Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»

 м. Миколаїв, вул.Генерала Карпенка, 18

     Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія» організовано 1993 року. Юридичний профіль створюваного закладу був обраний у зв’язку з браком кваліфікованих кадрів для діяльності в правоохоронних структурах і обгрунтований регіональною комплексною програмою профілактики злочинності в області. Спочатку установа займалася підготовкою за спеціалізаціями судового права та господарського права. Вже 1996 року навчальний заклад став самостійним і приступив до навчання студентів за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 
     Миколаївський інститут права є структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», має IV рівень акредитації та здійснює підготовку фахівців-правознавців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст», спеціалізації «Прокуратура та слідство», «Цивільна та господарська юстиція» за денною та заочною формами навчання. 
     До структури Миколаївського інституту права входять три кафедри: 
     кафедра кримінально-правових дисциплін; 
     кафедра цивільно-правових дисциплін; 
     кафедра гуманітарних дисциплін. 
     Випускники Інституту права по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка та мають можливість займати посади в органах прокуратури і досудового слідства, правоохоронних органах, суді, нотаріаті, адвокатурі, у місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, юридичних службах підприємств. 
     НУ «ОЮА» є головним профільним учбовим закладом на території України у сфері підготовки фахівців юриспруденції.

Література

  • Делик, Т. Полное высшее юридическое образование – только в Николаевском учебном центре Одесской национальной юридической академии! / Т. Делик // Имена. – 2005. – N5. – С. 23.
  • Кулаков, В. Где можно стать настоящим юристом? : [Николаевский учебный центр Одесской национальной юридической академии] / В. Кулаков // Новый век. – 2004. – N1/2. – С. 24-27.

Web-ресурси