Дніпрова Чайка

Поетеса, прозаїк, драматург, перекладачкапедагог, фольклористка, громадська діячка
(1861-1927)
с. Карлівка (тепер с. Зелений Яр Доманівського району Миколаївської області)

 Біографічна довідка
Дніпрова ЧайкаДніпрова Чайка (Людмила Олексіївна Березіна-Василевська) народилася 1 листопада (20 жовтня) 1861 року в с. Карлівка (тепер с. Зелений Яр Доманівського району Миколаївської області) у сім’ї священика.
Навчалася у Херсонській жіночій гімназії, у спеціальній школі Михайлівського жіночого монастиря в Одесі, закінчила Одеську приватну жіночу гімназію (1879). Вчителювала на Херсонщині, Одещині, у Бессарабії.
У 1885 році побачили світ її перші вірші «Вісточка» та «Пісня», надруковані в одеському альманасі «Нива» під псевдонімом Дніпрова Чайка. У тому ж році Людмила Березіна переїхала в Херсон до свого чоловіка Феофана Василевського. Разом вони стали активними членами Херсонської громади. Дніпрова Чайка працювала у багатьох жанрах: вірші, п’єси, казки, оповідання, нариси. Основні теми її творчості – тяжка селянська доля, життя інтелігенції, революційні події 1905 року.
Починаючи з 1887 року, письменниця друкується здебільшого в періодиці заходу України (альманах «Перший вінок», журнали «Дзвінок», «Правда», «Зоря»), випускає цикл «Морські малюнки». Особливий інтерес у сучасників і найвищу оцінку критиків викликали поезії в прозі («Тень несозданных созданий», «Дві птиці», «Морське серце», «Тополя», «Хвиля»).
Відома Дніпрова Чайка і як дитяча письменниця. Для дітей писала казки, вірші, лібрето дитячих опер («Коза-дереза», «Краплі-мандрівниці», «Пан Коцький», «Весна-красна»). Її твори для дітей виховують у юних читачів ідею перемоги добра над злом. Довгі роки творчі зв’язки єднали Дніпрову Чайку з основоположником української музичної культури Миколою Лисенком. Саме на лібрето Дніпрової Чайки композитор створив свої три дитячі опери, які були написані протягом 1888 – 1892 рр. («Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна»).
1909 року письменниця захворіла і виїхала на лікування до Одеси, а потім – на Київщину. Писати змогла вже тільки протягом 1918-1920 рр. Майже все своє життя збирала і записувала усну народну творчість, яка є виразником душі народу.
Померла Дніпрова Чайка 13 березня 1927 року в с. Германівці на Київщині. Похована у Києві на Байковому кладовищі.

Основні твори

 • Дівчина-Чайка : [легенда]: [для дошк. віку] – Київ: Веселка, 1968. – 16 с.
 • Проводи Сніговика-Снігуровича : вірші, поезії в прозі, оповідання, казки, п’єси : для мол. та серед. шк. віку / Дніпрова Чайка ; передм. та упоряд. В. Пінчука; худож. В. Євдокименко. – Київ: Веселка, 1993. – 271 с.: іл.
 • Проводи Сніговика-Снігуровича : [вірші, казки, поезії в прозі, оповідання, драматичні твори] : для мол. та серед. шк. віку / Дніпрова Чайка ; упорядкув. та передм. О. Колініченко ; іл.: О. Богомаз, В. Дунаєвої. – Київ : Школа, 2009. – 208 с. : іл.
 • Проводи Сніговика-Снігуровича : [вірші, казки, поезії в прозі,  оповідання, драматичні твори] : для мол. та серед. шк. віку / Дніпрова Чайка ; упорядкув. та передм. О. Колініченко ; іл.: О. Богомаз, В. Дунаєвої. – Київ : Школа, 2009. – 208 с. : іл. – (Хрестоматія школяра).
 • Твори / Дніпрова Чайка. – Київ: Держлітвидав УРСР, 1960. – 511 с.: іл.

Твори у збірниках, альманахах та навчальних виданнях

 • Буревісник; Дівчина-Чайка : [оповідання] / Дніпрова Чайка // Січ-мати : повісті та оповідання про Запорозьку Січ : для серед. та ст. шк. віку / упоряд., авт. передм. та прим. В. О. Шевчук. – Київ : Школа, 2003. – С. 122-129. – (Шкільна хрестоматія).
 • Дівчина-чайка : [оповідання]  / Дніпрова Чайка // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 190-201.
 • Дівчина-Чайка; Морське серце. (Медуза) : [оповідання] / Дніпрова Чайка // Страшні історії від українських письменників : [збірка] / уклад. Г. Яновська ; худож. А. Канкава. – Харків : Віват, 2017. – С. 63-71: іл. – (Шкільна бібліотека).
 • Каплі-мандрівниці : [оповідання] / Дніпрова Чайка // Лелія : казки та оповідання для дітей / упоряд., авт. передм., комент., приміт. Л. В. Ушкалов ; худож. В. Є. Христенко. – Київ : Освіта, 2005. – С. 94-104. : іл.
 • Коза-дереза: дитяча комічна опера в одній дії; Пан Коцький: комічна опера для дітей у 4-х діях; Дівчина-чайка. Дві крапельки. Кобза: оповідання; Весна. Роковини: вірші. Струмок. Морське серце (Медуза): оповідання / Дніпрова Чайка // Література рідного краю : посібник-хрестоматія : (Письменники Миколаївщини) / ред. О. С. Кухар-Онишко. – Миколаїв : Видавництво МОІПЛО, 1994. – С. 74-113.
 • Легенди: Дівчина-Чайка; Морське серце; Лібрето до дитячих опер: Коза-дереза // Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2 кн. Кн.1. – Київ, 1999. – С. 373-376.
 • Морське серце : [оповідання]; Казка про Сонце та його сина / Дніпрова-Чайка // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини : для початкової школи / гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: В. І. Шуляр, Д. Лукьяненко. – Миколаїв : Іліон, 2019. – С. 141-142; 292-307: іл. – (Південна бібліотека).
 • На лимані : [поезія] // Вітер з лиману : поезії / упоряд. В. П. Бойченко, Є. Г. Мірошниченко, Е. І. Январьов. – Одеса : Маяк, 1988. – С. 28-29.
 • Плавні горять : (поезія в прозі); Тарасова думка; Пісня; На лимані; Віра, Надія, Любов : вірші // Література рідного краю. Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв : Вид-во МОІППО, 2003. – Миколаїв, 2003. – С. 29-33.
 • Роковини. Тарасова думка /Дніпрова-Чайка // Старовойт, Л. В. Художня рецепція постаті Т. Г. Шевченка у творчості письменників Миколаївщини : навч. посіб. / Л. В. Старовойт, І. Б. Марцінковський, О. В. Мірошніченко. – Миколаїв, 2014. – С. 44-46. – 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується.

Публікації в періодичних виданнях

 • Дівчина-чайка ; Скеля ; Морське серце / Дніпрова Чайка // Соборная улица. – 2016. – N 1/2. – С. 164-168.

Література про життя і творчість

 • Бойченко, В. Дніпрова Чайка з Прибузького степу / В. Бойченко // Три зошити : вибрані статті та поезії. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2011. – С. 100-105.
 • Голобородько, Я. Ю. Дніпрова Чайка : [біогр. довідка] / Я. Ю. Голобородько  // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2008. – Т. 8 : Д-Дя. – С. 38.
 • Дніпрова Чайка : [біогр. довідка] // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 189-190.
 • Дніпрова Чайка : [биогр. справка] // Краткая лит. энциклопедия. – Москва, 1978. – Т. 2. – С. 709.
 • Дніпрова Чайка : [біогр. довідка] // Література рідного краю : посібник-хрестоматія : (Письменники Миколаївщини) / ред. О. С. Кухар-Онишко. – Миколаїв : Видавництво МОІПЛО, 1994. – С. 71-74.
 • Дніпрова Чайка (1861 – 1927) : [біогр. довідка] // Література рідного краю. Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв : Вид-во МОІППО, 2003. – Миколаїв, 2003. – С. 26-28.
 • Дніпрова Чайка  : [біогр. довідка] // Літературна ємигія в особах : біобібліогр. покажч. Ч. 2 / упор. Г. М. Гич [и др.] ; ред.: К. М. Улиско, К. М. Картузов, О. О. Комарова. – Миколаїв : ОІППО, 2016. – С. 5-18. – (Літературна спадщина).
 • Дніпрова Чайка, поетеса, прозаїк, драматург : [біогр. довідка] // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажч. – Миколаїв, 2001. – С. 40.
 • Дніпрова Чайка : [біогр. довідка] // Мистецтво України: біогр. довід. – Київ, 1997. – С. 209.
 • Дніпрова Чайка, прозаїк, драматург: [біогр. довідка] // Письменники Радянської України. 1917–1987 : біобібліогр. довід. / авт.-упоряд. В. К. Коваль, В. П. Павловська. – Київ, 1988. – С. 190.
 • Дніпрова Чайка (літературний псевдонім Василевської Людмили Олексіївни). Українська письменниця і перекладачка / за ред. І. Ф. Кураса // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ: Вища школа, 2003. – С. 214-215.
 • Дніпрова Чайка (1861 – 1927 ): [біогр. довідка ] // Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2 кн. Кн. 1. – Київ, 1999. – С. 371 – 373.
 • Дніпрова Чайка : [біогр. довідка] // УРЕ. – 2-е вид. – Київ, 1979. – Т. 3. – С. 393-394.
 • Дніпрова Чайка // Українська література у портретах і довідках: Давня література – література XIX ст.: Довідник. – Київ, 2000. – С. 88-89.
 • Жадько, В. Слова-квіти у вінок пам’яті Дніпрової Чайки: особистості краю / В. Жадько // Узбереги Божої ріки. – Київ, 2003. – С. 615-616.
 • Ржепецький, Л. А. Дніпрова Чайка: відома і невідома: навч. посібник / Л. А. Ржепецький. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001. – 64 с.
 • Старовойт, Л. В. Дніпрова Чайка: художні пошуки в поезії та прозі / Л. В. Старовойт // Старовойт, Л. В. Письменники Миколаївщини: літературно-критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство» : навч. посібник для студентів філологічних спеціальностей / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2007. – С. 15-22.
 • Старовойт, Л. В. Дніпрова Чайка: художні пошуки в поезії та прозі / Л. В. Старовойт // Старовойт, Л. В. Література Миколаївщини : навч. посібник до курсу «Літературне краєзнавство» для студентів філологічних спеціальностей / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 28-36.

Публікації в періодичних виданнях

 • Береза, І. Наша Дніпрова Чайка / І. Береза // Соборная улица. – 2016. – N 1/2. – С. 162-163.
 • В Зеленом Яре увековечили писательницу Днипрову Чайку // Николаевские новости. – 2016. – N 136(9 нояб.). – С. 8 : фот.
  В селе Зеленый Яр Доманевского района открыли памятный знак украинской писательнице Людмиле Алексеевне (Василевской) Березиной, известной как Днипрова Чайка.
 • Голобородько, Я. Поетична тональність Дніпрової Чайки / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 6. – С. 47-53.
 • Дивосвіт Дніпрової Чайки / Прес-центр ОО НСПУ // Южная правда. – 2018. – N 105/106(22-25 сент.). – С. 5 : фот.
  До учнів Зеленоярської школи Доманівського району прибули гості – письменник з Києва, секретар правління НСПУ Анатолій Качан, голова Миколаївської обласної організації НСПУ Віра Марущак, директор Миколаївської обласної дитячої бібліотеки ім. Лягіна Тетяна Жайворонок.
 • Зажерило, А. Дніпрова Чайка : життя та творчість : (Людмила Олексіївна Березіна-Василевська) / А. Зажерило // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 12. – С. 37 – 38.
 • Інютіна, Н. «Ясно-біла» ніжність Дніпрової Чайки : [ювілей письменниці] / Н. Інютіна // Рідне Прибужжя. – 2011. – N 134 (26 листоп.). – С. 3.
 • Марцінковський, І. Пропагувала українство : до 85-річчя від дня смерті Дніпрової Чайки / І. Марцінковський // Щотижня. – 2012. – №23(6 черв.). – С. 6.
 • Памятник Днипровой Чайке // Вестник Прибужья. – 2016. – N 45(10 нояб.). – С. 1 : фот.
  1 ноября, в селе Зеленый Яр Доманевского района торжественно открыли памятный знак украинской писательнице Людмиле Василевской-Березиной, известной как Днипровая Чайка.
 • Ржепецький, Л. «На славу нову»: Слова – квіти у вінок памяті Дніпрової Чайки / Л. Ржепецький // Слово Просвіти. – 1999. – 3 берез. – С.11.
 • Ржепецький, Л. «Час мій настане…» : (У віночок пам’яті Л. О. Василевської-Березіной – Дніпрової Чайки) / Л. Ржепецький // Рад. Прибужжя. – 1996. – 29 жовт.
 • Фалько, Н. На честь видатної землячки : [до 155-ї річниці з дня народження письменниці Людмили Олексіївни Василевської-Березіної (літературний псевдонім Дніпрова Чайка)] / Фалько Н. // Южная правда. – 2016. – N 101(3 сент.). – С. 4 : фот.
 • Чорноморець, С. Гніздо Дніпрової Чайки : [зустріч учнів Заленоярської школи з гостями  А. Качаном, В. Марущак, Т. Жайворонок] / С. Чорноморець // Літературна Україна. – 2018. – N 37 (11 жовт.). – С. 3.
  Гості завітали сюди, щоб разом із юними читачами та вчителями вшанувати пам’ять відомої письменниці Дніпрової Чайки, життєва дорога якої розпочиналася саме в цьому селі.

Web-ресурси

 • Біографія Чайки Дніпрової [Електронний ресурс] // OnlyArt : [вебсайт]. – Режим доступу : https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/dniprova-chajka-biografiya/, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Голобородько, Я. Ю. Дніпрова Чайка [Електронний ресурс]  / Я. Ю. Голобородько  // Енциклопедія Сучасної України : офіційний сайт. – Режим доступу : https://esu.com.ua/search_articles.php?id=22, вільний. – Дата публікації : 2008. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Дніпрова Чайка  [Електронний ресурс] // Віртуальний проект “Краєзнавство Таврії”. ХОУНБ ім. О. Гончара. – Режим доступу : https://krai.lib.kherson.ua/d1-peopl-1.htm, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Днiпрова Чайка [Електронний ресурс]  // Литературный Николаев :
  литературно-художественный интернет-журнал. – Режим доступу :  http://litnik.org/index.php/detskaya-literatura/dniprova-chajka, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Дніпрова Чайка [Електронний ресурс]  // Мислене древо : [вебсайт]. – Режим доступу : https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Lit/D/DniprovaChajka.html, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Дніпрова Чайка [Електронний ресурс] // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара : офіційний сайт. – Режим доступу : https://lib.kherson.ua/dniprova-chayka_zpdh16.htm, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Дніпрова Чайка біографія [Електронний ресурс] // Українська літературна газета : [вебсайт]. – Режим доступу :  https://litgazeta.com.ua/biohrafiya-korotko/dniprova-chajka-biografia/, вільний. – Дата публікації : 08.01.2020. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Дніпрова Чайка. Вільна птиця [Електронний ресурс] // Укрінформ : Мультимедійна платформа іномовлення України. – Режим доступу :  https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2561674-dniprova-cajka-vilna-ptica.html, вільний. – Дата публікації : 21.10.2018. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Дніпрова Чайка : життєвий та творчий шлях, біографічні статті [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури УкрЛіб. – Режим доступу :   https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=366, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Крат, А. Дніпрова Чайка [Електронний ресурс] Анатолій Крат // Херсонські сторінки життєпису Дніпрової Чайки // Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. – Режим доступу :  https://www.library.kherson.ua/lw/дніпрова-чайка/, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Народилася Дніпрова Чайка (Березіна Людмила Олексіївна), українська письменниця, педагог, фольклорист [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу :  http://www.nbuv.gov.ua/node/4384, вільний. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.

Буктрейлери

 • Буктрейлер Дніпрової Чайки [Електронний ресурс] : [буктрейлер по творчості письменниці та поетеси Дніпрової Чайки Березанської централізованої бібліотечної системи Миколаївської області] // YouTube. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=hTc44TQOJHc, вільний. – Дата публікації : 11.04.2016. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Буктрейлер по творчості Дніпрової Чайки [Електронний ресурс] : [Єланецька централізована бібліотечна система Миколаївської області] // YouTube. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=OIijEAzOLpA, вільний. – Дата публікації : 06.04.2016. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.
 • Дніпрова Чайка “Дівчина-чайка” [Електронний ресурс] : [буктрейлер Доманівської районної бібліотеки для дітей на книгу Дніпрової Чайки “Дівчина-чайка”] // YouTube. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=MZ4U6g-fwa4, вільний. – Дата публікації : 28.03.2016. – Дата перегляду : 20.10.2021. – Назва з екрана.