Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг

 м. Миколаїв вул. Айвазовського, 15 «б»

     Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг є державним навчальним закладом другого атестаційного рівня. 
     Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг веде свою історію від середнього професійно-технічного училища № 25, яке було засновано у липні 1985 року. 2006 року СПТУ№25 було реорганізовано у Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг (МПЛБ та СП). 
     Прийом до Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери послуг проводиться з таких професій: 

     – на базі 9 класів (термін навчання – 3 роки; форма навчання – денна на бюджетній основі): 
     Кухар. Кондитер; 
     Кухар. Бармен; 
     Слюсар з ремонту автомобiлiв, електрозварник ручного зварювання; 
     Слюсар з ремонту автомобiлiв, рихтувальник кузовів; 
     Оператор комп’ютерноого набору, касир (в банку); 
     Штукатур, лицювальник-плиточник. 
     Випускники отримують диплом кваліфікованого робітника та атестат про повну загальну середню освіту. 

     – на базі 11 класів (термін навчання – 10 місяців – 1,5 роки; форма навчання – денна на бюджетній основі): 
     Слюсар з ремонту автомобiлiв; 
     Кухар; 
     Оператор комп’ютерного набору, касир (в банку). 
     Випускники отримують диплом кваліфікованого робітника 
     Ліцей має право на проведення освітньої діяльності пов’язаної з наданням повної загальної середньої освіти, первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та курсової підготовки кваліфікованих робітників.

Web-ресурси

  • Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mplbsp.at.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг [Електронний ресурс] // Професійно-технічна освіта в Україні : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://proftekhosvita.org.ua/uk/establishment/detail/mykolajivskyj-profesijnyj-litsej-budivnytstva-ta-sfery-poslug/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.09.2016. – Назва з екрану.