Божаткін Михайло Іванович

Прозаїк
( 1920 – 2010)
с. Дубровка Кімрського району Калінінської області

 Біографічна довідка
Божаткін Михайло Іванович народився 11 листопада 1920 року в с. Дубровці Кімрського району Калінінської області. У 1939 р. за комсомольським набором пішов до військово–морського флоту. Учасник Великої Вітчизняної війни, брав участь в обороні Одеси, Севастополя, Кавказу, в багатьох десантних операціях. У роки війни виступав з віршами в газеті “Красный черноморец”.
Після демобілізації закінчив Миколаївський педагогічний інститут. Працював у редакції обласної газети, був відповідальним секретарем Миколаївської організації Спілки письменників України, кореспондентом ТАРС.
З-під пера письменника вийшло понад 30 книг. Пише російською мовою. Автор повістей:”Перелом”(1958), “Взрыв в бухте Тихой” (1960), “Легенда старого Чеколтана” (1965), “Поручение военмора Недоли”(1971), “Подчасок с поста “Старик”(1973), “Кладоискатели”; “Секрет СЗМ” (1983), “Мирный атом”(1983); романів: “Краб уходит в море”(1985), “Крепость у моря”(1980), “Дальние берега”(1982); збірок оповідань: “В море”(1957), “Морская романтика” (1958), ”Диана со шрамом”(1964).
Близько тридцяти років письменник займався дослідженням дій десантного загону під командуванням старшого лейтенанта К.Ф.Ольшанського та пошуками десантників, прізвища яких з ряду причин залишилися невідомими. Наслідок цих досліджень – книга “Десант принимает бой”(1998).
Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни 2-го ст., “Знак Пошани” та медалями.
Член Національної Спілки письменників України ( 1962 ).
Помер 22 лютого 2010 року.

Основні твори

 • В море: рассказы. – Одесса: Облиздат, 1957. – 57 с.
 • Взрыв в бухте Тихой : повести и рассказы. – Херсон: Кн.- газ. изд., 1960. – 275 с.
 • Взрыв в бухте Караташ : повесть, рассказы. – Москва: Воениздат, 1967. – 248 с.
 • Десант принимает бой. – Николаев: Возможности Киммерии, 1998. – 379 с.: ил.
 • Десант принимает бой : докум. повесть / М. И. Божаткин. – 2-е изд., испр. – Николаев : Возможности Киммерии, 2011. – 400 с. : ил. – (Південна бібліотека).
 • Її щаслива доля: (нарис). – Одеса: Маяк, 1976. – 72 с.: іл.
 • Кладоискатели: повести. – Одесса: Маяк, 1983. – 206 с.: ил.
 • “Краб” уходит в море : ист. роман. – Київ: Дніпро, 1985. – 558 с.
 • Крепость у моря: роман / Предисл. А. Cизоненко. – Київ: Дніпро, 1980. – 509 с.: іл., порт.
 • Крылья крепнут в полете: докум. повесть. – Херсон: Кн.-газ. изд., 1963. – 191с.
 • Легенда старого Чеколтана: повести. – Київ: Рад. письменник, 1965. – 318 с.: іл.
 • Мирный атом: докум. повесть. – Київ: Дніпро, 1983. – 126 с. – (Наш современник).
 • Огненная полоса: повести. – Одесса: Маяк, 1986. – 286 с.: ил.
 •  По старым фарватерам: роман. – Київ: Укр. письменник, 1995. – 271 с.
 • Подчасок с поста “Старик”: повесть. – Москва: Молодая гвардия, 1973. – 160 с.
 • Поручение военмора Недоли: повесть. – Одесса: Маяк, 1971. – 288 с.
 • Треугольник Денеба: роман. – Одесса: Маяк, 1980. – 231 с.: ил.

Публікації у збірниках, антологіях

 • Анка : отрывок из рассказа / М. Божаткин // Избранное. 1929-2014  : сборник поэзии / ред. кол. : В. Чебанов (гл. ред.), А. Сущенко, Л. Колосова и др. ; предисл. В. Чебанова. – Николаев, 2014. – С. 38-46
 • Анка : рассказ / М. И. Божаткин // Родники : проза, стихи / сост.: С. С. Дроздов, М. И. Божаткин ; худож. В. Т. Миненко. – Одесса : Маяк, 1980. – С .181-202.
 • Броненосец “Потемкин”; Первый рейс : [проза] / М. Божаткин // Стапелі над Інгулом : нариси, вірші, оповідання / упор. М. І. Божаткін. – Одеса : Маяк, 1983. – С. 63-79; 144-162.
 • Здесь строят корабли : [из романа «”Краб” уходит в море»] / М. И. Божаткин // В городе корабелов: сб. прозаических произведений о Николаеве / сост. Выборный П. М. – Одесса : Маяк, 1989. – С. 23-39.
 • Здесь строятся корабли : [из книги “Краб” уходит в море”] / М. Божаткин // Корабельная сторона : Николаев в художественной лит. – Одесса : Маяк, 1971. – С .96-118.
 • “Краб” уходит в море : (отрывки из романа) / М. Божаткін // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 61-82.
 • Легенда старого Чеколтана / М. Божаткин // Рукопожатие через горизонт : проза и стихи писателей Николаевщины и Ставрополья. – Ставрополь : Ставропольское книжное изд-во, 1979. – С. 7-61.
 • Песня о корабельном крае : стихотворения / М. Божаткин // Вітер з лиману : поезії / упор. В. П. Бойченко, Є. Г. Мірошниченко, Е. І. Январьов. – Одеса : Маяк, 1988. – С. 102.

 Автор післямов

 • Божаткин, М. Об Избранных произведениях Александра Шарандак : [послесл.] / М. Божаткин // Шарандак, А. Д. Избранные произведения : повести, рассказы, пьеса / А. Д. Шарандак. – Николаев, 2005. – С. 553-558.

Література про життя і творчість

 • Бабич, В. В. Михаил Божаткин / В. В. Бабич // Бабич, В. В. Журналисты города святого Николаева. История и судьбы : [историко-краеведческое изд.] / В. В. Бабич. – Николаев : Возможности Киммерии, 2011. – С. 398-404 : ил.
 • Божаткин Михаил Иванович : [биогр. справка] // Литераторы “Стапеля” Черноморского судостроительного завода : (к 85-летию Литературного объединения “Стапель”) : [справ.] / сост.: В. Г. Чебанов, Л. Г. Колосова. – Николаев : Стапель, 2014. – С. 11.
 • Божаткин Михаил Иванович : [биогр. справка] // Николаевский литератор – 2008: справ. – Николаев, 2008. – С. 7.
 • Божаткин, Михаил Иванович (писатель; 1920-2010) // Элита Николаевской области : в 4-х т. Т. 3. Биогр. энцикл. Николаевской области. Кн. 1 / авт. проекта, сост., ред. С. М. Сухопаров. – Николаев : СЛАЖ, 2017. – С. 321-322.
 • Божаткін Михайло // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 60-61.
 • Божаткін Михайло Іванович, прозаїк : [біогр. довідка] // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажчик. – Миколаїв, 2001. – С.16 – 17.
 • Божаткін Михайло Іванович : [біогр. довідка] // Укр. літ.енциклопедія. – Київ, 1998. – Т.1. – С. 204.
 • Михаил Божаткин : [крат. биогр. справка] // В городе корабелов : сборник прозаических произведений о Николаеве / сост. Выборный П. М. – Одесса : Маяк, 1989. – С. 23.
 • Михайло Божаткін : [біогр. довідка] // Письменники Радянської України. 1917 – 1987: бібліогр. довід.– Київ, 1988. – С. 78.
 • Пилипчук, Р. В. Божаткін Михайло Іванович : [біогр. довідка] / Р. В. Пилипчук  // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2004. – Т. 3 : Біо-Бя. – С. 171.
 • Старовойт, Л. В. Проблематика та жанрово-стильова своєрідність прозового доробку Михайла Божаткіна / Л. В. Старовойт // Старовойт, Л. В. Література Миколаївщини : навч. посібник до курсу «Літературне краєзнавство» для студентів філологічних спеціальностей / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 194 – 199.
 • Январев, Э. Божаткин Михаил Иванович : [биогр. справка] / Э. Январев // Николаевцы. 1789 – 1999 : энцикл. слов. – Николаев, 1999. – С. 66.

 • Божаткин Михаил Иванович : [некролог] // Рідне Прибужжя. – 2010. – №22(25 лют.). – С. 4. ; Южная правда. – 2010. – №22(25 февр.). – С. 3 ; Вечерний Николаев. – 2010. – №23(25 февр.). – С. 8.
 • Верен фтоту и морю : [открыта памятная мемориальная доска в честь писателя и журналиста Михаила Божаткина] // Вечерний Николаев. – 2013. – N 104(17 сент.). – С. 3 : фот.
 • Голубкова, Е. “Ну что, ребята, кто у нас тут самый молодой?…”: к 80 летию писателя – земляка М. И. Божаткина // Вечерний Николаев. – 2000. – 21 нояб.
 • Золотая осень писателя // Южная правда. – 2002. – 21 нояб. – С. 5.
 • “Ім’я в літературному краї” / Прес-центр МОО НСПУ // Южная правда. – 2021. – N 48(8 июля). – С. 4 : фот.
  Миколаївські письменники (НСПУ) зробили вже доброю традицією зустрічі з миколаївцями у дворах будинків, скверах та парках. На цей раз очевидною прив’язкою виявився 100-літній ювілей письменника Михайла Божаткіна.
 • Инютина, Н. Человек с большой буквы : Михаилу Ивановичу Божаткину – 90 / Н. Инютина // Южная правда. – 2010. – №125(11 нояб.). – С. 3.
 • Качурин, В. Морская душа: 11 ноября почетному гражданину г. Николаева писателю М. И. Божаткину исполнилось 85 лет / В. Качурин // Вечерний Николаев. – 2005 – 12 нояб. – С. 3.
 • Качурин, В. Они были первыми : история одной фотографии / В. Качурин // Соборная улица. – 2017. – N 1/2. – С. 125-129.
 • Качурин, В. Певец морской романтики: [85 лет М. И. Божаткину] / В. Качурин // Южная правда. – 2005. – 12 нояб. – С. 2.
 • Качурин, В. Судьба моряка: 85 лет М.И. Божаткину / В. Качурин // Рідне Прибужжя. – 2005. – 12 лист. – С.4
 • Коханчук, А. В память о писателе Михаиле Божаткине : [в Николаеве открыта памятная мемориальная доска в честь писателя и журналиста Михаила Божаткина] / А. Коханчук // Наш город. – 2013. – N 38(18 сент.). – С. 16 : фот. цв.
 • Кремінь, Д. Фортеця край Чорного моря: Михайлові Божаткіну – 80 // Рідне Прибужжя. – 2000. – 11 лист. – С. 1, 4; Літ. Україна. – 2000. – 23 лист. – С. 5.
 • Крихели, А. На улице Потемкинской установили мемориальную доску писателю Михаилу Божаткину / А. Крихели // Николаевские новости. – 2013. – N 116(25 сент.). – С. 8 : фот.
 • Миколаївський волжанин  // Родной причал. – 2021. – N 27(7-13 июля). – С. 1 : фот. – (Видатні земляки).
  Місцеві письменники зробили вже доброю традицією зустрічі з миколаївцями у дворах будинків, скверах та парках. На цей раз гарною нагодоюдля зустрічі стало відзначення 100-ліття письменника Михайла Божаткіна.
  Михаил Иванович Божаткин: [некролог] // Вечерний Николаев. – 2010. – 25 февр. – С. 8.
 • Слово о Михаиле Божаткине // Южная правда. – 2004. – 12 авг. – С. 5.
 • Ушанували баталіста : [відкриття меморіальної дошки письменника Михайла Божаткіна] / Прес-служба Миколаївської ОО НСПУ // Літературна Україна. – 2013. – N 37(26 верес.). – С. 2.
 • Чтобы знало молодое поколение : [в Николаеве вспоминали писателя Михаила Божаткина] // Вечерний Николаев. – 2021. – N 47(6 июля). – С. 3 : фот.