Аркас Микола Миколайович

історик, письменник, фольклорист, композитор, громадсько-політичний діяч
(1853 – 1909)

 Біографічна довідка
Аркас Микола Миколайович народився 7 січня 1853 р. у Миколаєві, в сім’ї адмірала, де й прожив усе своє життя. У 1870 р. закінчив приватну одеську гімназію, а в 1875 р. – Новоросійський університет. У 1875 – 1898 рр. служив у морському відомстві в Миколаєві. Однією зі сфер культурно-просвітницької діяльності М. Аркаса був музичний фольклор. Він записав близько 400 народних пісень, романси “Я не можу тобі розказать про любов”, “Не співай нам тепер, бандуристе” та ін.. Народні пісні включив М. Аркас до опери “Катерина”, яку він написав у 1891 році. Це була перша українська опера за сюжетом Шевченківських творів. Лібрето до опери Аркас створив сам, розширивши сюжет “Катерини” Шевченка, ввівши нові персонажі. Перу М. Аркаса належить ряд поетичних творів. Це ліричні вірші “Тихо у степу”, “Степ”, “Кажуть люди” та інші. Значним твором є його поема “На вбивство Шмідта”. М. Аркас був особисто знайомий із Петром Шмідтом. Книга М. М. Аркаса “Історія України – Русі” – це перша історія нашої Батьківщини, видана в 1908 р. в Петербурзі українською мовою. У рукописній спадщині М. М. Аркаса так і залишилася ненадрукованою поема “Гетьман Пилип Орлик”. Дорогим і рідним дітищем М. М. Аркаса була громадська організація – миколаївська “Просвіта”. Товариство пропагувало українську мову і культуру, підносило національну свідомість українців через вечори, лекції, виставки, концерти. Помер Микола Аркас раптово, 26 березня 1909 р. у розквіті сил, сповнений творчих задумів.

Основні твори

 • Аркас, М. М. Історія України – Русі : історичний нарис / М. М. Аркас ; вступ. слово і комент. В. Г. Сарбея ; худож. оформ. С. А. Амоскіна, А. П. Перекрестова. – Одеса : Маяк, 1994. – 392 с.
 • Аркас, М. М. Історія України – Русі : історичний нарис / М. М. Аркас ; вступ. слово і комент. В. Г. Сарбея ; худож. оформ. і ред. Є. В. Чурія. – Факс. відтворення вид. 1908 р. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. : іл., карти, факс. – (Пам’ятки історичної думки України).

Твори в антологіях та навчальних виданнях

 • Аркас, М. Гетьман Пилип Орлик : [поема] / М. Аркас // Живлюща сила Ємигії : літературна антологія Миколаївщини / гол. ред. В. І. Шуляр; уклад. І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С. 24-26.
 • Аркас, М. Гетьман Пилип Орлик : [поема] / М. Аркас // Література рідного краю. Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв : Вид-во МОІППО, 2003. – Миколаїв, 2003. – С. 23-24.
 • Аркас, М. На вбивство Шмідта : поема / М. Аркас // Живлюща сила Ємигії : літературна антологія Миколаївщини / гол. ред. В. І. Шуляр; уклад. І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С. 22-23.
 • Аркас, М. На вбивство Шмідта : поема / М. Аркас // Література рідного краю. Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв : Вид-во МОІППО, 2003. – Миколаїв, 2003. – С. 25.

Література про життя і творчість

 • Аркас Микола : [біогр. довідка] // Живлюща сила Ємигії : літературна антологія Миколаївщини / гол. ред. В. І. Шуляр; уклад. І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С. 20-21.
 • Аркас Микола Миколайович : [біогр. довідка] // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажч. – Миколаїв, 2001. – С. 10 – 11.
 • Аркас Микола Миколайович : [біогр. довідка] // Мистецтво України: біогр. довід. – Київ, 1997. – С. 26.
 • Аркас Микола Миколайович : [біогр. довідка] // Укр. літ. енциклопедія. – Київ, 1988. – Т.1. – С. 86 – 87.
 • Аркас Микола Миколайович : [біогр. довідка] // УРЕ. – Київ, 1977. – Т. 1. – С. 246.
 • Аркас Микола Миколайович : [біогр. довідка] // Хто є хто на Миколаївщині. Видатні земляки. – Київ, 2005. – С. 16.
 • Андріяш, В. І. Відстоювання інтересів представників різних національностей миколаївською «Просвітою» М. М. Аркаса / В. І. Андріяш // Миколаївщина багатонаціональна : з історії етнічних спільнот регіону : [збірник] / ред. кол. : О. В. Гриневич, Л. С.-М. Каймаразова, І. В. Гармашов ; за ред. Л. С.-М. Каймаразової ; передм. М. Круглова. – Видання третє. – Миколаїв : Видавець Прокопчук Т. Ю., 2012. – С. 48-49.
 • Аров, Б. О чём напомнила бандура : [о Н. Н. Аркасе] / Б. Аров // Аров, Б. Акварели родного города. О Николаеве и николаевцах: очерки, интервью, встречи / Б. Аров. – Николаев, 2004. – С. 127 – 131.
 • Аров, Б. О чём напомнила бандура : [о Н. Н. Аркасе] / Б. Аров // Аров Б. Дорогие мои земляки : очерки, интервью, встречи / Б. Аров. – Николаев, 1994. – С.89 – 92.
 • Бережний, С. В. Як ми живемо з іменем Аркаса / С. В. Бережний, Т. В. Геллер // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Вип. 2 / гол. ред. Т. І. Роскіна ; редкол. : К. М. Картузов та ін. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2014. – С. 168-173.
 • Березовская, Т. В. Аркас Николай Николаевич : [биогр. справка] / Т. В. Березовская, Л. П. Костюк // Николаевцы. 1789 – 1999 : энцикл. слов. – Николаев, 1999. – С. 44.
 • Березовська, Т. В. Аркасівські місця на Миколаївщині / Т. В. Березовська. – Миколаїв : Атолл, 2002. – 12 с.
 • Березовська, Т. В. Проблема створення просопографічного портрету роду Аркасів / Т. В. Березовська // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження: V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Атол, 2004. – С. 297-299.
 • Березовська, Т. В. Щоденник молодого Миколи Аркаса як джерело формування його духовного космосу / Т. В. Березовська // Матеріали II Миколаївської обласної краєзнавчої конференції “Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження ”.Том ІІ. Історія і культура. – Миколаїв, 1997. – С. 3 – 6; Музейний часопис : (до 90-річчя Миколаївського обласного краєзнавчого музею) / ред. Л. Д. Хлопинська, ; упоряд. І. М. Піскурьова. – Миколаїв : Атол, 2003. – С. 77-81.
 • Бойченко, В. П. Діяльність Миколи Аркаса, його сина й онука / В. П. Бойченко // Бойченко, В. П. Три зошита : вибрані статті та поезії / В. П. Бойченко. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2011. – С. 164-168.
 • Бойченко, В. П. Діяльність Микола Аркаса, його сина й онука : уривок із книжки  В. Бойченка «Історія словесності південного Прибужжя» / В. П. Бойченко // Не маємо права забути : вибране з творчості В. Бойченка та І. Григурко : [худож.-докум. вид.] / авт.-упоряд. В. О. Жадько ; передм. В. О. Жадька,  І. Марцинковського. – Київ : Основа, 2019. – С. 38-44.
 • Бойченко, В. П. Трагічна історія аркасової «Історії» / В. П. Бойченко // Бойченко, В. П. Три зошита : вибрані статті та поезії / В. П. Бойченко. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2011. – С. 169-174.
 • Бойчук, С. В. Приватна бібліотека родини Аркасів та видання, що зберігаються в бібліотеках та архівах м. Миколаєва / С. Бойчук // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. ІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2000. – С. 165-170.
 • Бондаренко, Є. П. Свічка Аркаса: [новела] / Є. П. Бондаренко // Бондаренко, Є. П. Стежки до лиману : новели. Ч.2 / Є. П. Бондаренко ; [ред., передм. О. Топчія ; іл. автора та її доньки Оксани]. – Миколаїв : ВАРТ, 2009. – С. 48-50.
 • Брати Аркаси // Український історичний календар – 96. – Київ, 1995. – С. 114 – 115.
 • Васильєва, Г. Г. Творчий внесок М. М. Аркаса до скарбниці національної культури / Г. Г. Васильєва // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2002. – С. 28 – 29.
 • Гаврилов, И. В. Потомки Аркасов в США / И. В. Гаврилов, О. В. Светляченко //   Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : збірник наукових матеріалів Х Миколаївської обласної краєзнавчої конференції. 20-21 жовтня 2016 року. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 180-183.
 • Жадько, В. О. Грек із душею українця: роман-пошук / В. Жадько, передм. М.Шудря. – Київ: СПД Жадько В. О., 2003. – 348 с.: іл.
 • Жадько В. З епістолярної спадщини композитора Миколи Аркаса / В. О. Жадько // Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / В. О. Жадько. – Київ, 2000. – С. 519 – 555.
 • Жадько В. Микола Аркас: біографічна повість / В. О. Жадько // Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / В. О. Жадько. – Київ, 2000. – С. 391 – 511.
 • Жадько, В. О. Микола Аркас : роман-пошук / В. О. Жадько. – Київ : СПД Жадько В. О., 2008. – 624 с. : іл.
 • Жадько, В. О. Микола Аркас. Катерина. Опера : текст і клавір : рецензування : листування / В. О. Жадько. – Киiв : СПД Жадько В. О., 2008. – 856 с. : іл.
 • Жадько В. Подорож до Одеси. Микола Аркас: (знахідки) / В. О. Жадько // Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / В. О. Жадько. – Київ, 2000. – С. 556 – 561.
 • Карпенко, В. Та блаженна безсонна ніч : [Аркас Микола Миколайович та опера «Катерина»] / В. Карпенко // Карпенко В. Тут, біля самого моря : нариси, есе / В. Карпенко. – Київ, 1989. – С. 154-166.
 • Корнацький, І. А. Історичні діячі українського козацтва у висвітленні М. Аркаса / І. А. Корнацький // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2002. – С. 16 – 18.
 • Кремінь, Д. Д. Леви Микола Аркаса : [вірш] / Д. Д. Кремінь // Кремінь, Д. Д. Бурштиновий журавель: поезії / Д. Д. Кремінь. – Київ : Рад. письменник, 1987. – С. 16.
 • Крючков, Ю. С. Дом Н. Н. Аркаса, ул. Большая Морская, 31 / / Ю. С. Крючков //  Крючков, Ю. С. Николаевский модерн : архитектурно-исторический очерк / Ю. С. Крючков. – Николаев : Изд-во Торубары Е. С., 2017.  – С. 368-370.
 • Кузьмін, А. І. Микола Аркас та Т. Г. Шевченко / А. І. Кузьмін // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2002. – С. 15 – 16.
 • Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса : альманах / уклад. І. І. Александренко ; передм. Т. В. Березовської. – 2-ге вид., доп. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2006. – С. 120.
 • Лоскутніков, В. С. Історія започаткування Миколаївської обласної премії ім. М.М. Аркаса / В. С. Лоскутніков // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Вип. 2 / гол. ред. Т. І. Роскіна ; редкол. : К. М. Картузов та ін. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2014. – С. 163-167
 • М. М. Аркас : [історико-краєзнавче видання] / управління культури Миколаїв. обл. держ. адміністрації. – Миколаїв : Нова Палітра, 2010. – 8 с. : іл.
 • Марцінковський, І. Б. Маловідомі сторинки життя М.М. Аркаса / І. Б. Марцінковський // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Вип. 2 / гол. ред. Т. І. Роскіна ; редкол. : К. М. Картузов та ін. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2014. – С. 157-161.
 • Микола Аркас (1853 – 1909) : [біогр. довідка] // Література рідного краю. Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв : Вид-во МОІППО, 2003. – Миколаїв, 2003. – С. 18 – 23.
 •  Мирошниченко, Е. Г. Из рода Аркасов  / Е. Г. Мирошниченко // Мирошниченко, Е. Г. Литературный Николаев : (путеводитель). вып. 1 / Е. Г. Мирошниченко. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2008. – С. 49.
 • Мірян, А. М. Нащадки Аркаса пам’ятають / А. М. Мірян // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2002. – С. 29 – 31.
 • Морозова, О. С. Українська школа М.М.Аркаса в селі Христофорівка / О. С. Морозова, Ю. Жигалкіна // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VII Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2008. – С. 327-328.
 • Пономарева, Е. В. Аркасы / Е. В. Пономарева, И. В. Гаврилов // Пономарева, Е. В. Легендарные имена. Богдановичи : [науч.-попул. изд.] / Е. В. Пономарева, И. В. Гаврилов. – Николаев : ФЛП Швец В. Д., 2017. – С. 43-48.
 • Ревенко, Н. В. Формування музичних поглядів молодого М. Аркаса / Н. В. Ревенко // Матеріали II Миколаївської обласної краєзнавчої конференції “Історія. . Етнографія. Культура. Нові дослідження ”.Том ІІ. Історія і культура. – Миколаїв, 1997. – С. 6-8.
 • Ржепецький, Л. А. Великий українець: життя і громадсько-просвітницька діяльність М.М. Аркаса на зламі XIX-XX століть (за матеріалами Державного архіву Миколаївської області) / Л. А. Ржепецький // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Вип. 2 / гол. ред. Т. І. Роскіна ; редкол. : К. М. Картузов та ін. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2014. – С. 155-156.
 • Ржепецький, Л. Великий українець: життя і громадсько-просвітницька діяльність М. М. Аркаса на зламі ХІХ – ХХ століть: ( за матеріалами Держ. архіву Миколаїв. обл.) / Л. Ржепецький // Ржепецький Л. Педагогічний пошук: кроки до майстерності / Л. Ржепецький. – Миколаїв, 2000. – С. 56 – 73.
 • Ржепецький, Л. А. Історичні (народні) легенди в “Історії України-Русі” М. М. Аркаса / Л. А. Ржепецький // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. Вип. 2 / гол. ред. Т. І. Роскіна ; редкол. : К. М. Картузов та ін. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2014.  – С. 161-162.
 • Сарбей, В. Микола Аркас і його «Історія України – Русі» / В. Сарбей  // Аркас М. Історія України – Русі. – Одеса, 1994. – С. 5 – 46.
 • Серебрякова, Т. В. Web-library «Аркасівська спадщина» – комплексний електронний ресурс для популяризації історичної пам’яті регіону / Т. В. Серебрякова // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : збірка наукових матеріалів XІІ Миколаївської обласної краєзнавчої конференції 21-22 жовтня 2021 року. – Миколаїв : Дизайн та Поліграфія, 2021. – С. 98-100.
 • Старовойт, Л. В. Микола Аркас / Л. В. Старовойт // Старовойт Л. В. Письменники Миколаївщини: літературно-критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство» : навч. посібник для студентів філологічних спеціальностей / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2007. – С. 30 – 37.
 • Старовойт, Л. В. Микола Аркас : грані творчої самореалізації / Л. В. Старовойт // Старовойт Л. В. Література Миколаївщини : навч. посібник до курсу «Літературне краєзнавство» для студентів філологічних спеціальностей / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. С. 51 – 58.
 • Ульяновська, В. І. Аркас Микола Миколайович : [біогр. довідка] / В. І. Ульяновська // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1 : А. – С. 647-648.
 • Цимбал, Л. М. Статути аркасівської “Просвіти” 1907 – 1924 років / Л. М. Цимбал // Матеріали II Миколаївської обласної краєзнавчої конференції “Історія. . Етнографія. Культура. Нові дослідження ”. Том ІІ. Історія і культура. – Миколаїв, 1997. – С. 8 – 10.
 • Цимбал, Л. М. Як Аркасівська «Просвіта» популяризувала Тараса Шевченка / Л. М. Цимбал //  Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. Вип.1. – Миколаїв : ОІППО, 2011.  – С. 37-42.
 • Чайковська, Л. Б. Микола Аркас – історик, композитор, громадський діяч / Л. Б. Чайковська // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2002. – С.13 – 15.
 • Чистов, В. П. Музыка в “Просвите” / В. П. Чистов // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. ІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2000. – С. 223 –226.
 • Шарата, Н. Г. Внесок М. Аркаса в процес розбудови українського шкільництва / Н. Г. Шарата // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : збірник наукових матеріалів Х Миколаївської обласної краєзнавчої конференції. 20-21 жовтня 2016 року. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 159-162.
 • Шарата, Н. Г. Джерела формування світоглядних уявлень М.М.Аркаса / Н. Г. Шарата // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : VIII Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2010. – С. 330-331.
 • Шарата, Н. Г. М. М. Аркас та малодосліджені аспекти діяльності миколаївської “Просвіти” / Н. Г. Шарата // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. VІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2006. – С. 243 – 245.
 • Шарата, Н. Г. Українська мова як ідейний і художній чинник у діяльності М. М. Аркаса / Н. Г. Шарата // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : збірка наукових матеріалів XІІ Миколаївської обласної краєзнавчої конференції 21-22 жовтня 2021 року. – Миколаїв : Дизайн та Поліграфія, 2021. – С. 100-102.
 • Шитюк, М. М.  Аркас Микола Миколайович / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров // Шитюк, М. М.  Слава і гордість Миколаївщини : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Видавець Шамрай П. М., 2012. – С. 19-21: іл. – (75-річчю утворення Миколаївської області присвячується).
 • Шкварець, В. П. Аркас Микола Миколайович (1853 – 1909) / В. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2002. – С. 12 – 13.
 • Шкварець, В. П. З рукописної спадщини М. М. Аркаса: неопублікована поема “Гетьман Пилип Орлик” / В. П. Шкварець, Г. П.Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. ІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2000. – С. 274 –277.

Публікації в періодичних виданнях

 • Агеев, Ю. Юбилей “Катерины” : [105 лет со дня первой постановки оперы “Катерина” Н. Н. Аркаса] / Ю. Агеев // Южная правда. – 2004. – 12 февр. – С. 6.
 • Антонюк, В. Таємниця Миколи Аркаса: [про оперу “Катерина” і її автора] / В. Антонюк // Урядовий кур’єр. – 2004. – 3 квіт. – С. 8 – 9.
 • Антонюк, В. Тайна Николая Аркаса: [малоизвестные факты из жизни Н. Аркаса] / В. Антонюк // Южная правда. – 2004. – 7 сент. – С. 3.
 • Аристова, Л. До 150-річчя від дня народження Миколи Аркаса: [розробка уроку з художньої культури] / Л. Аристова // Мистецтво та освіта. – 2002. – № 3. – С. 41 – 46.
 • Аров, Б. Когда звучат бандуры…:[ исполнилось сто лет с того дня, когда не стало Н. Н. Аркаса] / Б. Аров // Южная правда. – 2009. – 31 марта. – С. 3.
 • Бакалець, О. Аркасівські читання: [про всеукраїнську наукову конференцію, присвячену 150-річчю від дня народження М. Аркаса] / О. Бакалець // Рідне Прибужжя. – 2002. – 6 квіт.
 • Березовская, Т. Наш выдающийся земляк: [жизнь и деятельность Николая Аркаса] / Т. В. Березовская // Южная правда. – 2002. – 5 окт.
 • Бойченко, В. Дух і честь: пам’яті родини Аркасів-Богдановичів / В. Бойченко // Южная правда. – 2008. – 5 січ. – С. 1.
 • Бойченко, В. Привітаймо Аркасівський рік! / В. Бойченко // Рідне Прибужжя. – 2002. – 18 трав.
 • Бойченко, В. Рід Аркасів: історичний портрет: [наукове дослідження Т. Березовської “Історичний портрет роду Аркасів”] / В. Бойченко // Щотижня. – 2006. – 18 січ. – С. 6.
 • Бойчук, С. Невідома прем’єра: [доля опери М. Аркаса “Катерина”] / С. Бойчук // Рідне Прибужжя. – 2002. – 13 серп. – С. 4.
 • Бойчук, С. Новые находки о семье Аркасов / С. Бойчук // Южная правда. – 2013. – N 42(16 апр.). – С. 3 : фот.
 • В 2021 году в Николаеве установят девятитонную скульптуру знаменитого горожанина Николая Аркаса // Николаевские новости. – 2021. – N 5(13 янв.). – С. 8 : фот.
 • В библиотеку – на оперу // Вечерний Николаев. – 2020. – N 20(17 марта). – С. 6 : фот.
  В Николаевской областной универсальной научной библиотеке состоялось мемориальное мероприятие “Катерина» в Николаеве”, посвященное 120-летию постановки оперы “Катерина” Николая Аркаса на сцене театра Шефера (ныне – Николаевский академический художественный драматический театр).
 • В честь Н. Н. Аркаса : [открытие мемориальной доски] // Веч. Николаев. – 2002. – 28 сент. – С. 3.
 • Восстановили памятный знак Аркасу : 7 августа, завершились ремонтные работы памятного знака, который установлен на месте, где находился дом семьи Аркасов // Южная правда. – 2018. – N 87(9 авг.). – С. 1.
  Исполнителем ремонта памятного знака стал скульптор, заслуженный деятель искусств Украины Иван Булавицкий.
 • Горбенко, К. Международные “Аркасовские чтения” : [Вторая международная научно-практическая конференция “Аркасовские чтения”] / К. Горбенко // Южная правда. – 2012. – №49-50(8- 10 мая) . – С. 3.
 • Горбуров, Е. 110 лет тому назад, или история с продолжением : [22 февраля 1909 года – 110 лет тому назад в театре Шеффера выставлена постановка оперы “Катерина” Н.Н. Аркаса по поэме Т.Г. Шевченко] / Е. Горбуров // Вечерний Николаев. – 2019. – N 18(5 марта). – С. 4. – (К 205-й годовщине со дня рождения Т.Г. Шевченко).
 • Даниленко, Т. До нової мистецької якості: [про Миколаївський театр драми і музичної комедії та прем’єру вистави “Катерина”] / Т. Даниленко // Українська культура. – 2003. – № 6. – С. 23 – 25.
 • Дрозд, В. Сто літ любові: портрет української родини на тлі епохи: [школа славетного М. М. Аркаса на Миколаївщині] / В. Дрозд // Літературна Україна. – 2000. – 20 січ. – С. 5.
 • Жадько, В. Київські літа Миколи Аркаса: [кого з відомих театральних діячів і письменників відвідував М. Аркас, перебуваючи у Києві] / В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2007. – 15 лют. – С. 5.
 • Запорожченко, Г. М. Меценатство та благодійність родини Аркасів / Г. М. Запорожченко // Вересень. – 2023. – N 4(99). – С. 3-10.
 • Івашко, О. Грек Микола Аркас започаткував у Миколаєві “Просвіту” / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2013. – N 35. – С. 13
 • Інютіна, Н. Незвідані сторінки: [про двотомник О. Жадька «Микола Аркас»] / Н. Інютіна // Рідне Прибужжя. – 2008. – 22 апр. – С. 4.
 • Коваль, Р. Після “Кобзаря” найкорисніша книга : [у бібліотечці Історичного клубу “Холодний Яр” у серії “Видатні українці” вийшла праця Миколи Аркаса “Історія України-Руси”] / Р. Коваль // Літературна Україна. – 2013. – N 31(15 серп.). – С. 15 : ил.
 • Ковтун, В. Приватна бібліотека родини Аркасів: друге життя / В. Ковтун // Рідне Прибужжя. – 2002. – 27 черв.
 • Козка, Т. Вклонімося Миколі Аркасу / Т. Козка // Мистецтво та освіта. – 2013. – N 1. – С. 59.
 • Кремінь, Д. Зоря із кобзаревого сузір’я: [кілька вступних зауваг до монографії В. П. Шкварця “Микола Миколайович Аркас”] / Д. Кремінь // Український Південь. – 2002. – № 19. – С. 8.
 • Лисогурська, Л. Триєдиний Микола Аркас: [три справи життя Аркаса] /Л. Лисогурська // Рідне Прибужжя. – 2006. – 30 трав.
 • Марущак, В. Запали свічку Аркасу : [вшанування пам’яті історика, письменника, громадського діяча] / В. Марущак // Українська літературна газета. – 2020. – N 2 (31 січ.). – С. 7.
 • Марущак, В. Запалили свічку Аркаса  : [акція вшанування пам’яті історика, письменника, громадського діяча Миколи Аркаса] / В. Марущак // Родной причал. – 2021. – N 3(20-26 янв.). – С. 2.
 • Ментель, О. Згадали засновника миколаївської “Просвіти” : [вечір пам’яті до 160-річчя видатного громадського діяча, композитора та історика Миколи Аркаса] / О. Ментель // Голос України. – 2013. – № 7(12 січ.). – С. 4.
 • Микола Аркас (1852 – 1909): Культурно – освітній і громадський діяч, композитор, історик, військовий // Український Південь. – 2002. – № 4. – С. 7.
 • Москаленко, В. Школа Миколи Аркаса: [історія аркасівської початківки у с. Христофорівка] / В. Москаленко // Рідне Прибужжя. – 2008. – 27 трав. – С. 2.
 • Никитин, В. История и древности в жизни семейства Аркасов / В. Никитин // Южная правда. – 2015. – N 99(8 сент.). – С. 1,3 : фот. – (Имена).
 • Олейников, Ю. “Николай Аркас в интерьере времени” : так назывался вечер памяти украинского композитора, историка, основателя николаевской «Просвіти», приуроченный к 160-летию со дня его рождения / Ю. Олейников // Южная правда. – 2013. – №3(12 янв.). – С. 2 : фот.
 • Олейников, Ю. Потомки Аркаса отыскались в Канаде? / Ю. Олейников // Николаевские новости. – 2002. – № 50. – С. 8.
 • Подгорный, В. Аркасовские чтения : Первая международная научно-практическая конференция “Аркасовские чтения” / В. Подгорный // Южная правда. – 2011. – №51(14 мая) . – С. 3.
 • Прес-служба Миколаївської ОО НСПУ. Корабель миколаївської культури : [до 160-річчя від дня народження відомого українського композитора Миколи Аркаса] / Прес-служба Миколаївської ОО НСПУ // Літературна Україна. – 2013. – N 6(7 лют.). – С. 15 : ил.
 • Рубінштейн, М. Згадуючи Аркаса: [до 152-ї річниці з дня народження М. Аркаса] / М. Рубінштейн // Рідне Прибужжя. – 2005. – 13 січ. – С. 2.
 • Сацкий, А. Адмиральский дом на Соборной: [дом семьи Аркасов] / Сацкий // Новый векъ. – 2003. – № 7. – С. 36 – 40; Наш город. – 2013. – N 13(27 марта). – С. 8-9. : фот.
 • Свічка пам’яті Миколі Аркасу / Прес-центр МОО НСПУ // Южная правда. – 2019. – N 3(12-15 янв.). – С. 5 : фот.
  За ініціативи Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України та ветеранів товариства “Просвіта” відбулася акція “Свічка пам’яті М. Аркасу” з нагоди 166 річниці від дня народження видатного українського історика, композитора, громадського діяча, просвітителя, фольклориста.
 • Свічка пам’яті Миколі Аркасу   : [акція з нагоди 166-ї річниці від дня народження композитора, історика] // Українська літературна газета. – 2019. – N 2 (25 січ.). – С. 17.
 • “Сердце под мундиром” : Одесская киностудия снимает фильм о николаевском композиторе из династии Аркасов // Вестник Прибужья. – 2021. – N 8(25 февр.). – С. 10.
 • Серебрякова, Т. Аркасівка спадщина тепер в електронному форматі : [новий електронний ресурс web-library “Аркасівська спадщина” (https://arkasfamily.mk.ua)] / Т. Серебрякова // Николаевские новости. – 2020. – N 152(16 дек.). – С. 4.
 • Синявский В. Николаю Аркасу на 160-летний юбилей в городе Николаеве презентуют оду! : [празднование юбилея] / В. Синявский // Николаевские новости. – 2013. – №5(9 янв.). – С. 5 : фот.
 • Синявский, В. Проспект Ленина в Николаеве могли бы переименовать в проспект… Аркаса : [вечер “Николай Аркас в интерьере времени”, приуроченный к 160-летию со дня его рождения] / В. Синявский // Николаевские новости. – 2013. – №8(16 янв.). – С. 8.
 • Тасинкевич, М. Шануючи пам”ять великого земляка / М. Тасинкевич // Южная правда. – 2018. – N 24(3 марта). – С. 3.
  В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова відбулася конференція “Великий українець: життя і просвітницько-громадська діяльність М. М. Аркаса” з нагоди 165-річчя від дня народження відомого культурного діяча, історика, композитора.
 • Три главных дела Аркаса и много малых должны жить : [памяти Николая Аркаса] // Вечерний Николаев. – 2013. – №4(12 янв.). – С. 2.
 • Тупайло, С. Вінок Миколі Аркасу: (до 155-річчя від дня народження) / С. Тупайло // Рідне Прибужжя. – 2008. – 5 січ. – С.4.
 • Ушанували пам’ять Миколи Аркаса : [на честь дня народження вшанувати пам’ять видатного миколаївця] // Рідне Прибужжя. – 2021. – N 2(14 січ.). – С. 3.
 • Цимбалюк, Т. Грек з душею українця : [пам’яті Миколи Аркаса] / Т. Цимбалюк // Щотижня. – 2016. – N 4(27 січ.). – С. 1.
 • Чижова, Л. Плекаючи рідну мову та культуру / Л. Чижова // Щотижня. – 2020. – N 2(18-21 січ.). – С. 1.
 • Чичкалюк, Т. Аркасы сошли с Олимпа в… Николаев : греческие штрихи к удивительной истории семьи, которая прославила корабельный край / Т. Чичкалюк // Николаевские новости. – 2013. – №5(9 янв.). – С. 5 : фот.
 • Шкварець, В. “Історія України-Русі” Миколи Аркаса / В. Шкварець // Історія України. – 2010. – №6-7(лютий) . – С. 33-35.
 • Шпак, В. Український історик у мундирі чиновника : 165 років від дня народження Миколи Аркаса / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2017. – N 247(30 груд.). – С. 11.
 • “Я бачу все життя нове, нове, щасливе, вільне, братське…” : до 160-річчя від дня народження М. М. Аркаса // Календар знаменних і пам ’ ятних дат. – 2013. – N 1 . – С. 46- 53.