Кремінь Тарас Дмитрович

український політик, науковець, поет, літературний критик 
(Народився 1978 р.) 

 Біографічна довідка 
      Кремінь Тарас Дмитрович народився 10 червня 1978 року в смт Казанка Миколаївської області. 1995 року закінчив Миколаївську ЗОШ № 10 м. Миколаєва, а 2000 року – з відзнакою філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного університету (нині Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського). Протягом 2001 – 2004 рр. – аспірант відділу української літератури ХХ ст. Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ. 2005 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Закінчив докторантуру кафедри української та зарубіжної літератури і методики їх викладання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
      Протягом 2000 – 2010 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри української літератури, заступник декана факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; керівник мистецької агенції «ЛАКМУС». Пройшов стажування за міжнародною програмою обміну науковців «Life-long Learning» при Folkuniversitetet (Лундський університет, Швеція, 2008). Викладав такі дисципліни, як: «Усна народна творчість», «Зарубіжна література», «Виразне читання», «Дитяча література», «Історія української літератури ХІХ ст.», «Історія української літератури ХХ ст.», «Сучасний літературний процес», «Літературне краєзнавство», «Краєзнавство і туризм», керував педагогічною, фольклорною практиками студентів, написанням курсових, дипломних робіт бакалаврів, магістрів. Також викладав українську літературу в МФ КНУКіМ; керував секціями «Фольклористика», «Літературна творчість» в Миколаївському територіальному відділенні НЦ «Мала академія наук України» (2004 – 2011 рр.). З 2011 року – доцент кафедри теорії та історії літератури Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (зараз Чорноморський національний університет імені Петра Могили). 
      Нині Тарас Дмитрович Кремінь – професор кафедри української мови та літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (за сумісництвом). 
      Протягом 2010 – 2014 рр. – депутат Миколаївської облради від ПП «Фронт Змін» (член постійної комісії з питань культури, освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту). 02.2014 – 11.2014 – голова Миколаївської обласної ради; з 11.2014 – Народний депутат України 8-го скликання від ПП «Народний фронт», № 59 в списку. Голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. 
      Тарас Кремінь – переможець літературного конкурсу “Золота арфа”, Всеукраїнської літературної премії ім. Б.-І.Антонича “Привітання життя”, фестивалю “Рукомесло”, лауреат Щорічного відкритого конкурсу молодих літераторів “Покоління-XXI”. Його поетичний доробок складають добірки на сторінках поетичних альманахів «Миколаївський оберіг», «Борвій», «Золота арфа» (Миколаїв), «Молода муза» (Херсон), у часописах «Київ», «Слово і час», «Вежа» (Кіровоград), в газеті «Літературна Україна». Окремі поетичні тексти, покладені на музику, стали переможцями пісенних конкурсів. 
      Тарас Дмитрович Кремінь – автор численних наукових праць, надрукованих як в Україні, так і за кордоном, присвячених історії української літератури ХХ-ХХІ ст., а також науково-методичних рекомендацій до навчальних курсів, зокрема: «Фольклор», «Сучасний літературний процес», «Методичні рекомендації до проведення фольклорної практики», 5 книг з історичного краєзнавства тощо. Автор багатьох статей до «Шевченківської енциклопедії», «Шевченківського словника Миколаївщини» «Енциклопедії сучасної України» та ін. 
      Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. Член Наглядової ради Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету. Лауреат премії Кабінету Міністрів України «За внесок молоді у розбудову держави» (за творчі досягнення), Відмінник освіти України, син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя. 

Основні твори

 • Камінний хліб : голодні 1932-1933 роки на території Новоодещини : наук.-публіц. вид. / Т. Д. Кремінь. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 178 с.
 • Потік води живої : до 100-річчя заснування Миколаївського міського водопроводу (1906-2006) : [документально-історичне видання] / Т. Д. Кремінь. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 206 с. : іл.

Публікації в періодичних виданнях

 • Із землі корифеїв / Т. Кремінь // Українська культура. – 2004. – N5. – С. 18-19 : фот.
 • Лоції зоряного корабела : до 80-ліття Юрія Макарова / Т. Кремінь // Рідне Прибужжя. – 2014. – N 36(4 верес.). – С. 8 : фот.
 • Народження слова : [поезії] / Т. Кремінь // Южная правда. – 2013. – N 62(8 июня). – С. 3.
 • Небо взяв за зорі : Миколаївщина вшановує пам’ять земляка: [про Миколу Вінграновського] / Т. Кремінь // Літературна Україна. – 2006. – 9 листоп. – С. 1, 2.
 • Перлини неба і землі на театральному намисті : український театр / Т. Кремінь // Новый век. – 2004. – N1/2. – С. 32-33.
 • Реквієм за Андрієм Антонюком : втрати / Т. Кремінь // Літературна Україна. – 2013. – N 17(25 квіт.). – С. 13.
 • Світ очима вічності : О. Кремко / Т. Кремінь // Новый век. – 2004. – N3/4. – С. 46-49.
 • Століття водонапірної башти / Т. Кремінь // Рідне Прибужжя. – 2007. – №34(17 берез.). – С. 3.

Автор передмов, післямов

 • Золоті лампади українського степу / вступ. ст. Т. Д. Креміня // Антонюк, А. Д. Лампада над Синюхою : альбом-антологія / А. Д. Антонюк, Д. Д. Кремінь. – Миколаїв : Атол, 2007. – С. 3-7.
 • Олександр Олександрович Кремко / післям. Т. Д. Креміня // Кремко, О. О. Миколаїв і миколаївці : фотоальбом / фото О. О. Кремко ; передм.: В. Д. Чайки, Ю. Овчинніков. – Миколаїв : Видавець Шамрай П. М., 2012. – С. 143.

Керівник авторського проекту

 • На захисті людини : міліція Миколаївщини : історія та сьогодення : у 2 т. / за ред.: А. В. Науменка, Ю. О. Чернеги, І. В. Донченка. – Миколаїв : Іліон, 2008
 • т. 1 : 1789-1945 рр. / Т. Д. Кремінь (кер. авт. проекту), М. О. Мельник, В. А. Петров. – 2008. – 208 с. : іл.

Упорядник

 • Борвій-ІІІ : альманах творчості молодих / ред.кол.: А. Олійник, М. Ворощук, Л. Ігнатьєва [та ін.] ; упоряд. Т. Д. Кремінь ; [вступ. ст. Д. Креміня]. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 172 с.
 • Кремінь, Д. Д. Вибрані твори : поезія / Д. Д. Кремінь ; вступ. ст. Ю. І. Коваліва ; упоряд. Т. Д. Креміня. – Одеса : Маяк, 2007. – 632 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
 • Кремінь, Д. Д. Медовий місяць у Карфагені : вибрані вірші та симфонії / Д. Д. Кремінь ; упоряд. Т. Д. Кремінь. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 252 с. – (Південна бібліотека).
 • Південне сузір’я : антологія літературної творчості молодих літераторів краю : до 75-річчя факультету філології журналістики / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; вступ. ст. А. Л. Ситченка ; [упоряд. Т. Д. Кремінь]. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 80 с.

Література про життя і творчість

 • Дудюк, А. Тарас Креминь: «Бюджет должен наполняться, в первую очередь, за счет богатых» : [интервью с народным депутатом Украины Тарасом Креминем] / А. Дудюк // Южная правда. – 2015. – N 4(13 янв.). – С. 1, 2.
 • Синявский, В. Тарас Креминь избран председателем Николаевского областного совета : руководитель местной “Батьківщини” лицо новой власти / В. Синявский // Николаевские новости. – 2014. – N 26(26 февр.). – С. 1
 • Сопредседателем межфракционного объединения “Юг Украины” в Верховной Раде стал николаевец Тарас Креминь // Николаевские новости. – 2015. – N 88(22 июля). – С. 4
 • Тасинкевич, М. На крылах таланта, труда и самоотдачи : [10 июня отмечает свой 35-й день рождения Тарас Креминь. Стихотворения] / М. Тасинкевич // Южная правда. – 2013. – N 62(8 июня). – С. 3 : фот.
 • Тупайло, С. Десять лет спустя : [кандидатская диссертация Тараса Креминя] / С. Тупайло // Южная правда. – 2005. – №144(27 дек.). – С. 4.
 • Тюрін, А. Обласну раду очолив Тарас Кремінь / А. Тюрін // Рідне Прибужжя. – 2014. – N 9(27 лют.). – С. 5.

Web-ресурси

 • Кремінь Тарас Дмитрович [Електронний ресурс] // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського : [офіційний сайт]. – Режим доступу : http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=878, вільний. – Дата останнього доступу : 26.03.2018. – Назва з екрану.
 • Тарас Кремінь : Член фракції “Народного фронту” у Верховній Раді [Електронний ресурс] // Народний фронт : [офіційний сайт]. – Режим доступу : https://nfront.org.ua/team/member-details/taras-kremin, вільний. – Дата останнього доступу : 26.03.2018. – Назва з екрану.
 • Тарас Кремінь (1978) : вірші, проза, аналітика [Електронний ресурс] // Поетичні майстерні : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://maysterni.com/user.php?id=614, вільний. – Дата останнього доступу : 26.03.2018. – Назва з екрану.