Миколаївський коледж Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

м. Миколаїв, вул. 2 Військова, 22

     Миколаївський коледж Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – вищий учбовий заклад, заснований 2009 року. 
     У Миколаївський коледж поступити можна після 9 та 11 класів. Учні 9-х класів можуть одночасно навчатись за освітньо-професійною програмою і здобувати повну загальну освіту. 
     Молодші фахівці здобувають освіту за такими спеціалізаціями: «Правознавство», «Фінанси і кредит», «Видавнича діяльність та редагування», «Бухгалтерський облік», «Організація виробництва», «Комерційна діяльність», «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування», «Обслуговування комп’ютерних структур та мереж» на денній, вечерній та заочній формах навчання.

Web-ресурси

  • Миколаївський коледж Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», МК ВМУРЛ «Україна» [Електронний ресурс] // Інформаційний центр “KURSOVIKS”! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-mykolaivskoi-oblasti-spysok/article_post/32-mikolaivskiy-koledzh-vidkritogo-mizhnarodnogo-universitetu-rozvitku-lyudini-ukraina-mk-vmurl-ukraina, вільний. – Дата останнього доступу : 14.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський міжрегіональний коледж розвитку людини “Україна-Південь” [Електронний ресурс] // Parta.ua : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/college/view/254/, вільний. – Дата останнього доступу : 14.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна» : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mmirl.edu.ua/joomla-stuff/oberi-profesiyu-dlya-sebe/koledzh, вільний. – Дата останнього доступу : 01.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський коледж Університету «Україна» : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mk-coll.vmurol.com.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 14.09.2016. – Назва з екрану.