Шевченкіана

 Шевченко, Тарас Григорович.
Повне зібрання творів
[Текст] : у 12 т. / Т. Г. Шевченко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка ; ред. кол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2001 –

Т. 8 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка (1843-1847) / ред. Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик. – 2013. – 584 с. : портр, рис.

 

 Т. 9 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка (1847-1850) / ред. Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик. – 2013. – 542 с. : портр, рис. ; 26 см. – 2500 пр.

 

 

 

 

 

 Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861).
Думи мої…
[Текст] : вибрані поезії / Т. Г. Шевченко ; упорядкув., передм. та пер. груз. мовою Рауля Чілачави ; мал. автора. – 2-ге вид., випр. та доп. – К. : Дніпро, 2013. – 212 с. : ілюстр. ; 22 см. – (Бібліотека Шевченківського комітету ). – Парал. тит. арк. : груз. – Текст : укр., груз.

 

 

 

 

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861).
Прижиттєві видання творів. 1841-1861
[Текст] : [факсимільне відтворення восьми прижиттєвих видань окремих поетичних творів] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. С. А. Гальченко ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Факс. вид. – К. : Веселка, 2013. – 400 с. : ілюстр.
Зміст: Гайдамаки ; Гамалія ; Тризна ; Катерина ; Наймичка ; Псалми Давидові ; Тарасова ніч ; Тополя ; Буквар Южноруський.

 

 

 Shevchenko, Taras (1814-1861).
Kobzar
[Текст] : [збірка поезії] / Taras Shevchenko ; [transl. of Shevchenko’s poetry in Engl. by Vera Rich ; introd. article and an essay on Vera Rich by Roksolana Zorivchak]. – Kyiv : Mystetstvo publishers, 2013. – 336 с. : ілюстр., портр. ; 26 см. – Текст : англ.
To the 200th birth anniversary of Taras Shevchenko.

 

 

 

 

 Жур, Петро Володимирович (1914-2002).
Шевченківський Київ
[Текст] : [худож.-докум. вид.] / П. В. Жур ; передм. С. А. Гальченка. – Вид. друге, випр. і доп. – К. : Дніпро, 2013. – 288 с. : ілюстр. ; 17 см. – (Бібліотека Шевченківського комітету ).
У новому дослідженні «Шевченківський Київ» письменник спирається на маловідомі або зовсім невідомі джерела, в тому числі цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим.

 

 

 

Будник, Микола Кирилович.
Самопожертва
[Текст] : історичний роман / М. К. Будник ; худож.-оформ. М. А. Берсенєва. – К. : Український письменник, 2013. – 458 с.
У романі висвітлюється найтяжча смуга подвижницького життя Т. Г. Шевченка, себто перше заслання й солдатчина. Твір має динамічну, діалогічну побудову, розкриває маловідомі факти з життя Кобзаря.

 

 

 

Генералюк, Леся Станіславівна.
“Святим дивом сяють храми Божі…”
[Текст] : храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка : [наук.-попул. вид.] / Л. С. Генералюк ; [вступ. ст. Мирослава Поповича] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Нац. музей Тараса Шевченка. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 168 с. : ілюстр. ; 24 см. – На обкл. авт. не зазначений. – Бібліогр.: с. 111-112.

  Симоненко, Р. Г.
Тарас Шевченко та його доба
[Текст] : документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова : [наук.-попул. вид.] : у 3-х т. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; худож.-оформ. О. М. Іванова. – Харків : Фоліо, 2013 –
Тритомник “Тарас Шевченко та його доба” – це документально-хрестоматійне висвітлення життя й діяльності видатного сина України – великого Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників – друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об’єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенні.
Т. 1. . – 2013. – 495 с. : ілюстр. ; 24 см. – Текст : укр., рос.
Перший том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії мистецтв.

Т. 2. . – 2013. – 495 с. : ілюстр. ; 24 см. – Текст : укр., рос.
Другий том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка : навчанню у Петербурзькій академії мистецтв, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу : В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. Глінкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою-Основ’яненком та іншими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і засланню.

 

 

 

 

 Т. 3. – 2013. – 527 с. : ілюстр. ; 24 см. – Текст : укр., рос.
До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т. Г. Шевченка – від повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури і на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря.

 

 

Шевченківська енциклопедія [Текст] : [наук.-довід. вид.] : в 6 томах / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь та ін. – К. : [б. в.], 2013 –
Т. 3 : І-Л / ред. тому В. Л. Смолинська. – 888 с. : ілюстр., портр.
Т. 4 : М-Па / ред. тому О. В. Боронь. – 808 с. : ілюстр., портр.
В оформленні видання використано матеріали з фондів Національного музею Тараса Шевченка та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півторасторічні досліди, вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві.