Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій

 м. Миколаїв, пр. Миру, 18

     Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій веде свою історію від Миколаївського технікуму радянської торгівлі, який було засновано 1 вересня 1965 року за наказом Міністерства торгівлі УРСР на базі школи торгово-кулінарного учнівства. 
     1991 року його було перейменовано в Миколаївський комерційний технікум. Згідно з наказом МОН України №15 від 18 січня 1993 року Миколаївський комерційний технікум був взятий до структури Міністерства освіти України. 1998 року назва технікуму змінена на Миколаївський державний комерційний технікум. 
     За наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року технікум перейменований у Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій. 
     Коледж є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, має ліцензію на підготовку молодших спеціалістів на денній і заочній формах навчання за спеціальностями: «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Товарознавство і торговельне підприємництво»; «Готельне обслуговування»; «Ресторанне обслуговування»; «Виробництво харчової продукції»; «Виробництво борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів»; «Готельно-ресторанна справа»; «Ресторанне обслуговування».

Література

 • Миколаївський комерційний технікум // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 124-126.
 • Павлик, І. С. Миколаївський комерційний технікум / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 111-112.

 • Вікторова, О. Від комерційного училища – до сучасного коледжу / О. Вікторова, А. Тюрін // Рідне Прибужжя. – 2011. – №17(15 лют.). – С. 2.
 • Козлов, С. Колледжу экономики и пищевых технологий – пятьдесят лет! / С. Козлов // Вечерний Николаев. – 2015. – N 103(17 сент.). – С. 1, 5 : фот.
 • Коммерческому техникуму – 40 лет! // Горожанин. – 2005. – N8. – С. 18-19.
 • Куреленок, Т. Зоя Дидняк : “Я благодарна судьбе, что занимаюсь делом, которое люблю” : [беседа с заместителем директора по учебной работе НГКТ Зоей Дидняк] / Т. Куреленок // Горожанин. – 2005. – N2. – С. 13.
 • Талант педагога и менеджера : [А. И. Олейник – директор Николаевского государственного коммерческого техникума – “Горожанин года – 2008” в номинации “Техникумы”] // Вечерний Николаев. – 2009. – №24(28 февр.). – С. 4.
 • Тупайло, С. Коледж економіки – запорука життєвого успіху / С. Тупайло // Родной причал. – 2012. – №15(11 апр.). – С. 1. : фот.
 • Тупайло, С. Коммерческий техникум: вот где нужно учиться! : [в гостях у Зои Дидняк, директора одного из самых престижных николаевских учебных заведений] / С. Тупайло // Николаевские новости. – 2006. – №116(27 сент.). – С. 3.

Web-ресурси

 • Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mdkeht.at.ua/index/istorija_koledzhu/0-33, вільний. – Дата останнього доступу : 07.09.2016. – Назва з екрану.
 • Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій, МДКЕХТ [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/8-mikolaivskiy-derzhavniy-koledzh-yekonomiki-ta-kharchovikh-tekhnologiy-mdkekht, вільний. – Дата останнього доступу : 07.09.2016. – Назва з екрану.
 • Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій (Миколаївський державний комерційний технікум) [Електронний ресурс] // Univer : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.unipedia.net/universities/217, вільний. – Дата останнього доступу : 07.09.2016. – Назва з екрану.