Миколаївський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

 м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18

     2013 року у структурі Національного університету «Одеська юридична академія» створено Миколаївський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» – вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації. 
     Миколаївський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» готує фахівців у сфері державного управління, правової роботи в державних і підприємницьких структурах, фахівців для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових, правоохоронних, митних, податкових та інших органах. 
     Випускники МЮК можуть продовжити навчання на 3 курсі Миколаївського інституту права НУ «Одеська юридична академія», або в інших структурних підрозділах Національного Університету «Одеська юридична академія». 
     Навчання проводиться за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю «Правознавство». Підготовка в юридичному коледжі здійснюється на денній формі навчання, термін навчання – 3 роки. 
     Випускники коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста юриста і можуть продовжити навчання в Миколаївському інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» на III курсі денної форми або IV курсі заочної форми навчання для здобуття повної вищої освіти.

Web-ресурси