Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури

 м. Миколаїв, вул. 1-А Слобідська, 2

     Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури веде свою історію від Миколаївського будівельного технікуму, який було засновано 30 травня 1944 року. У час його створення технікум був розта¬шований на вулиці Рози Люксембург, 58, у невеличкому двоповерховому будинку. 
     Весною 1947 року технікум переселився у відбудовану будівлю старих флотських казарм по вулиці 1-А Слобідська, 2, в якому знаходиться і сьогодні. 
     Спочатку будівельний технікум був у підпорядкуванні Головного управління навчальних закладів Народного комісаріату будівництва СРСР, а потім, протягом тривалого сімдесятирічного існування, заклад належав до різних міністерств союзного значення. 
     1986 року технікум передано у ведення Міністерства будівництва УРСР, яке постановою Кабінету Міністрів УРСР від 01.07.91 року реорганізовано в Українську державну будівельну корпорацію. 27 грудня 1990 року на підставі спільного наказу Міністерства вищої освіти і Міністерства будівництва УРСР Миколаївський будівельний технікум реорганізовано в Миколаївський будівельний коледж. 
     З травня 2006 року коледж став структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). В даний час коледж в межах підготовки бакалаврів і молодших спеціалістів діє в повній відповідності до діючих правових та нормативних документів щодо вищої освіти в Україні, має статус ІІ рівня акредитації. На денному і заочному відділеннях коледжу навчаються 790 студентів. Коледж проводить прийом випускників 9-11 класів на спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин і обладнання», «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем», «Розробка програмного забезпечення» на денну та заочну форму навчання. Випускники коледжу отримують диплом рівня «молодший спеціаліст» і «бакалавр».

Література

  • Будівельний коледж // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 101-104.
  • Павлик, І. С. Миколаївський будівельний коледж / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 107-108.

  • Евлашина, М. “Строитель – значит созидатель” : [беседа с директором Николаевского строительного колледжа Киевского национального университета строительства и архитектуры Георгием Григорьевичем Бондаренко] / М. Евлашина // Южная правда. – 2015. – N 86(6 авг.). – С. 1,2 : фот.
  • Кураса, Е. Строители будущего : на днях Николаевский строительный техникум отпраздновал 70-летие / Е. Кураса // Вечерний Николаев. – 2014. – N 66(3 июня). – С. 2 : фот.
  • Миколаївському будівельному коледжу – 60 років! // Горожанин. – 2004. – N4. – С. 35.
  • Николаевскому строительному колледжу – 70 лет // Южная правда. – 2014. – N 61(29 мая). – С. 2.
  • Ржепецький, Л. Талант служити людям : [до 65-річчя директора Миколаївського будівельного коледжу Нестерчука Валерія Андрійовича] / Л. Ржепецький // Рідне Прибужжя. – 2008. – №135(27 листоп.). – С. 2.

Web-ресурси

  • Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mbk.mk.ua/?page_id=86, вільний. – Дата останнього доступу : 07.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, МБК КНУБА [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/15-mikolaivskiy-budivelniy-koledzh-kiivskogo-natsionalnogo-universitetu-budivnitstva-i-arkhitekturi-mbk-knuba, вільний. – Дата останнього доступу : 07.09.2016. – Назва з екрану.