Нацистський окупаційнийрежим на території Миколаївщини

 З першого дня свого вторгнення на територію області нацистські окупанти   бандити і їх прибічники поставили за мету знищити місцеве населення. Протягом двох років і семи місяців вони виконували цей жахливий план. Територія Миколаївщини була поділена між Німеччиною та Румунією. З перших днів окупації нацистські окупанти   почали упроваджувати так званий «новий порядок». Щоб примусити підкоритися народ, вони почали наводити на місто страх. На вулицях щодня з’являлися накази і розпорядження, якими нацисти регламентували життя місцевого населення, закінчувалися словами: «за неслухняність – смертна страта».  Смерть – за допомогу військовополоненим партизанам, за укриття зброї, по звинуваченню в диверсіях, саботажі, недотриманні комендантської години, за неявку на біржу праці, за користування електроенергією, за якнайменший опір нацистським властям і інших гріхах.  Шибениця, автомат, нагайка – ось ті засоби, які німці застосовували для здійснення «нового порядку». Рікою лилися сльози і стогін людей, що потрапили в руки німців. Кожен день для них міг виявитися останнім.

 

Література

Губенко, Ю. І. Миколаїв у роки німецької окупації (16.08.1941 – 28.03.1944 р.р. / Ю. І. Гузенко // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 : (до 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / ред. кол. : О. М. Гаркуша (голова), Ю. О. Шклярський, М. М. Шитюк та ін. – Миколаїв, 2004. – С. 115-137 : іл.

На основі архівних документів автор намагався об’єктивно з позицій історичної правди показати німецько-фашистський окупаційний режим на території Миколаєва.

Зайцев, Ю. О. ОУН на Миколаївщині в роки війни : [наук.-попул. вид.] / Ю. О. Зайцев. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 128 с. : іл. – (Південна бібліотека).

Ця книга є результатом багатолітньої праці миколаївського краєзнавця Ю. Зайцева у міських архівах на громадських засадах як голова товариства “Меморіал”. Використані спомини і листи учасників руху опору. Надані також матеріали по підпіллю ОУН в Херсонській області.

Захарченко, О. О. Аграрна політика окупантів на території Миколаївщини (серпень 1941 – березень 1944 р.р.) / О. О. Захарченко // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 : (до 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / ред. кол. : О. М. Гаркуша (голова), Ю. О. Шклярський, М. М. Шитюк та ін. – Миколаїв, 2004. – С. 172-206 : іл.

Захарченко, О. О. Німецько-руминський окупаційний режим на території Миколаївщини / О. О. Захарченко // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 : (до 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / ред. кол. : О. М. Гаркуша (голова), Ю. О. Шклярський, М. М. Шитюк та ін. – Миколаїв, 2004. – С. 138-171 : іл.

Німецько-румунський окупаційний режим став найстрашнішою сторінкою історії Миколаївщини. Використана велика кількість архівних документів, що дозволило авторові наповнити дослідження цікавими фактами, статистичним матеріалом.

Каткова, З. Дорогами бессмертия : очерк / З. Каткова, И. Лебедева, И. Климович. – Одесса : Маяк, 1978. – 126 с.

Нарис написаний на основі архівних документів і спогадів учасників підпільної і партизанської боротьби в період фашистської окупації Миколаївщини. У ньому розкриваються героїчні сторінки діяльності радянських патріотів, розповідається про підпільні організації, партизанські загони, диверсійно-розвідувальні групи, які воювали з ненависним ворогом на території області.

Кіщак, І. Т. Сільське господарство Миколаївщини в 1940 – 1944 роках / Т. І. Кіщак // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 : (до 60-річчя визволення області від німецько-румунських окупантів) / ред. кол. : О. М. Гаркуша (голова), Ю. О. Шклярський, М. М. Шитюк та ін. – Миколаїв, 2004. – С. 207 – 214 : іл.

Ковалев, Г. Д. А жизнь продолжалась… : жители об оккупации Николаева : [докум.-худож. изд.] / Г. Д. Ковалев ; [предисл. А. Г. Черных, Ю. А. Грицай]. – Николаев : Илион, 2013. – 300 с. : ил.  

У книзі широко використано унікальні матеріали з особистих архівів живих свідків і учасників Великої Вітчизняної війни: спогади, щоденники, листи. Поряд з іншими джерелами автор широко використовує свої щоденникові записи військових років, а також свої спогади, тим самим відображаючи особисті враження від реалій, які він сам пережив.

Крикалова, И. В. Война глазами детей: (из контрольних работ николаевских школьников «Что я пережил в период немецко-фашистской оккупации г. Николаева») / И. В. Крикалова // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. VІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція – Миколаїв, 2006. – С. 36-40.

Немятый, В. Н. Дела бессмертные : (из истории борьбы трудящихся Николаевской области против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1944 гг.)/ В. Н. Немятый. – Одесса : Маяк, 1967. – 52 с.

Нем’ятий, В. М. Вірність : (з історії боротьби трудящих Миколаївської області проти фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1944 рр.) / В. М. Нем’ятий. – Одеса : Маяк, 1973. – 204 с.

Нарис розповідає про початок Великої Вітчизняної війни, німецько-фашистський окупаційний режим на території області, підпільно-партизанський рух на Миколаївщині. 

Николаев – последний форпост немецких войск на Черном море : [докум. изд.] / авт.-сост. В. Фест ; пер. с нем.: Д. Драмарецкий, С. Тищенко ; ред. Ю. Любаров, А. Пашок. – Репр. воспроизведение изд. 1919 г. – Николаев : Виртуальный музей Николаева, 2016. – 192 с. : ил.

Ця книга репринт унікального видання 100-річної давнини «Николаев: последний форпост немецких войск на Черном море» (Nikolajew, der letzte Posten am Schwarzen Meer), книги, написаної керівником прес-служби німецьких окупаційних військ у Миколаєві Вальтером Фестом і виданої за кошти німецьких солдатів і офіцерів.

Оккупация Николаевской области и борьба подпольных организаций и партизанских отрядов за ее освобождение от немецко-фашистких захватчиков (август 1941 г. – март 1944 г.) : [ІІ раздел] // Николаевщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : документы и материалы – Одесса : Маяк, 1964. –  С. 79-207. 

Другий розділ книги містить документи і матеріали двох воюючих сторін німецької і радянської. Це акти про звірства німецько-фашистських окупантів над мирним населенням області: оголошення, накази, розпорядження, повідомлення місцевої окупаційної влади; постанови, довідки, інформаційні повідомлення, листівки Миколаївського антифашистського підпілля, партизанського руху в районах області.

Ташлай, Л. Б. Війна і діти: (розкриття складної теми війни для середньої школи через призму дитячої пам’яті) / Л. Б. Ташлай // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. VІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція – Миколаїв, 2008. – С. 288-293.

Чунихин, В. А. Лицом к лицу с СД : [худож.-докум. книга] / В. А. Чунихин. – Одесса : Маяк, 1987. – 208 с.

Книга документальних нарисів присвячена героїчній діяльності підпільників Миколаївщини в роки Великої Вітчизняної війни. Автор малює образи радянських патріотів, відтворює раніше маловідомі епізоди народної війни в тилу ворога.

Чунихин, В. А. Невидимой армии добровольцы  / В. А. Чунихин. – Николаев, 2004. – 152 с. : ил. – (60-летию освобождения Украины от немецко-фашистских фахватчиков, 60-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается).

До книги увійшли новели та оповідання про всенародну боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками в тилу ворога на Миколаївщині. Лихоліття окупації, боротьбу з фашистами автор детально описав на підставі документів секретних спецслужб, архівів Миколаєва і Києва, свідчення учасників обласного «підпільного фронту», які протягом багатьох років він вивчав.

*  *  *

Гаврилов, С. В немецком колхозе : [сельское хозяйство Николаевщины в период оккупации] / С. Гаврилов // Наш город. – 2012. – №34(15 авг.). – С. 8-9. : фот. ; Южная правда. – 2013. – N 86(8 авг.). – С. 3 : фот.

Гаврилов, С. “Мэр” оккупированного Николаева : [первый бургомистр Николаева Орест Сидорович Масикевич] / С. Гаврилов // Наш город. – 2009. – №43(28 окт.). – С. 8-9. ; Вечерний Николаев. – 2012. – №69(21 июня). – С. 6 : фот.

Гаврилов, С. Оккупация : “Тактильные” истории о войне / С. Гаврилов // Наш город. – 2010. – №18(5 мая). – С. 8-9.

Це «тактильні» історії побутового життя, які відбувалися з конкретними людьми в Миколаєві в період німецької окупації.

Гаврилов, С. Пресса времен оккупации / С. Гаврилов // Вечерний Николаев. – 2011. – №68(23 июня). – С. 4.

Журналіст Орест Горобець (псевдонім Тарас Окунь) в окупаційному Миколаєві.

Гаврилов, С. Психология подневольной жизни : [оккупация Николаева] / С. Гаврилов // Вечерний Николаев. – 2011. – №59(31 мая). – С. 3; Южная правда. – 2014. – N 50(6 мая). – С. 3 : фот.

Гаврилов, С. Ровно семьдесят лет назад… : [период оккупации Николаева] / С. Гаврилов // Южная правда. – 2011. – №87(16 авг.). – С. 3. – (Отечественной войне посвящается).

Желдоровский, Ж. Оккупация : негероические воспоминания о героическом прошлом / Ж. Желдоровский // Вечерний Николаев. – 2008. – №92(16 авг.). – С. 3 ; Наш город. – 2014. – N 21(7 мая). – С. 8.

Макарчук, С. В паутине Абвера : (немецкая военная разведка и контрразведка на Николаевщине. 1941-1944 гг.) / С. Макарчук // Южная правда. – 2013. – N 22(26 февр.). – С. 3. – (История).

Стаття підготовлена ​​за матеріалами архівних документів радянських спецслужб і відкриває маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни.

Николаев, И. Свои среди чужих, чужие среди своих : немецкое население Николаевщины в условиях нацистской оккупации / И. Николаев// Южная правда. – 2010. – №66(22 июня) . – С. 3.

Николаев, И. Этнические немцы Николаевщины в период оккупации / И. Николаев // Наш город. – 2015. – N 20(20 мая). – С. 8-9.

Односумов, Е. За то, что говорили на идиш : зверства оккупантов на Николаевщине не знали границ: уничтожены более 105 тысяч мирных жителей и военнопленных / Е. Односумов // Николаевские новости. – 2012. – №5(11 янв.) . – С. 7.

Односумов, Е. Страшные годы оккупации : [малоизвестные факты] / Е. Односумов // Рідне Прибужжя. – 2010. – №89(17 авг.) . – С. 2.

Пономаренко, М. Ночь кончается с рассветом : [немецко-фашистский оккупационный режим в Николаеве] / М. Пономаренко // Наш город. – 2009. – №22(3 июня). – С. 8-9. ; Южная правда. – 2009. – №65(20 июня). – С. 3.

Серединский, А. Немецко-фашистский оккупационный режим на территории Николаевщины / А. Серединский // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. V Миколаївська обласна краєзнавча конференція – Миколаїв, 2004. – С. 108-110.

Сорочан, А. Вспоминает очевидец… : [фрагменты из книги Г. Д. Ковалева “А жизнь продолжалась…: Жители об оккупации Николаева”] / А. Сорочан // Южная правда. – 2016. – N 51(5 мая). – С. 4 : фот. – (История).

Ташлай, Л.  Фашистський окупаційний режим на території Миколаївської області. Серпень 1941 р. – березень 1944 р./ Л. Ташлай // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. ІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2000. – С. 130-135.