Крижанівський Степан Андрійович

поет, критик, літературознавець, перекладач
(1911-2002)

 Біографічна довідка
Крижанівський Степан Андрійович народився 8 січня 1911 року в місті Новий Буг Миколаївської області. 1925 року, після закінчення семирічки навчався в Одеській торгівельно-промисловій профшколі. 1928 року вступив до Миколаївського інституту народної освіти, а через рiк перевівся до Харківського інституту педпрофосвіти, який закінчив 1933 року. Перед війною він закінчив аспірантуру, встиг захистити кандидатську дисертацію. 1940 р. переїхав до Києва, почав працювати в Інституті літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР (нині Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України). 1941 року був мобілізований, брав участь у бойових діях, закінчив війну майором. Протягом 1941-1943 рр. – кореспондент фронтових газет. Нагороджений орденами Вітчизняної війни 2 ступеня та Червоної Зірки, а також медалями за участь у Другій Світовій війні. Із 1943 року працював у газеті «Правда України», з 1945 року і до виходу на пенсію – Інституті літератури, а з 1976 року – науковий консультант цього інституту.
1928 року Степан Крижанівський дебютував у одеському журналі «Блиски». Упродовж усього життя Степан Крижанівський видав два десятки поетичних збірок, декілька книг спогадів. У післявоєнні роки працював у галузі українського літературознавства. Його творчим доробком стали нариси про творчість В. Стефаника, А. Малишка, М. Бажана, М. Рильського; спогади про письменників «розстріляного Відродження» Майка Йогансена та Валер’яна Поліщука; статті-розвідки про В. Чумака, В. Кобилянського, І. Кулика та праці з теорії літератури. Був членом літературної організації «Молодняк». Переклав твори О. Пушкіна, Я. Купала, M. Нєкрасова, М. Горького, В. Маяковського, Петруся Бровки. Були цікаві експерименти у формі сонета, балади. Написав кілька пісень, найвідоміша з них – «Берізка» («Чекання»).
А ще Степан Андрійович був опонентом і науковим керівником багатьох науковців. Численні учні, які стали кандидатами й докторами наук, вдячні С. А. Крижанівському за його підтримку. За декілька місяців до того, як перестало битися серце вченого, вийшла з друку його нова книга «Спогад і сповідь із XX століття», де вміщено багато згадок про миколаївський період життя.
Степан Андрійович Крижанівський – лауреат республіканської премії м. О. Білецького в галузі літературно-художньої критики (1980), доктор філологічних наук (з 1962 року), професор (з 1963 року).
Член Національної спілки письменників України (з 1934 року).
Помер 17 липня 2002 року у Києві.

Основні твори

 • Андрей Малышко : лит.-критич. очерк / С. А. Крыжановский. – К. : Рад. письменник, 1951. – 76 с.
 • Василь Чумак : літ.-критич. нарис / С. А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1990. – 151 с.
 • Вічнозелене дерево життя : поезії / С. А. Крижанівський. – К. : Видавництво «Художньої літератури», 1967. – 187 с.
 • Лада; Моєму місту; Березань; Монолог води; Картина; Берізка : [вірші] / С. А. Крижанівський // Література рідного краю : посібник-хрестоматія. – Миколаїв, 1994. – С. 116-121.
 • Максим Рыльский : критико-биогр. очерк / С. А. Крыжановский. – М. : Сов. писатель, 1956. – 176 с.
 • Максим Рильський : критико-біогр. нарис / С. А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1955. – 147 с.
 • Максим Рильський : 50 років творчої діяльності / С. А. Крижанівський. – К. : Держполітвидав, 1960. – 237 с.
 • Миколаїв; Березань: [вірші] / С. А. Крижанівський // Миколаївський оберіг: поетична антологія. – Миколаїв, 2004. – С. 62 – 64.
 • Формула щастя : нові вірші / С. А. Крижанівський . – К. : Рад. письменник, 1970. – 111 с.
 • Художні відкриття і літературний процес : огляди, статті, роздуми / С. А. Крижанівський. – К. : Рад. письменник, 1979. – 240 с.

 • Дмитро Надіїн, що поліг «смертю хоробрих», або Як це було насправді : [уривок з нової книжки «Спогад і сповідь»] / С. Крижанівський // Дивослово. – 2001. – №1. – С. 45-46.
 • Основы : [поэзия] / С. Крыжановский // Южная правда. – 1981. – 8 янв.
 • Степ : [поезія] / С. Крыжановский // Южная правда. – 1986. – 12 янв.

Література про життя і творчість

 • Крижанівський Степан Андрійович // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / редкол. : Бабичев Ф.С. (гол. ред. УРЕ) [та ін.]. Т. 2. – 2¬-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1987. – С. 190.
 • Степан Крижанівський // Письменники Радянської України. 1917¬1987 : біобібліогр. довід. / авт.¬ упоряд. В. К. Коваль, В. П. Павловська. – К. : Рад. письменник, 1988. – С. 324.
 • Степан Крижанівський : [біогр. довідка] // Література рідного краю : посібник-хрестоматія. – Миколаїв, 1994. – С. 113-116.
 • Крижанівський Степан Андрійович // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажч. – Миколаїв, 2001. – С. 50-51.

 • Бойченко, В. «Торжество акации в цвету» : писателю-земляку Степану Крыжановскому – 85 лет / В. Бойченко // Южная правда. – 1996. – 16 янв.
 • Кухар-Онишко, О. В безмежжя неба – із глибин душі : [Степанові Крижанівському – 85] / О. Кухар-Онишко // Радянське Прибужжя. – 1996. – 27 січ. – С. 4.
 • Кухар-Онышко, А. Поэт, критик, литературовед : С. А. Крыжановскому – 60 лет / А. Кухар-Онышко // Южная правда. – 1971. – 8 янв. – (Наши славные земляки).
 • Кухар-Онышко, А. Широта мысли : [отклик на новую книгу Степана Крыжановского «Художественные открытия и литературный процесс»] / А. Кухар-Онышко // Южная правда. – 1981. – 8 янв.
 • Марко, В. Творче довголіття : Степанові Крижанівському – 90 / В. Марко // Рідне Прибужжя. – 2001. – 6 січ. – (Слава твоя, Україно!).
 • Тупайло, С. Реквієм великому землякові : [пам’яті Степана Крижанівського ] / С. Тупайло // Рідне Прибужжя. – 2002. – 27 лип. – (Ім’я на карті України).
 • Шевченко, А. З висоти прожитих літ : до 90-річчя від дня народження Степана Крижанівського / А. Шевченко // Дивослово. – 2001. – №1. – С. 45.
 • Январев, Э. «С этих улиц все и начиналось…» : [новая книга Степана Крыжановского «Излучина»] / Э. Январев // Южная правда. – 1981. – 15 окт.

Web-ресурси

 • Крижанівський Степан Андрійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. – Режим доступу :http://esu.com.ua/search_articles.php?id=799, вільний. – Дата останнього доступу : 23.05.2016. – Загол. з екрана.
 • Крижанівський Степан Андрійович [Електронний ресурс] // Литературная Николаевщина : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.kinder.mksat.net/prepodavatelyam/mini_spravochnik/pis_krizhan%D1%96vskii/index.html, вільний. – Дата останнього доступу : 23.05.2016. – Загол. з екрана.
 • Крижанівський Степан Андрійович [Електронний ресурс] // Літературна карта Миколаївщини : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.niklib.com/resource/karta.ua?id=175, вільний. – Дата останнього доступу : 23.05.2016. – Загол. з екрана.
 • Крижанівський Степан Андрійович [Електронний ресурс] // City Council : [веб-сайт]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/novyjbug/vidomi-kraani/krizanivskij-stepan-andrijovic, вільний. – Дата останнього доступу : 23.05.2016. – Загол. з екрана.