Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва

 м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 6-А

     Вище професійне училище суднобудування веде свою історію від ремісничого училища № 2, яке було створено 1953 року для підготовки робітничих кадрів при заводі «Океан». Далі училище мало різні назви: 1957 року РУ № 2 було реорганізовано в профтехучилище № 1 з 1-2 -річним терміном навчання, 1963 року – в міське професійно-технічне училище № 1 з терміном навчання 1-3 роки, 1975 року – в середнє професійно-технічне училище № 1 з 3-річним терміном навчання. У зв’язку з клопотанням базового підприємства суднобудівного заводу ВАТ «Дамен Шипярдс Океан» та управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 1990 року СПТУ №1 було реорганізовано у Вище професійне училище № 1. 
     Вище професійне училище суднобудування – вищий навчальний заклад державної форми власності, готує фахівців робітничих спеціальностей та молодших спеціалістів для суднобудівної та машинобудівної галузі. Під час навчання виплачується стипендія. 
     Училище має два рівні атестації: 1. ІІІ рівень атестації – дає право підготовки кваліфікованих робітників та отримання повної середньої школи 1. І рівень акредитації – дає право підготовки молодших спеціалістів за 2 спеціальностями: «Зварювальне виробництво» та «Обробка матеріалів і інструментів на автоматичних машинах». На даний час в училищі здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за наступними професіями: 
     – на базі 9 класів (термін навчання – 3 роки): 
     Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних напівавтоматичних машинах; 
     Складальник корпусів металевих суден. Газорізальник; 
     Машиніст крана (кранівник); 
     Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з ЧПК; 
     Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 
     Кухар. Бармен.

     – на базі 11 класів (термін навчання – 10 місяців): 
     Електрогазозварник; 
     Складальник корпусів металевих суден.

     Після закінчення випускники Вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва отримують диплом кваліфікованого робітника та атестат про середню освіту та працевлаштовуються на суднобудівний завод «Океан» та інші підприємства міста Миколаєва. За договором Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова учні за співбесідою зараховуються на 3 курс університету.

Література

    • Павлик, І. С. Вище професійне училище №1 / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 127.

  • Глазачев, Ю. Б. Подяка Вищого професійного училища суднобудування спецпорту “Ніка-Тера” : [співпраця з соціальним партнером] / Ю. Б. Глазачев // Вечерний Николаев. – 2015. – N 59(4 июня). – С. 5 
    Протягом вже чотирьох років Вище професійне училище суднобудування співпрацює зі своїм соціальним партнером – “Морським спеціалізованим портом Ніка-Тера”.

Web-ресурси

  • Вище професійне училище суднобудування : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://vpus.my1.ru/, вільний. – Дата останнього доступу : 18.09.2016. – Назва з екрану.
  • Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва [Електронний ресурс] // Професійно-технічна освіта в Україні : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://proftekhosvita.org.ua/uk/establishment/detail/vysche-profesijne-uchylysche-sudnobuduvannya-mmykolajeva/, вільний. – Дата останнього доступу : 18.09.2016. – Назва з екрану.