Черкасенко Спиридон Феодосійович

Поет, прозаїк, драматург
(1876-1940)
м. Новий Буг Катеринославського повіту Херсонської губернії
(тепер Миколаївська область)
 

Біографічна довідка 
      Спиридон Феодосійович Черкасенко народився 24 грудня 1876 року в м. Новий Буг Катеринославського повіту Херсонської губернії (тепер Миколаївська область) у селянській родині. Закінчив двокласну школу, потім Новобузьку учительську семінарію, з 1895 року працював учителем народних шкіл Катеринославщини та Донеччини. Перша добірка віршів була опублікована в журналі “Літературно – науковий вісник” в 1904 р. Поетичні твори почали з’являтися в усіх альманахах. З 1910 року працює в редакції педагогічного журналу “Світло”, в товаристві “Українська школа”, пише фейлетони, оповідання та статті до газети “Рада”, в ній веде рубрики “З газет і журналів” і “З сучасних настроїв”. У 1917 – 1918 роках укладає читанки й букварі для українських шкіл (“Буквар”, “Рідна школа”, “Читанка”, “Граматка”,”Найпотрібніші правила правопису”). 1919 року Міністерство освіти УНР запропонувало підготувати підручники для українських шкіл і з цією метою відрядило його до Відня, де він працював у різних видавництвах (“Дзвін”, “Українська школа”, “Земля”), укладаючи та редагуючи українські книжки. Там залишився на кілька років, не сприйнявши утворення радянської України. 1923 року переїхав до Ужгорода, де працював театральним референтом товариства “Просвіта”. 
      Блискучий лірик, поет української весни й осені, співець весняних ранків і літніх ночей, Зеленого Шуму, творець ніжних акварельних малюнків. Його цикл “Симфонія ночі”, “Серенади”, ”Романси”, “Тихої ночі” є симбіозом мистецтва поетичного слова з мистецтвом музики і барв. Вся поезія мелодійна й пісенна. Багато його віршів стали народними піснями ( “В чаду кохання”, “Над річкою”, “Ніч”). На слова поета писали музику К.Стеценко, Я. Ярославенко, М. Гайворонський, Я. Батюк та інші українські композитори. 
      Остання книжка “Вибрані твори” вийшла у 1930 році у Харкові. Відтоді його літературна спадщина не видавалася, ім’я письменника було вилучено з літературного процесу на довгі десятиріччя, аж до 1990 року. Помер 8 лютого 1940 року. 

Основні твори

 • Божевілля; Над річкою; Кохання; Молитва осіння; Сонце з України; Мати; Чи винні ми…: [вірші]; Безпритульні : [оповідання] / С. Ф. Черкасенко // Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: посібник-хрестоматія. – Миколаїв, 2003. – С. 37-43.
 • Зима й весна; Над річкою : [вірші]; Соловейко : [оповідання] / С.Ф. Черкасенко // Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2 кн. Кн. 2. – Київ, 1999. – С. 460-462.
 • Маленький горбань : [оповідання, вірші : для мол. та серед. шк. віку] / С.Ф. Черкасенко ; упорядкув. та передм. Н. В. Комар ; іл. Т. Л. Кудиненко. – Київ : Школа, 2009. – 176 с. : іл.
 • Пригоди молодого лицаря : роман з козацьких часів / С. Ф. Черкасенко ; передмова Г. Лукова. – Київ : Український письменник, 1993. – 303 с.
 • Пригоди молодого лицаря : історичний роман : для ст. шк. віку / С. Ф. Черкасенко ; іл. В. М. Куща. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 352 с. : іл. – (Бібліотека шкільної класики).
 • Про що тирса шелестіла… / С. Ф. Черкасенко // Розстріляне Відродження. Золоті рядки української репресованої драматургії : [п’єси] / ред.-уклад. О.В.Зав’язкін ; худож. С. Ю. Донець. – Донецьк : БАО, 2009. – С . 570 – 688.
 • Про що тирса шелестіла… / С. Ф. Черкасенко // Розстріляне Відродження. Шедеври української репресованої драматургії / ред.-уклад. О. В. Зав’язкін ; худож. С. Ю. Донець. – Донецьк : БАО, 2009. – С. 283-414.
 • Твори : у 2 т. / С. Ф. Черкасенко. – Київ : Дніпро, 1991.
  Т. 1 : Поезія. Драматичні твори / С. Ф. Черкасенко; упоряд., авт. передм. та прим. О. Мишанич. – 892 с. 
  Т. 2 : Оповідання ; У шахтарів. Як живуть і працюють на шахтах ; Пригоди молодого лицаря : роман з козац. часів / С. Ф. Черкасенко, упоряд. та прим. О. Мишанич. – 892 с.

 • Гей, пластуни! : [вірш] / С. Ф. Черкасенко // Світ дитини. – 2000. – № 6. – Обкл.
 • Зима і Весна : [ноти] / лірика С. Черкасенка ; муз. Я. Степового // Музичний керівник. – 2012. – N 6. – С. 20.
 • О рідна мово, скарбе мій!; Пророк : [вірші]; Гайдамаки: (пісня) / С.Ф. Черкасенко // Український південь. – 2006. – N 2. – С. 146-147.
 • Пригоди молодого лицаря : уривок з історичного роману / С. Ф. Черкасенко // Дніпро. – 2014. – № 9-12. – С. 144-153.

Безпритульні
Воронько 

Література про життя і творчість

 • Спиридон Черкасенко ( 1876 – 1940 ) : [ Біогр. довідка] // Історія української літератури XX століття: Навч. посібник: У 2 кн. Кн.1 ( 1910 – 1930 роки). – К., – С. 701 – 705.
 • Спиридон Черкасенко ( 1876 – 1940 ) // Історія української літератури XX століття: Підручник: У 2 кн. Кн.1.: Перша половина XX століття. – К., 1998. – С. 391 – 394.
 • Спиридон Черкасенко ( 1876 – 1940 ) // Література рідного краю: Посібник – хрестоматія. – Миколаїв, 2003. – С. 34 – 37.
 • Спиридон Черкасенко // Література рідного краю: Посібник – хрестоматія. – Миколаїв, 1994. – С. 55 – 60.
 • Спиридон Черкасенко ( 1876 – 1940 ): [ Біогр. довідка ] // Рідне слово. Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2 кн. Кн. 2. – К., 1999. – С. 458 – 460.
 • Старовойт Л. В. Майстерність психологізму в оповіданнях Спиридона Черкасенка про дітей / Л. В. Старовойт // Старовойт Л. В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство» / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 43-51.
 • Старовойт Л. В. Спиридон Черкасенко : доля і творчість / Л. В. Старовойт // Старовойт Л. В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство» / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 36-43.
 • Старовойт Л. В. Спиридон Черкасенко: доля і творчість / Старовойт // Л.В. Старовойт Письменники Миколаївщини: літературно – критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство» / Л.В. Старовойт: навч. посібник. – Миколаїв, 2007. – С.23 – 29.
 • Черкасенко Спиридон Феодосійович, поет, прозаїк, драматург // Літературна Миколаївщина в особах: Бібліогр. покажчик. – Миколаїв. – 2001. – С. 80 – 81.
 • Черкасенко Спиридон Феодосійович // Мистецтво України: Біогр. довідник. – К., 1997. – С.630.
  • * * *

 

 • Антонець А. Спиридон Черкасенко: штрихи до літературно – педагогічного портрету // Укр. мова і література в школі. – 2003. – № 2. – С. 51 – 53.
 • Бойченко В. Материк Спиридона Черкасенка // Щотижня. – 2000. – 8 черв. – С.4.
 • Відродити пам’ять про видатного земляка // Рад. Прибужжя. – 2000. – 10 берез.
 • Галущенко В. Звук батьківської бандури: [ До 125 – річчя з дня народження Черкасенка] // Слово просвіти. – 2001. – Квітень. – С. 10.
 • Жицька Т. Історична драматургія Спиридона Черкасенка // Київська старовина. – 1999. №5.– С. 127 – 138.
 • Калантаєвська Г. “Хуторні” погляди П. Куліша у творчості С. Черкасенка // Слово і час.- 1995. – № 1. – С.53 – 56.
 • Копиленко Н. Б. Повернення: [ До 115 – річчя з дня народження С.Ф. Черкасенка] // Укр. мова і література в школі. – 1991. – № 10. – С.85 – 87.
 • “Література рідного краю”. Урок – етюд: [ По темі С. Черкасенко “Яма”. 6 кл.] // Вересень.- 2000. – № 2. – С.62 – 65.
 • Момотенко А. На честь земляка: у пошанівок відомого українського поета Спиридона Черкасенка встановлено меморіальну дошку у Новому Бузі на хаті, де проживала його родина // Рад. Прибужжя. – 2001. – 20 січ.
 • Оришака Ю. “О, cльози рідної землі! – вас не забути до сконання!”: Творча доля Спиридона Черкасенка // Бузький Гард. – 1996. – С.77 – 79.
 • Памятный знак писателю Спиридону Черкасенко открыт в Новом Буге // Николаевские новости. – 2006. – 12 апр. – С.3.
 • Ржепецький Л. Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії // Рідне Прибужжя. – 2000. – 9 лист.
 • Ржепецький Л. Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії: Навч. посібник. – Миколаїв: Вид – во МФ НаУКМА, 2000. – 60 с.
 • Серединський О. Новобугський самородок: Життєвий і творчий шлях С.Ф. Черкасенка (до 130 – річчя з дня народження) / О. Серединський // Рідне Прибужжя. – 2006. – 9 груд. – С.4.
 • Спиридон Черкасенко: семьдесят лет под запретом // Николаевские новости. – 2016. – N 79(29 июня). – С. 8 : фот. – (Знаменитые николаевцы)./li>
 • Степаненко Ю. Новое о Спиридоне Черкасенко: К выходу учебного пособия Л. Ржепецкого о жизненном и творческом пути педагога и поэта // Южная правда. – 2001. – 18 янв.
 • Ситченко А. Як Фенікс, встане рідний край…// Рад. Прибужжя. – 1998. – 31 груд.