Вишеславський Леонід Миколайович

поет, перекладач, літературознавець
(1914 – 2002)

 Біографічна довідка
Вишеславський Леонід Миколайович народився 18 березня 1914 р. в м. Миколаєві в сім’ї інженера. З 1922 р. жив і навчався у Харкові. У 1938 р. закінчив філологічний факультет Київського університету. Під час Другої світової війни був військовим кореспондентом. Після війни захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. Тривалий час був відповідальним редактором журналу “Радуга”.
Поет писав російською мовою. Перші вірші були надруковані в 1933 р. В 1936 р. у Києві вийшла перша книжка віршів, а в 1938 р. і перша збірка “Здрастуй, сонце!” Збірка “Чайка” (1946) увібрала кращі вірші фронтових років. Збірки “Подвиг мрійників” (1949), “Пісня з Дніпра” і “Молодість світу” (1951), “Шляхами правди” (1952), “Спорідненість” (1955), “Простір” (1956), “Єдність землі” (1958), “Щедрість” (1960) – вірші післявоєнного часу відтворюють героїку мирної праці. У книгах “Зоряні сонети” (1962), “Садівник” (1968), “Лоно” (1972), “Сковородинівське коло” (1980), “Сніжна весна”(1981) та ін. головна увага зосереджена на сучасності і моральних проблемах епохи.
Книги “Піонерська таємниця” (1950), “Марусин букет” (1953) написані для дітей. Леонід Миколайович є автором літературознавчих досліджень, статей з питань сучасного літературного процесу, передмов до збірок молодих поетів, рецензій.
За двотомник віршів “Основа” (1974) і збірку “Поезії” (1974) удостоєний премії ім. П. Г. Тичини “Чуття великої родини” (1975), за збірку “Близька зоря” (1983) – Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.
Переклав російською ряд творів Т. Г. Шевченка (поеми “Мар’яна – черниця”, “Царі”, “Псалми Давидові” та ін.), М. Старицького ( вірш “Дивлюсь на тебе і минуле…”), кілька сонетів І. Франка, Лесі Українки, вірші М. Рильського, М. Бажана, П. Тичини. В його перекладі окремими книжками вийшли твори В. Ткаченко, М. Гаска, О. Сороки, В. Бровченка.
Українською мовою окремі твори Л. М. Вишеславського переклали М. Рильський, П. Тичина, М. Бажан, В.Сосюра, В. Бровченко, А. Кацнельсон, О. Ющенко та ін.
Член Національної спілки письменників України (1939).
Помер Вишеславський Леонід Миколайович 26 грудня 2002 р.

Основні твори

 • Ветвистое дерево: стихи. – Киев: Худож. лит, 1969. – 205 с.
 • Глоток времени: новые стихи. – Київ: Рад. письменник, 1970. – 71 с.
 • Грунт: поезії різних років / [авториз. пер. з рос. М. Рильського та ін.] . – Київ: Молодь, 1973. – 151 с.
 • Звёздные Сонеты и земние строфы. – Київ: Дніпро, 1980. – 342 с.
 • Избранное (1987 – 2002). – Киев: Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2004. – 80 с.; ил.
 • Избранное: стихотворения, проза. – Киев: Этнос, 2008. – 638 с.: порт.
 • Маяковський серед нас. – Київ: Держлітвидав, 1960. – 133 с.
 • Николаевская колыбель: стихи о родном городе. – Київ: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2000. – 94 с.: портр. – (Багатомовна поезія України)
 • Основа: избранное. В 2-х т. – Київ: Дніпро,1974.
 • Река: стихотворения. – Київ: Рад. письменник, 1975. – 75 с.
 • Снежная весна: кн. стихов. – Київ: Рад. письменник, 1981. – 126 с.
 • Это – Родина моя! – Київ: Молодь,1961. – 136 с.

Публікації в періодичних виданнях

 • Ингульская Слободка : [стихотворение] / Л. Вышеславский // Тобою горжусь, Николаев…  : [поэзия] // Южная правда. – 2019. – N 69(12 сент.). – С. 3. – (“Стапель” – к юбилею города).

 

Твори у збірниках, альманахах та навчальних виданнях

 • Дыхание веры ; На Советской ; Землякам : [стихи] / Л. Вышеславский // Мой город : сорок стихотворений о Николаеве / сост., авт. предисл. Е. Г. Мирошниченко ; фотограф И. Г. Курилович. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2013. – С. 74-76.
 • Мова; “Як від речей ми, люди, невіддільні!”; Поезі; Григорій Сковорода (пам’ятник на київському Подолі); “Я в детстве жил на берегу Ингула” : [поезія]; Зустріч крізь сторіччя : [проза]; Сковородинівське коло : поема; / Л. М. Вишеславський // Живлюща сила Ємигії : літературна антологія Миколаївщини : для старшокласників / гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: В. І. Шуляр, Д. Лукьяненко. – Миколаїв : Іліон, 2019. – С. 10-28 : іл. – (Південна бібліотека).
 • Над гіпсовою маскою Шевченка  : [вірш]/ Л. М. Вишеславський ; пер. з рос. М. Карпенко // Старовойт Л. В. Художня рецепція постаті Т. Г. Шевченка у творчості письменників Миколаївщини : навч. посіб. : 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується / Л. В. Старовойт, І. Б. Марцінковський, О. В. Мірошниченко; Миколаївський нац. університет ім. В. О. Сухомлинського, Гуманітарний ін-т Нац. університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв : Іліон, 2014. – С. 70-71.
 • “Сковородинівське коло” / Л. М. Вишеславський //  Глаголь добро : суспіл.-гуманіт. краєзнавчий альм. № 2 / ред. Т. І. Роскіна [та ін.]. – Миколаїв, 2014. – С. 133-142.

Література про життя і творчість

 • Вишеславський Леонід Миколайович : [біогр. довідка] // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажч. – Миколаїв, 2001. – С. 21 – 22.
 • Вишеславський Леонід Миколайович : [біогр. довідка] // Укр. літ. енциклопедія. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 312.
 • Вишеславський Леонід Миколайович : [біогр. довідка] // УРЕ. – 2-е вид. – Київ, 1978. – Т. 2. – С. 252.
 • Вишеславський Леонід Миколайович : [біогр. довідка] // Шевченківські лауреати 1962-2012 : енциклопедичний довідник / авт., упор. М. Г. Лабінський, авт.передм. Б. І. Олійник. – Видання третє, змінене і доповнене. – Київ : Криниця, 2012. – С. 99-100.
 • Вышеславский Леонид Николаевич : [биогр. справка] // Литераторы «Стапеля» Черноморского судостроительного завода : (к 85-летию Литературного объединения “Стапель”) : [справ.] / сост.: В. Г. Чебанов, Л. Г. Колосова. – Николаев : Стапель, 2014. – С. 19-20.
 • Леонід Вишеславський : [біогр. довідка] // Письменники Радянської України. 1917–1987 : біобібліогр. довід. / авт.-упоряд. В. К. Коваль, В. П. Павловська. – Київ, 1988. – С. 108 – 109.
 • Мазепа, Н. Р. Вишеславський Леонід Миколайович : [біогр. довідка] / Н. Р. Мазепа // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2005. – Т. 4: В-Вог. – С. 471.
 • Марцінковський, І. Вишеславський Леонід Миколайович : [біогр. довідка] / І. Марцінковський // Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини : 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується / ред. І. Б. Марцінковський [та ін.]. – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 78-79. 
 • Шитюк, М. М.  Вишеславський Леонід Миколайович / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров // Шитюк, М. М.  Слава і гордість Миколаївщини : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Видавець Шамрай П. М., 2012. – С. 81-85 : іл. – (75-річчю утворення Миколаївської області присвячується).
 • Январев, Э. И. Вышеславский Леонид Николаевич : [биогр. справка] / Э. И. Январев // Николаевцы. 1789 – 1999 : энцикл. слов. – Николаев, 1999. – С. 93.

Публікації в періодичних виданнях

 • Агеев, Ю. Памяти Леонида Вышеславского // Южная правда. – 2003. – 27 февр. – С. 5.
 • Вишеславська, І. Музей поета Леоніда Вишеславського : [до 100-річного ювілею поета] / І. Вишеславська, Г. Вишеславський // Культура і життя. – 2013. – N 42(18 жовт.). – С. 11 : портр.
 • Жизнь и смерть поэта Леонида Вышеславского // Николаевские новости. – 2015. – N 95(5 авг.). – С. 8 : фот. – (Знаменитые николаевцы).
 • Инютина, Н. Маленький принц планеты “Вышеславия” : [поэтическая композиция «Земной путь под зарей бессмертия» к 100-летию со дня рождения Л. Н. Вышеславского] / Н. Инютина // Вечерний Николаев. – 2014. – N 32(22 марта). – С. 3 : фот.
 • Камлыцкая, О. От Ингула – до звёздных высот: [ Беседа с поэтом Л. Н. Вышеславским] // Веч. Николаев. – 2002. – 5 сент. – С. 4.
 • Костюк, Л. Жизнь и смерть Леонида Вышеславского // Южная правда. – 2003. – 27 марта. – С. 5.
 • Костюк, Л. Николаевская колыбель: “Моё там детство вспыхнуло, сверкнуло и золотой байдаркой уплыло” // Южная правда. – 2001. – 24 апр.
 • Кремінь, Д. Планета “Вишеславія”: [Виставка фоторобіт Л. Вишеславського в арт-галереї Булавицьких] // Веч. Николаев. – 2007. – 3 апр. – С.4.
 • Кузьменко, В., Кузьменко Н. “Город белых акаций и черных ночей…”: [К 90 – летию со дня рождения Леонида Вышеславского] // Южная правда. – 2004. – 22 июня. – С. 3.
 • Мирошниченко, Е. Г. Имя средь звёздных огней: [Леонид Вышеславский] // . Е. Мирошниченко. Я зачем – то съездил в Николаев… – Николаев, 2001. – С. 120 – 125.
 • Николаев – колыбель поэта: [Выставка “Фотопоэма Леонида Вышеславського “Николаевкая колыбель”] // Веч. Николаев. – 2007. – 3 апр. – С.4.
 • Осадчук, П. Відчуття коріння роду і народу : до 100-річчя з дня народження Леоніда Вишеславського / П. Осадчук // Українська літературна газета. – 2014. – N 11(6 черв.). – С. 18-19 : портр. : Продовж. див. : N 12(20 черв.). – С. 16-17 : іл.
 • Пискурёв, С. Письмо до востребования от Леонида Вышеславского // Веч. Николаев. – 2003. – 28 янв. – С. 3.
 • Скрипник, А. Світла моя печаль…: [Поетові Л. Вишеславському виповнилось би 90 років] // Літ. Україна. – 2004. – 1 квіт. – С. 7.
 • Скрипник, А. На планеті людей…: [Л. Вишеславському 18 березня минуло б 90 років] // Урядовий кур’єр. – 2004. – 20 берез. – С. 9.
 • Стативка, Б. У всесвіті його поетична душа: [До 90 – річчя з дня народження Леоніда Вишеславського] // Культура і життя. – 2004. – 17 берез. – С. 4.
 • Стативка, Б. Як ревно прагне ласки з неба Земля, натомлена від зла! : [про творчість Л. Вишеславського] / Б. Стативка // Культура і життя. – 2009. – 8 квітня. – С. 3
 • Харланович, А. Сковородинівське коло Вишеславського // Рад. Прибужжя. – 1998. – 6 черв.
 • Чернуцкая, Н. Он дарил любовь и свет: [К 90 – летию Л. Н. Вышеславского] // Южная правда. – 2004. – 10 апр. – С. 3
 • Щетинина, Л. Где к самой Слободке подходит Ингул…: Новая книга Леонида
 • Вышеславского “Николаевская колыбель” // Веч. Николаев. – 2001. – 4 янв.
 • Щетинина, Л. Звезда по имени Вышеславия // Веч. Николаев. – 2001. – 22 марта.
 • Январёв, Э. Последний поклон: [О Л. Вышеславском. Последняя подборка стихов] // Веч. Николаев. – 2003. – 19 апр. – С. 3.