка». 
     Університет сьогодні – це сучасний вищий навчальний заклад, заснований провідними українськими і міжнародними підприємствами, готує фахівців за галузями знань: управління та адміністрування, охорона здоров’я, інформаційні технології та транспорт.

Література

  • Вильский, Г. Инновационное развитие Николаевской политехники : Николаевский политехнический иститут / Г. Вильский // Южная правда. – 2011. – №70(2 июля). – С. 2.
  • Геннадий Вильский: “Автогенез Николаевской политехники” // Имена. – 2014. – N 57. – С. 23 : фот. цв.
  • Гринишак, Ю. 10 лет “Николаевской политехники” : [Николаевский политехнический институт] / Ю. Гринишак // Вечерний Николаев. – 2013. – N 135(28 нояб.). – С. 3
  • День науки в “Николаевской политехнике” // Вестник Прибужья. – 2015. – N 21(21 мая). – С. 1
  • Ко дню науки – награда от королевы Великобритании! // Вечерний Николаев. – 2015. – N 53(19 мая). – С. 2 : фот. 
    Международный технологический университет “Николаевская политехника” ко Дню науки подвел итоги ХХ открытой студенческо-ученической конференции “Научная молодежь – 2015” и наградил победителей конкурса творческих работ.
  • Соловьев, В. Достижения и устремления “Николаевской политехники” : [о работе Николаевского политехнического института рассказывает Геннадий Вильский] / В. Соловьев // Южная правда. – 2012. – №73(7 июля). – С. 2. : фот.

Web-ресурси

  • Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mpi.mk.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 12.07.2016. – Назва з екрану.
  • Міжнародний технологічний університет “Миколаївська політехніка”, МТУ МП [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/25-mizhnarodniy-tekhnologichniy-universitet-mikolaivska-politekhnika-mtu-mp, вільний. – Дата останнього доступу : 06.09.2016. – Назва з екрану.