Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71

     1894 року у Миколаєві було відкрито технічне залізничне училище при Харківсько-Миколаївській залізниці. Після жовтневого перевороту 1917 року училище працювало з перебоями. У 1920-1921 роках поновило свою діяльність як професійно-технічна школа, котра готувала техніків-шляховиків, з 1922 року – техніків-паровозників. 1930 року наказом наркому залізничного транспорту СРСР професійна школа була реорганізована у технікум з ФЗН при ньому. 1949 року Миколаївському технікуму залізничного транспорту було присвоєне ім’я видатного ученого-залізничника, академіка В. М. Образцова. 
     Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.12.2012 №1432 Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. академіка В. М. Образцова реорганізовано в Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна із збереженням сертифікованого обсягу та державного замовлення на становлення спеціалістів. 
     У структурі навчального закладу налічується шість відділень, на яких готують молодших спеціалістів за спеціальностями: «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, колійних, будівельних, дорожніх машин і обладнання»; «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт»; «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»; «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»; «Обслуговування залізничних споруд і об’єктів колійного господарства».

Література

  • Залізничний технікум ім. академіка В. М. Образцова // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 93-101.
  • Павлик, І. С. Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. В. М. Образцова Міністерство шляхів України / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 102-105.

  • Как поступить в Николаевский колледж транспортной инфраструктуры // Николаевские новости. – 2015. – N 73(17 июня). – С. 4.
  • Мирошниченко, А. Виктор Диданов: специальность железнодорожника гарантирует работу и перспективу развития / А. Мирошниченко // Южная правда. – 2015. – N 50/51(7-12 мая). – С. 1, 4 : фот.
  • Николаевского техникума железнодорожного транспорта уже нет : [Николаевский техникум железнодорожного транспорта реорганизован в Николаевский колледж транспортной инфраструктуры Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна] // Николаевские новости. – 2013. – №8(16 янв.). – С. 4.
  • Сайковский, А. В новом статусе : Николаевскому железнодорожному техникуму – 120 лет! / А. Сайковский // Вечерний Николаев. – 2014. – N 132(8 нояб.). – С. 2 : фот.
  • Тонковид, В. Прочный директор прочного техникума : [директор Николаевского техникума железнодорожного транспорта им. академика Образцова Виктор Диданов – “Горожанин года-2010” в номинации “Техникумы и училища”] / В. Тонковид // Вечерний Николаев. – 2011. – №22-23(26 февр.). – С. 3.
  • Юбилей железнодорожного колледжа // Южная правда. – 2014. – N 136(11 нояб.). – С. 1.

Web-ресурси