Миколаївський коледж бізнесу і права вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 м. Миколаїв, проспект Миру, 20

     1927 року в Миколаєві була створена торговельно-кооперативна школа, організатором і керівником якої стала Розалія Асушкіна. 1953 року школу реорганізовано в кооперативне училище, а те в свою чергу – в професійно-технічне-кооперативне училище. 1965 року почалося спорудження навчально-лабораторного корпусу технікуму і завершилася 1968 року. 1992 року профтехучилище і технікум були реорганізовані в єдиний навчальний заклад – кооперативний технікум зі ступеневою формою навчання. У квітні 1995 року отримано ліцензію на підготовку спеціалістів за новими спеціальностями: «Фінанси», «Банківська справа» і «Правознавство». Технікум увійшов до навчального комплексу Укоопспілки «Освіта» Полтавського університету споживчої кооперації України. У січні 1998 року навчальний заклад перейменовано в Миколаївський торговельно-економічний технікум, а в липні 2003 року – в торговельно-економічний кооперативний технікум Миколаївської облспоживспілки. Він тричі – у 1999, 2004, 2009 роках – акредитований як вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. 
     Співпраця з Полтавським університетом підготувала умови для створення на базі технікуму регіонального відділення університету з дистанційно-заочною формою навчання. З 1 квітня 2011 року його реорганізовано в Миколаївський коледж бізнесу і права, який увійшов до складу вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 
    До структури коледжу входять: 
    Економічне відділення готує молодших спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит»; 
    Комерційно-технологічне відділення готує молодших спеціалістів за спеціальностями «Товарознавство та комерційна діяльність, Товарознавство та комерційна діяльність (спеціалізація «Товарознавство в митній справі»), «Виробництво харчової продукції»; 
    Юридичне відділення готує молодших спеціалістів юристів за спеціальністю «Правознавство».

Література

  • Миколаївський кооперативний технікум // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 122-124.
  • Павлик, І. С. Миколаївський кооперативний технікум / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 112-113.

  • Кузня кадрів – власна : Миколаївський торгово-економічний кооперативний технікум – це звучить гордо // Автограф Век ХХІ. – 2008. – N4. – С. 39.
  • Нікуліна, А. Тут ви захочете навчатися! : [Миколаївський коледж бізнесу і права] / А. Нікуліна // Рідне Прибужжя. – 2013. – N 24(13 черв.). – С. 20 : фот. цв.
  • Стариков, И. Удивительное – рядом : [беседа с директором Николаевского колледжа бизнеса и права, заслуженным работником образования Украины Анатолием Васильевичем Дмитриченко] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2014. – N 44/45(17 апр.). – С. 5 : фот.
  • Тупайло, С. Миколаївський коледж бізнесу і права: вивірений шлях у самостійне життя / С. Тупайло // Родной причал. – 2012. – №16(18 апр,). – С. 1 : фот.

Web-ресурси

  • Миколаївський коледж бізнесу і права вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mtecc.at.ua/index/istorija_tekhnikumu/0-4, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський коледж бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі, МКБП ПУЕТ [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/31-mikolaivskiy-koledzh-biznesu-i-prava-poltavskogo-universitetu-yekonomiki-i-torgivli-mkbp-puyet, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський коледж бізнесу і права (Миколаївський торгово-економічний кооперативний технікум Миколаївської облспоживспілки) [Електронний ресурс] // Univer : [веб-сайт]. – Режим доступу :http://www.unipedia.net/universities/215, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський коледж бізнесу і права вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» [Електронний ресурс] // СООР-Україна : Історія організацій : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.nicoop.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=17#36, вільний. – Дата останнього доступу : 12.09.2016. – Назва з екрану.