Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4

     Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – це вищий навчальний заклад системи післядипломної педагогічної освіти, який здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, виконує функції навчального центру. Засновано його 2000 року на базі обласного інституту вдосконалення вчителів, що існував з 1939 року. 2000 року інститут удосконалення вчителів було реорганізовано в Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Новий статус змінив структуру закладу, на керівні посади структурних підрозділів призначено фахівців з великим досвідом роботи. 
     Головною метою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти є науково-методичний супровід формування професійної компетентності керівних, методичних, педагогічних кадрів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Серед пріоритетних напрямів роботи МОІППО є підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів освіти. Його реалізація здебільшого забезпечується через відповідні курси як основну форму навчання, а також міжкурсову роботу та самоосвіту. 
     Щорічно на базі Інституту підвищують кваліфікацію близько 4000 педагогічних працівників і керівних кадрів області. Підвищення кваліфікації працівників освіти здійснюється за денною, заочною (дистанційною) та очно-заочною формами, а також у формі стажування. 
     У МОІППО утворено чотири кафедри: психолого-педагогічної освіти, мовно-літературної освіти, суспільствознавчої освіти та природничо-математичної освіти. Навчальний процес забезпечують 32 науково-педагогічні працівники.

Література

  • Післядипломна освіта // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 168-170.

  • Степанов, В. Совершенство и мастерство : [Николаевский областной институт последипломного педагогического образования] / В. Степанов // Южная правда. – 2015. – N 29(14 марта). – С. 2.

Web-ресурси

  • Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.moippo.mk.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 12.07.2016. – Назва з екрану.