Миколаївська філія приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

Європейський університет м. Миколаїв, вул. Морехідна 1 в/3

Європейський університет – недержавний приватний вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації. Заснований 1991 року родиною вчених – Тимошенком Іваном Івановичем, його дружиною Зоєю Іванівною та їх донькою Оленою Іванівною. Університет – член Української асоціації бізнес-освіти.
Має філії по всій території України, які перетворилися на справжні культурно-освітні центри регіонів.
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет» створена 1 квітня 1997 року. У складі університету функціонують факультети: Економіки та менеджменту, Інформаційних систем  і технологій та Юридичний факультет.
Миколаївська філія має денну та заочну форми навчання, готує молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів з таких галузей знань: «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека».
Філія розташована в  сучасному 4-поверховому  корпусі у центрі міста. Просторі аудиторії та комп`ютерні класи обладнані сучасними зручними меблями та комп`ютерною технікою. До послуг студентів та викладачів – окрема лінія Internet, електронна бібліотека та безкоштовний доступ до Wi-Fi. У філії постійно працюють спортивні секції, творчі об`єднання, проводяться зустрічі, конференції, святкування.

Дізнатися більше

Література

  • Кристина. Формула счастья – вопросы о главном : [беседа с директором Николаевского филиала Европейского университета А. Р. Нариняном] / Кристина // Горожанин. – 2004. – N3. – С. 32-33.
  • Толстих, О. Європейський університет – європейські стандарти навчання / О. Толстих // Рідне Прибужжя. – 2004. – 1 квіт. – С. 3.

Web-ресурси

  • Миколаївська філія Європейського університету [Електронний ресурс] // Facebook. – Режим доступу https://www.facebook.com/groups/1539754492899784/?ref=share, вільний. – Дата останнього доступу : 16.02.2022. – Назва з екрану.
  • Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет Миколаївська філія : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mikolaiv.e-u.in.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 16.02.2022. – Назва з екрану.