Миколаївський базовий медичний коледж

 м. Миколаїв вул. Космонавтів, 79/1

     Миколаївський базовий медичний коледж є одним із найстаріших вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Навчальний заклад засновано 9 березня 1875 року наказом адміралтейства із Санкт-Петербургу «Про створення фельдшерської школи в м. Миколаєві». 14 жовтня 1906 року міська дума Миколаєва відкриває повивально-фельдшерську школу, яка готувала повивальних бабок та фельдшерів І розряду. 1928 року Народний комісаріат охорони здоров’я України реорганізував навчальний заклад у медичний технікум. 1956 року Міністерство освіти УРСР реорганізовує технікум в училище. 1996 року училище проходить акредитацію за І освітньо-кваліфікаційним рівнем і отримує статус вищого навчального закладу. 2000 року училище акредитовано за ІІ освітнім рівнем підготовки, а 2002 року училище отримує статус коледжу та стає базовим в регіоні.
     Миколаївський базовий медичний коледж має денну, вечірню та заочну форми навчання та здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями: Медицина; Фармація. 2013 року коледж проходить повторну акредитацію спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія ортопедична», «Сестринська справа», «Фармація».

Література

  • Миколаївське медичне училище // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 117-121.
  • Павлик, І. С. Миколаївське медичне училище / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 116-117.

  • Войтова, Н. Сергей Губанов: “Мы стараемся дать лучшее в профессиональном плане и в личностном” / Н. Войтова // Горожанин. – 2005. – N4. – С. 17-18
  • “Он у нас – классный мужик!” : [“Горожанин года” победитель в номинации “Училища, техникумы, колледжи” С. Н. Губанов] // Вечерний Николаев. – 2007. – №22(24 февр.). – С. 7.

Web-ресурси

  • Миколаївський базовий медичний коледж : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://medcollege.mk.ua/content/pro-koledzh, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський медичний коледж [Електронний ресурс] // Управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації : Лікувальні заклади : Навчальні медичні заклади : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/likuvalni-zakladi/navchalni-medichni-zakladi/716-mikolayivskiy-medichniy-koledzh, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.