Григурко Іван Сергійович

прозаїк
(1942 – 1982)

 Біографічна довідка
Григурко Іван Сергійович народився 15 лютого 1942 р. в селі Волярка Червоноокнянського району на Одещині. Батько загинув на фронтах Другої світової війни, мати померла, коли хлопчикові було всього три роки. Виховувався і навчався у дитячому будинку, а влітку, на канікулах, жив на селі у дідуся та бабусі. Після армійської служби вступив до Одеського університету на філологічний факультет. Одержавши диплом філолога, Іван Григурко, за направленням, якийсь час працює у редакціях херсонських газет “Ленінський прапор” та “Наддніпрянська правда”. Згодом переїхав до Миколаєва і працював в обласній комсомольській газеті “Ленінське плем’я”.
Друкувався з 1959 року. Перша повість “Роса”опублікована в журналі “Дніпро” у 1970 р. Потім вийшли повісті “Гавертій” та “Путина”. А наступний твір – роман “Канал” (1974) – приніс молодому прозаїку визнання не лише в Україні, а й за її межами, і в 1976 р. йому було присуджено Республіканську комсомольську премію ім. М. Островського. Твір був перекладений німецькою, болгарською та іншими мовами. Наступний роман, “Далекі села” (1978), засвідчив велику любов і повагу прозаїка до життя села. Роман “Ватерлінія” (1982) присвячений трудовим будням суднобудівників. Лебединою піснею став для Григурка роман “Червона риба”(1984). Будучи вже смертельно хворим, в лікарні письменник дописував останні рядки, але надрукованим твір так і не побачив.
Помер Григурко Іван Сергійович 21 серпня 1982 року.
Член Спілки письменників України.

Основні твори

 • Ватерлінія : роман. – Київ : Рад. письменник, 1982. – 336 с.
 • Далекі села : роман. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 287 с.
 • Канал : роман. – Київ : Дніпро, 1978. – 213 с., іл.
 • Роса; Гавертій; Путина : повісті. – Одеса: Маяк, 1976. – 180 с., іл.
 • Червона риба : роман. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 231 с.

Твори в книгах, в антологіях

 • Вибране з творчості Івана Григурка // Не маємо права забути : вибране з творчості В. Бойченка та І. Григурко / уклад. В. О. Жадько. – Київ : Основа, 2019. – С. 239-335.
 • Так як сказав Кампанелла : уривок з роману “Канал” / І. Григурко // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 169-188.

Література про життя і творчість

 • Іван Григурко : [біогр. довідка] // Письменники Радянської України, 1917 – 1987: біобібліогр. довідник. – Київ, 1988. – С. 164.
 • Іван Григурко (1942 – 1982) : [біогр. довідка] // Література рідного краю: посібник – хрестоматія. – Миколаїв, 1994. С. 161 – 167.
 • Іван Григурко (1942 – 1982) // Література рідного краю. Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренич. – Миколаїв : Вид-во МОІППО, 2003. – Миколаїв, 2003. – С. 146 – 150.
 • Григурко Іван  : [біогр. довідка] // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 168.
 • Григурко Іван Сергійович : [біогр. довідка] // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажчик. – Миколаїв, 2001. – С.30 – 31.
 • Григурко І. С. (1942 – 1982) // Бабич Е., Письменники Радянської України – лауреати (1941 – 1985) / Е. Бабич, П. Рогова. – Київ, 1985. – С. 95 – 96.
 • Жадько, В. Іванова материзма : [творчість Івана Григурка] / В. О. Жадько // Жадько В. А степ як море: нариси, інтерв’ю. – Київ, 2003. – С. 113 – 122.
 • Жадько, В. О. Іванова материзна : [творчість Івана Григурка] / В. О. Жадько // Не маємо права забути : вибране з творчості В. Бойченка та І. Григурко / уклад. В. О. Жадько. – Київ : Основа, 2019. – С. 220-238.
 • Карпенко, В. Глибока течія / В. Карпенко // Карпенко В. Тут, біля самого моря / В. Карпенко. – Київ, 1989. – С. 263 – 275.
 • Кравченко, А. Григурко Іван Сергійович : [біогр. довідка] / А. Кравченко // Укр. літ. енциклопедія. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 491.
 • Плющ, В. Світло натхненного слова : [передмова] / В. Плющ // Григурко І. Червона риба: роман. – Київ, 1984. – С. 5-14.
 • Старовойт, Л. В. Художня рефлексія характеру молодої людини в романістиці Івана Григурка / Л. В. Старовойт // Л. В. Старовойт Письменники Миколаївщини: літературно – критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство» / Л. В. Старовойт: навч. посібник. – Миколаїв, 2007. – С. 99 – 107.
 • Старовойт, Л. В. Художня рефлексія характеру молодої людини в романістиці Івана Григурка / Л. В. Старовойт // Старовойт, Л. В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство» / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 207 – 216.
 • Январёв, Э. Григурко Иван Сергеевич / Э. Январёв // Николаевцы. 1789 – 1999 : энцикл. слов. – Николаев, 1999. – С. 113.

Публікації в періодичних виданнях

 • Бондарчук, Н. Життя – як роман. Недописаний…: [творчий шлях І. Григурко] / Н. Бондарчук //Рідне Прибужжя. – 2008. – 16 лют. – С. 3.
 • В Николаеве вспомнили писателя Ивана Григурко : [в Центральной городской библиотеке имени М. Кропивницкого состоится встреча-воспоминание “Иван Григурко: жизнь как недописанный роман”] // Николаевские новости. – 2019. – N 133(30 окт.). – С. 5.
 • Голобородько, Я. “Океан дійсності Івана Григурка : [ про літературну зірку 70-х років ХХ столітя ] / Я. Голобородько // Українська літ. в загальноосвітній школі. – 2008. – N11. – C. 2-11.
 • Голобородько, Я. Проза як оркестр життя: (естетика Івана Григурка) / Я. Голобородько // Літ. Україна. – 2008. – 15 трав. – C. 6.
 • Жадько, В. Iванове осягнення життя : [письменник Іван Сергійович Григурко] / В. Жадько // Южная правда. – 2017. – N 21(25 февр.). – С. 3 : фот.; Літературна Україна. – 2017. – N 8(23 лют.). – С. 11.
 • Жадько, В. Ми вас не забули, Іване Сергійовичу: [вечір пам’яті І. С. Григурка] / В. Жадько // Культура і життя. – 2007. – 6 черв. – С.3.
 • Жадько, В. Фарватер Івана Григурка: [творчий шлях письменника] / В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2007. – 24 берез. – С.3.
 • Жизнь была его великим соавтором… [размышление о судьбе Ивана Григурко] // Веч. Николаев. – 2000. – 10 окт.
 • Ильин, В. Время Ивана / В. Ильин // Южная правда. – 2004. – 4 нояб. – С. 5.
 • Карпенко, В. Глибока течія Івана Григурка : [до 70-річчя письменника] / В. Карпенко // Літературна Україна. – 2012. – № 7. – С. 10; Южная правда. – 2012. – №16(14 февр.). – С. 3 : фот.
 • Кухарук, Р. Реабілітація таланту / Р. Кухарук // Літературна Україна. – 1998. – 20 серп. – С. 10.
 • Молодые саженцы – в память об ушедших писателях : в парке Богоявленский высадили аллею в память о николаевских мастерах слова // Вечерний Николаев. – 2020. – N 96(24 дек.). – С. 5.
  В парке “Богоявленский” высадиди восемь сажанцев ореха в память о поэтах, которые ушли в вечность. Это Д. Кремень, В. Бойченко, Л. Куличенко, И. Григурко, В. Пучков, В. Юрьев, М. Божаткин и Е. Январёв.
 • Південь Івана Григурка: [виповнилося 60 років від дня народження письменника] // Щотижня. – 2002. – 4 квіт. – С. 4.
 • Сайковский, А. Недописанный роман : [в Центральной городской библиотеке имени М.Л. Кропивницкого вспоминали писателя Ивана Григурко] / А. Сайковский // Вечерний Николаев. – 2019. – N 84(5 нояб.). – С. 5 : фот.
 • Январёв, Э. Жизнь была его великим соавтором…: [размышления о судьбе Ивана Григурко] / Э. Январёв // Веч. Николаев. – 2000. – 10 окт. – С. 3.
 • Январёв, Э. “Разбилось лишь сердце моё…”: [памяти Ивана Григурко] / Э. Январёв // Новый векъ. – 2001. – № 7 – 8. – С. 86-87.