Январьов Еміль Ізраїльович

поет
(1931 – 2005)

 Біографічна довідка
Январьов Еміль Ізраїльович народився 30 січня 1931 року в Миколаєві в родині службовця. У 1952 році закінчив Миколаївський педагогічний інститут, а 1953-го – Літературний інститут ім. М. Горького. Довгий час працював вчителем в середній школі робітничої молоді.
Перші вірші були надруковані в миколаївських газетах “Південна правда” та “Бугская заря” у 1948 році. З 1955 року почав постійно друкуватися в збірниках “День поэзии”, альманахах, журналах “Юность”, “Радуга”. Перша збірка віршів “Переправа” вийшла 1967 року в видавництві “Советский писатель”. Слідом за нею вийшли “Настоящее время” (1971), “Действующие лица”(1972), потім “Открытый урок”(1975), “Корабельные баллады”(1977), “Школа взрослых”(1979), “Почерк” (1981), “Мера сил”(1984), “Эхо на площади” (1987),”Новый адрес”(1989), “Ольвийский причал” (1991), “Документ” (1997), “Стихи мои младше меня”(2000), “Стечение обстоятельств”(2001). У співдружності з поетом М. Владимовим написав драму “Це було в Миколаєві”.
Писав російською мовою. Протягом багатьох років Е. Январьов вів популярну телевізійну передачу “Поле зору”, виступав з публіцистичними есе на сторінках газет і журналів. Був ведучим рубрики «Журнальный столик» у міській газеті «Вечерний Николаев», один із авторів Миколаївського літературно-художнього альманаху “Письмена”.
Лауреат загальноукраїнської премії імені Миколи Ушакова (1999), лауреат обласної премії імені Олексія Гмирьова, удостоєний звання «Городянин року» (1997), «Почесний громадянин міста Миколаєва» (1999). Член Національної Спілки письменників України (1969).
Помер Еміль Ізраїльович Январьов після тяжкої тривалої хвороби 5 жовтня 2005 року.
Після смерті Еміля Январьова 2006 року у видавництві Ірини Гудим вийшла книга «Подлинник», до якої увійшли вірші, написані за останні роки життя, – 2000-2001 роки. У видавництві «Можливості Кіммерії» 2009 року вийшла збірка поезій «Избранное» та 2010 року книга його публіцистики «Журнальный столик».
По вулиці Шевченка, де з 1944 по 1966 роки разом зі своїми батьками жив майбутній поет, було встановлено меморіальну дошку на його честь.

Основні твори

 • Действующие лица : стихи / Э. И. Январёв. – Одесса: Маяк, 1972. – 64 с.
 • Документ: книга стихотворений. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 240 с.: ил.
 • Журнальный столик : избранные эссе и документальные рассказы / Э. И. Январёв ; сост.: Л. П. Костюк, В. Ю. Пучков ; предисл. В. Ю. Пучкова. – Николаев : Возможности Киммерии, 2010. – 447 с.
 • Избранное : [сб. поэзии] / Э. И. Январёв ; сост. Л. П. Костюк, В. Ю. Пучков ; вступ. ст. В. Ю. Пучкова. – Николаев : Возможности Киммерии, 2009. – 436 с.
 • Настоящее время : стихи / Э. И. Январёв. – Одесса: Маяк, 1971. – 112 с.
 • Подлинник : последние стихи / Э. И. Январёв. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2006. – 88 с.
 • Почерк : стихи / Э. И. Январёв. – Одесса: Маяк, 1981. – 87 с.
 • Сентябрь : [стихотворение] / Э. Январёв // Вечерний Николаев. – 2021. – N 5(21 янв.). – С. 5.
 • Стечение обстоятельств : новая книга. – Николаев: МП «Возможности Киммерии», 2001. – 118 с.
 • Стихи мои младше меня : новая книга : [поэтический сборник] / авт.-сост. Э. И. Январёв; книга иллюстрирована скульптурными работами Генри Мура ; [ред. В. Карнаух]. – Николаев : МП «Возможности Киммерии», 2000. – 104 с.: ил.
 • “Что хотел, докричал, дохрипел, досипел…” / Э. Январёв // Южная правда. – 2021. – N 7(28 янв.). – С. 4 : фот.
 • Школа взрослых : стихи / Э. И. Январёв. – Одесса: Маяк, 1979. – 56 с.
 • Эхо на площади : стихи / Э. И. Январёв. – Одесса: Маяк, 1987. – 126 с.

Публікації у збірниках, антологіях

 • [Подборка стихов] / Е. Январьов // Миколаївський оберіг. – Миколаїв, 2004. – С.358 – 383.
 • [Подборка стихов] / Е. Январьов // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 404-408.

Публікації в періодичних виданнях

 • “Если б воля такая была мне дана – изменить хронологию календарей…”: [стихи из последней рукописи поэта “Подлинник”] / Э. Январёв // Веч. Николаев. – 2002. – 18 мая.
 • Если бы сохранился снимок… “Дорога”: из цикла “Война и дети” / Э. Январёв // Николаев. – 2000. – №3. – С.33 – 36.
 • Из рукописи “Стихи мои младше меня” : поэзия / Э. Январёв // Южная правда. – 1999. – 14 декабр. – С.3
 • Из цикла “Война и дети”: Салют; Кино в конце и после войны; Какая музыка была : поэзия / Э. Январёв // Николаев. – 2000. – № 4. – С.30-35.
 • Избранные стихи Эмиля Январёва / Э. Январёв // Веч. Николаев. – 2005. – 13 окт. – С.4-5
 • Кто мне поверит, что все это было?: из новой рукописи “Подлинник” / Э. Январёв // Рідне Прибужжя. – 2001. – 18 октяб. – С. 5.
 • Мольба: стихи / Э. Январёв // Южная правда. – 2006. – 31 янв. – С.3
 • “Не бойтесь говорить от первого лица…”: стихи / Э. Январёв // Веч. Николаев. – 2001. – 30 янв. – С.3.
 • “…Но все-таки игра, наверно, стоит свеч”: [стихи] / Э. Январёв // Веч. Николаев. – 2004. – 13 янв. – С. 3.
 • Пора! Утихомирь порывы и желанья…: [подборка стихов ] / Э. Январёв // Новый векь. – 2001. – № 3-4. – С.94 – 97.
 • Поэзия / Э. Январёв // Южная правда. – 2004. – 7 окт. – С. 5.
 • Поэтическая антология “Южной правды” / Э. Январёв // Южная правда. – 2004. – 7 окт. – С.5
 • Синяя тропка бежит к сосняку…: из новых стихов Эмиля Январёва / Э. Январёв // Веч. Николаев. – 2006. – 30 дек.
 • “Стечение обстоятельств”: стихи из новой рукописи / Э. Январёв // Рідне Прибужжя. – 2001. – 30 січ.
 • Стихи / Э. Январёв // Николаев. – 2001. – №1. – С.6.
 • Такие разные зимы…: [ стихи] / Э. Январёв // Южная правда. – 2003. – 4 янв. – С. 5.
 • Тем ближе чистый колокольный звон: [стихи] / Э. Январёв // Южная правда. – 2002. – 3 янв.

Література про життя і творчість

 • Александров, И., Январев Эмиль Израилевич : [биогр. справка] / И. Александров, Л. Костюк // Николаевцы, 1789 – 1999: энцикл. словарь. – Николаев, 1999. – С. 370.
 • Голубкова, Е. А я своё скажу… : [предисл.] / Е. Голубкова // Январёв, Э. Подлинник : последние стихи / Э. И. Январёв. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2006. – С. 4-5.
 • Голубкова, Е. Живая ткань жизни : [вступ. ст.] / Е. Голубкова // Январев Э. И. Документ: книга стихотворений. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – С. 3-6.
 • Голубкова, Е. Обстоятельства места и времени : [вступ. ст.] / Е. Голубкова // Январев Э. И. Стечение обстоятельств : новая книга. – Николаев: МП «Возможности Киммерии», 2001. – С. 3-11.
 • Еміль Январьов (нар.1931 р.): [біогр. довідка] // Література рідного краю: посібник- хрестоматія. – Миколаїв, 2003. – С.88 – 89.
 • Еміль Январьов : [биогр. справка] // Письменники Радянської України, 1917 – 1987: Біобібліогр. довідник. – Киев, 1988. – С. 683.
 • Пучков, В. Вся жизнь: от и до!…: слово об Эмиле Январёве : [послесл.] / В. Пучков // Январёв, Э. Подлинник : последние стихи / Э. И. Январёв. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2006. – С. 82-85.
 • Старовойт, Л. В. Поетична спадщина Еміля Январьова / Л. В. Старовойт // Старовойт Л. В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство» / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 171-43.
 • Христова Н.  Людмила Костюк и Эмиль Январёв. Любовь поэта / Н. М. Христова // Христова Н.  Николаевские мадонны / Н. М. Христова. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2019. – С. 297-305.
 • Эмиль Январев : [биогр. справка] // Миколаївський оберіг. – Миколаїв, 2004. – С. 358.
 • Январьов Еміль : [біогр. довідка] // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 403.
 • Январьов Еміль Ізраїльович : [біогр. довідка] // Письменники Радянської України: біобібліогр. довідник. – Київ, 1981. – С. 310.
 • Январьов Еміль Ізраїльович (1931 – 2006) : [біогр. довідка] // Хто є хто на Миколаївщині: видатні земляки: довідник. – Київ, 2005. – С. 19.
 • Январев, Эмиль Израилевич (поэт, лауреат премии им. М. Ушакова, почетный гражданин г. Николаева) // Элита Николаевской области : в 4-х т. Т. 3. Биогр. энцикл. Николаевской области. Кн. 1 / авт. проекта, сост., ред. С. М. Сухопаров. – Николаев : СЛАЖ, 2017. – С. 319.
  • * * *
 • Агеев, Ю. Эмиль Январёв – с нами!: [вечер памяти] / Ю. Агеев // Южная правда. – 2006. – 25 февр. С. 7.
 • Голубкова, Е. А. Памяти поэта / Е. А. Голубкова // Веч. Николаев. – 2005. – 13 окт. – С. 5.
 • Долженко, В. Как мы с Эмилем Январевым отстояли полководца Суворова : [воспоминания]/ В. Долженко // Вечерний Николаев. – 2010. – №114(5 окт.). – С. 3.
 • Ежелов, Г. Молодые стихи старого друга: про книгу Е. Январьова “Стихи мои младше меня” / Г. Ежелов // Веч. Николаев. – 2000. – 1 февр.
 • Єжелов, Г. Всього 45 років / Г. Єжелов // Літ. Україна. – 1999. – 9 верес. – С.4
 • Ежелов, Г. Молодые стихи старого друга / Г. Ежелов // Веч. Николаев. – 2000. – 1 февр.
 • Ежелов, Г. Слова надежды, веры и любви / Г. Ежелов // Вечерний Николаев. – 2001. – 13 марта. – С. 3.
 • Качурин, В. Покуда молчат самолёты: год тому назад ушёл из жизни знаменитый поэт Эмиль Январёв / В. Качурин // Рідне Прибужжя. – 2006. – 7 жовт. – С. 3.
 • Качурин, В. Учитель и  наставник / В. Качурин // Южная правда. – 2021. – N 7(28 янв.). – С. 4 : фот.
 • Козлов, В. Эмиль Январев:”Мир сотворю. Труд невероятный!” : [к 79-летию писателя] / В. Козлов // Южная правда. – 2010. – №11(30янв.). – С. 3.
 • Козлов, В. Эмиль Январев: “Тут шумят мои дожди и мои горят закаты…” / В. Козлов// Южная правда. – 1999. – 23 нояб.
 • Коллар, В. “Я еще стихи слагаю…” / В. Коллар // Южная правда. – 2001. – 30 янв.
 • Коротченко, Ж. Мой, наш Январёв: к 75-летию Эмиля Январёва / Ж. Коротченко // Южная правда. – 2006. – 31 янв. – С. 3
 • Костюк, Л. Больше, чем поэт : интервью отовсюду : [интервью друзей поэта Э. Январева по телефону записала жена] / Л. Костюк // Вестник Прибужья. – 2011. – №5(3 февр.). – С. 7.
 • Костюк, Л. Выбранные места из переписки с друзьями: три года тому назад не стало Эмиля Январева / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2008. – 4 окт. – С.7.
 • Костюк, Л. “Давай запомним этот день” : к 85-летию Эмиля Январева / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2016. – N 9(28 янв.). – С. 4 : фот.
 • Костюк, Л. Заветный блокнот: к 75-летию Эмиля Январёва / Л. Костюк // Южная правда. – 2006. – 31 янв. – С.3
 • Костюк, Л. “Как там было? Не соврать бы…” : диалог-воспоминание : [о поэте вспоминали жена и дочь] / Л. Костюк, Ю. Зиньковская // Вечерний Николаев. – 2011. – №10(29 янв.). – С. 3.
 • Костюк, Л. “Наедине с тобою, брат…”: [воспоминания Эмиля Январева о Лермонтовских праздниках поэзии в г. Пятигорске] / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2009. – 15 окт.
 • Костюк, Л. Написано в тот самый день…: [первые стихи Эмиля Январёва] / Л. Костюк // Южная правда. – 2006. – 28 марта. – С.3.
 • Костюк ,Л. Предчувствие: три года тому назад, 5 октября 2005 года, ушел от нас Эмиль Январев / Л. Костюк // Южная правда. – 2008. – 2 окт. – С.5.
 • Костюк, Л. Эмиль Январёв среди книг и друзей: [дарственные надписи на поэтических книгах, которые Э. Январёв дарил друзьям] / Л. Костюк // Вечерний Николаев. – 2006. – 3 окт. – С.3.
 • Кремінь, Д. На полі Антея: [ до 70-ліття Е.І. Январьова] // Рідне Прибужжя. – 2001. – 30 січ.
 • Креминь, Д. Последний урок поэта: ушла целая литературная школа, где николаевец Эмиль Январёв был не только учителем, но и учеником / Д. Креминь // Ник. новости. – 2005. – 12 окт. – С.3
 • Креминь, Д. Поэтический рыцарь эпохи : Эмилю Январеву – 80 / Д. Креминь // Южная правда. – 2011. – №10(29 янв.). – С. 4.
 • Кремінь, Д. Хроніст нового часу: епос і легенда полину: [про книгу Е. Январьова “Стихи мои младше меня”] / Д. Кремінь // Рад. Прибужжя. – 2000. – 22 лют.
 • Кручик, И. “Вдали от всех Парнасов…”: Э. Январев (поэт) за книгу “Документ” (Николаев: “Возможности Киммерии”, 1997г.) стал лауреатом литературной премии им. Николая Ушакова / И. Кричук // Веч. Николаев. – 1999. – 5 авг. – С. 4.
 • Кухар-Онышко, Н. Писал биографии земляков: к 75 – летию Эмиля Январёва / Н. Кухар-Онышко // Веч. Николаев. – 2006. – 31 янв. – С. 3
 • Маляров, А. Соло для избранных / А. Маляров // Вечерний Николаев. – 2003. – 18 нояб. – С. 3.
 • Марущак, В. Зустріч на вулиці Еміля Январьова / В. Марущак // Літературна Україна. – 2020. – N 41/42 (31 жовт.). – С. 3.
 • Марущак, В. Зустріч, що збентежила душі… : [зустріч на вулиці Еміля Январьва] / В. Марущак // Вечерний Николаев. – 2020. – N 80(29 окт.). – С. 5 : фот. – (Литературная страница).
 • Марущак, В. Пошепки про найсокровенніше… : письменникові Емілю Январьову 30 січня виповнилось би 90 років / В. Марущак // Вестник Прибужья. – 2021. – N 8(25 февр.). – С. 2.
 • Мирошниченко, Е. Две юности поэта Январева / Е. Мирошниченко // Веч. Николаев. – 2003. – 28 окт. – С. 4.
 • Мирошниченко, Е. Паляница – хлебом делиться: [к 75-летию со дна рождения Э. Январёва] / Е. Мирошниченко // Веч. Николаев. – 2006. – 31 янв. – С.3
 • Мишанкина, Е. Памяти Эмиля Январева / Е. Мишанкина // Южная правда. – 2015. – N 114(13 окт.). – С. 4 : фот.
 • Мільтих, Д. Вечір пам’яті поета Еміля Январьова / Д. Мільтих // Рідне Прибужжя. – 2011. – №38(7 квіт.). – С. 4.
 • Молодые саженцы – в память об ушедших писателях : в парке Богоявленский высадили аллею в память о николаевских мастерах слова // Вечерний Николаев. – 2020. – N 96(24 дек.). – С. 5.
  В парке “Богоявленский” посадиди восемь сажанцев ореха в память о поэтах, которые ушли в вечность. Это Д. Кремень, В. Бойченко, Л. Куличенко, И. Григурко, В. Пучков, В. Юрьев, М. Божаткин и Е. Январёв.
 • Наточа, Е. Он снова вернулся в свой дом…: [открытие мемориальной доски поэту Эмилю Январеву] / Е. Наточа // Вечерний Николаев. – 2009. – 5 сент. – С.1.
 • Наточа, Е. Это был подлинник, здесь не было подделки: [вечер памяти Э. Январёва] // Веч. Николаев. – 2006. – 23 февр. – С.8
 • Островская, М. Николаев любит Эмиля Январева: [открыта мемориальная доска поэту Э. Январеву] / М. Островская // Южная правда. – 2009. – 8 сент. – С.3.
  Изготовил мемориальною доску Иван Булавицкий
 • Павлова ,Л. Почитатели Пушкина чествовали земляка – юбиляра // Вечерний Николаев. – 2001. – 8 марта. – С.1 .
 • Памяти поэта // Вечерний Николаев. -2005. – 13 окт. – С. 4 – 5.
 • Памяти поэта : 30 января исполнилось бы 90 лет  нашему выдающемуся земляку –  поэту, педагогу, журналисту Эмилю Январеву // Южная правда. – 2021. – N 7(28 янв.). – С. 4.
 • Помним Эмиля Январева : [5 октября исполнилось 10 лет, как ушел из жизни поэт Эмиль Январев] // Вечерний Николаев. – 2015. – N 113(10 окт.). – С. 6 : фот.
 • Пучков, В. Воспоминание о конно-спортивной школе: Эмилю Январеву / В. Пучков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 92(3 дек.). – С. 6.
 • Пучков, В. Вся жизнь: от и до!…: Памяти Э. Январёва // Веч. Николаев. – 2005. – 13 окт. – С.4 – 5
 • Пучков, В. Вся жизнь: от и до!. : слово об Эмиле Январеве / В. Пучков // Радуга. – 2010. – N3. – С. 128-136.
 • Пучков, В. “Не бойтесь говорить от первого лица…”: Эмилю Январеву – 70 / В. Пучков // Веч. Николаев. – 2001. – 30 янв. – С.3.
 • С дома на улице Шевченко на николаевцев смотрит поэт Эмиль Январев: [открыта мемориальная доска, посвященная Э. Январеву] // Николаевские новости. – 2009. – 9 сент. – С.4.
 • С новой книгой: [ вышла книга Э. Январева “Стихи мои младше меня”] // Веч. Николаев. – 2000. – 22 янв.
 • Сайковський, О. Поетична спадщина Майстра: [про нову книгу Е. Январьова “Подлинник”] / О. Сайковський // Рідне Прибужжя. – 2006. – 7 берез.
 • Сизоненко, А. “Не насытимся, не наглядимся, брат мой!”: прозаик Александр Сизоненко из Киева – поэту Эмилю Январеву в Николаев: [о новой книге Э. Январева “Стихи мои младше меня” / А. Сизоненко // Веч. Николаев. – 2000. – 5 авг.
 • Сизоненко, А. Посмертная слава поэта : о двухтомнике Эмиля Январёва / А. Сизоненко // Вечерний Николаев. – 2010. – №128(2 нояб.). – С. 3.
 • Сизоненко, О. Що з тобою, друже?: відкритий лист Емілеві Январьову / О. Сизоненко // Літ. Україна. – 2000. – 20 січ. – С.7.
 • Сизоненко, А. Я пишу тебе снова…: (о новой книге Э. Январева “Стечение обстоятельств”) / А. Сизоненко // Южная правда. – 2001. – 28 июля
 • Смирнова, Н. “…С вами, друзья, пребываю” : [вечер памяти “Человек на все времена”, посвящен 85-летию Э. Январева] / Н. Смирнова // Вестник Прибужья. – 2016. – N 8(25 февр.). – С. 7 : фот.
 • Стариков, И. Аура Эмиля Январева / И. Стариков // Южная правда. – 2021. – N 7(28 янв.). – С. 4.
 • Стариков, И. “Журнальный столик” Эмиля Январева : [о прозаических произведениях писателя] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2010. – №77(8 июля). – С. 4.
 • Стариков, И. Многоточие:[ К 75-летию со дня рождения Э. Январёва] / И. Стариков // Веч. Николаев. – 2006. – 31 янв. – С. 3
 • Стариков, И. Пометки на полях / И. Стариков // Южная правда. – 2006. – 5 окт. – С. 6.
 • Стариков, И. С чего начинается таинство: [о книге Э. Январёва “Стихи мои младше меня”] / И. Стариков // Южная правда. – 2000. – 1 февр.
 • Тупайло, С. У вінок Емілю Январьову: до 75 річчя з дня народження Е. Январьова / С. Тупайло // Рідне Прибужжя. – 2006. – 31 січ. – С. 4
 • Тут шумят мои дожди, тут горят мои закаты: памяти поэта и публициста Эмиля Январева // Южная правда. – 2005. – 8 окт. – С.4.
 • Христова, Н. Альманах “Соты” приглашает в свой новый сборник / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2016. – N 39(9 апр.). – С. 3 : фот.
  Журнал “Соты” появился почти 20 лет назад, выпускается в Киеве – в Издательском доме Дмитрия Бураго. В альманахе опубликованы стихи трех николаевцев: Эмиля Январева, Олега Духовного и Владимира Пучкова.
 • Христова, Н. Любовь поэта : [история любви Эмиля Январёва и Людмилы Костюк] / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2013. – N 12(31 янв.). – С. 5 : фот. – (Поговорим о странностях любви)
 • Человек на все времена : [вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения Эмиля Январева] // Вечерний Николаев. – 2016. – N 11(2 февр.). – С. 4 : фот. – (Николаев и николаевцы).
 • Щедрова, Н. “Дорогой Надежде в память…” : (слово об учителе) / Н. Щедрова // Южная правда. – 2021. – N 7(28 янв.). – С. 4.
 • Это был подлинник, здесь не было подделки // Вечерний Николаев. – 2006. – 23 февр. – С.8.