Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

 м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 66

     Професійно-технічне училище № 11 було створено в березні 1963 року відповідно до наказу Міністерства суднобудування колишнього Радянського Союзу і за згодою з Держкомітетом УРСР з професійно-технічної освіти на базі Південного турбінного заводу. В серпні 1965 року було здано в експлуатацію учбовий корпус по вулиці Космонавтів, 66, в який і було переведено ПТУ № 11. Згідно до Наказу Міністерства освіти, Держпрофтехосвіти та обласного управління професійно-технічної освіти ПТУ-11 перейменовано в СТПТУ № 11. Наказом Міністерства освіти і науки України 2006 року училище реорганізовано в Миколаївський професійний машинобудівний ліцей. 
     МПМЛ – державний професійно-технічний навчальний заклад, підпорядкований Міністерству освіти і науки України другого атестаційного рівня. Навчання проводиться за державний кошт, учні отримують стипендію. Форма навчання денна. Практичне навчання проводиться на базі комплексу газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» 
     Миколаївський професійний машинобудівний ліцей пропонує здобути здобути такі професії: 

     – на базі 9 класів (термін навчання – 2 роки): 
     Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням; 
     Слюсар механоскладальних робіт. Контролер складально-монтажних та ремонтних робіт; 
     Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник ручного зварювання; 
     Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації; 

     – на базі 11 класів (термін навчання – 10 місяців) 
     Оператор комп’ютерного набору; 
     Електрогазозварник; 
     Токар; 
     Слюсар-інструментальник; 

     – на базі 11 класів (термін навчання – 1 рік 5 місяців) 
     Оператор комп’ютерного набору; 
     Секретар керівника (установи, організації, підприємства); 
     Слюсар-сантехнік. Газозварник; 
     Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування; 
     Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

Web-ресурси

  • Миколаївський професійний машинобудівний ліцей : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mpml.ucoz.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.09.2016. – Назва з екрану.
  • Миколаївський професійний машинобудівний ліцей [Електронний ресурс] // Професійно-технічна освіта в Україні : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://proftekhosvita.org.ua/uk/establishment/detail/mykolajivkyj-profesijnyj-mashynobudivnyj-litsej/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.09.2016. – Назва з екрану.