Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу

 м. Миколаїв, вул. маршала Василевського, 40/6

     Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу розпочав свою історію в 1926 році, як школа торгово-кооперативного учнівства. З 1946 року – школа торгово-кулінарного учнівства, з 1966 року, як торгово-кулінарне училище. 1985 року училище перейшло до системи профтехосвіти і отримало назву професійно-технічне училище № 24, а з 2006 року реорганізовано в Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу. 
     Ліцей проводить навчання на базі: повної загальної освіти (термін навчання 1 рік та 1,5 роки); базової загальної середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти (термін навчання 2 роки). 
     Проводиться набір учнів з вадами слуху. 
     Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу є державним навчальним закладом другого атестаційного рівня надає підготовку з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Навчання здійснюється за денною формою. Під час навчання учні отримують стипендію. Випускники ліцею працюють на підприємствах торгівлі та ресторанного сервісу не тільки Миколаєва та області, а й по всій Україні. 
     Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу пропонує здобути такі професії: 

     Кухар. Кондитер. Кондитер з вадами слуху; 
     Офіціант; 
     Продавець продовольчих товарів; 
     Продавець непродовольчих товарів; 
     Контролер-касир.

Література

  • Чеботарева, М. Ирина Сухопяткина: “Я очень люблю работать с молодежью” : [интервью с директором Николаевского профессиональого лицея торговли и ресторанного сервиса] / М. Чеботарева // Имена. – 2014. – N 57. – С. 25 : фот. цв.

Web-ресурси

  • Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://npltrs.edukit.mk.ua/informaciya_pro_zaklad/istoriya/, вільний. – Дата останнього доступу : 18.09.2016. – Назва з екрану
  • Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу [Електронний ресурс] // Професійно-технічна освіта в Україні : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://proftekhosvita.org.ua/uk/establishment/detail/mykolajivskyj-profesijnyj-litsej-torgivli-ta-restorannogo-servisu/, вільний. – Дата останнього доступу : 18.09.2016. – Назва з екрану.