Жадько Віктор Олексійович

письменник, публіцист, вчений, видавець, некрополезнавець, краєзнавець
(Народився 1952 р.)

 Біографічна довідка
Жадько Віктор Олексійович народився 16 лютого 1952 року в селі Іваньках Маньківського району Черкаської області. Батько – Олексій Прокопович працював ковалем, мати, Валентина Василівна – на сільськогосподарських роботах. На шкільних канікулах Віктор трудився у місцевому колгоспі: в будівельній бригаді, на польовому стані, причіплювачем на тракторі. Був юнкором районної газети.
Після школи подався до старшого брата Анатолія – офіцера морської авіації, який служив у Миколаєві. Уже в корабельному місті працював токарем на заводі «Дормашина», водієм у Будинку офіцерів. Армійську службу відбував у ракетних військах стратегічного призначення, що базувалися на території Латвії і Литви. Як позаштатний кореспондент окружної газети військового округу «За Родину» писав про життя та будні солдат.
Після закінчення Миколаївського педагогічного інституту ім. В. Белінского, з 1976 року працював кореспондентом молодіжної газети «Ленінське плем’я», заступником редактора газети «Прапор Жовтня» (Миколаїв, 1978 – 79). Закінчивши Вищу партійну школу (1981), працював на партійній роботі у місті Миколаєві (1981 – 84). Потім переїхав до Києва, де працював редактором у журналі «Україна» (1984 – 89). Друкувався в журналах «Ранок», «Дніпро», газеті «Літературна Україна», літературному альманасі «Вітрила». 1983 року закінчив Академію суспільних наук (Москва). Працював доцентом у Центральному інституті підвищення кваліфікації вчителів (1989 –1991) і у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1991– 99), завідувачем кафедри масових комунікацій Міжнародного університету фінансів (1999 – 2003), а від 2003 – завідувач кафедри журналістики та редакційно-видавничої справи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Шеф-редактор журналу «Департамент» (2001 – 06), головний редактор газет «Київський ринок» (2005 – 07), шеф-редактор журналів «Памолодь» (з 2007) і «Ренесанс» (з 2007). Член двох спеціальних рад Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з захисту докторських і кандидатських дисертацій (з 2008), член редколегій наукових ВАКівських видань – вісників: «Гілея» та «Соціальна психологія», історичного та культорологічного журналів: «Пам’ять століть» та «Духовні студії». Доктор філософських наук (2008), професор (2011), академік АН вищої освіти України (з 2008; Відділення масової комунікації), академік-секретар Відділення, нині – директор Інституту суспільно-політичних наук Національної академії керівних кадрів працівників культури і мистецтв, радник Міністра культури України (з 2010).
Віктор Жадько – автор близько двохсот праць та публікацій у наукових вісниках, журналах, газетах як в Україні, так і за кордоном. Окремими виданнями побачили світ такі: художньо-документальна повість «Передай вогонь синам» (1984) – про Героя Соціалістичної праці з Жовтневого району Миколаївщини Володимира Несторовича Крамаренка; краєзнавчий довідник «Вулиці Миколаєва» (1985); художньо-документальна повість «Де стежку торували партизани» (1987) про студентський пошуковий загін «Прометей», який упродовж трьох років пройшов шляхом легендарного партизанського з’єднання імені С. А. Ковпака від Путивля до Карпат.
Особливо він захопився долею українського грека Миколи Миколайовича Аркаса видавши роман «Грек із душею українця» (2003). Роман-хроніка «Восставшие против императора», який створювався упродовж тридцяти років на основі документальних матеріалів, у яких письменник розповідає про декабристів, які чесно жили і робили свою справу.
Віктор Жадько підготував белетризовану історію улюбленого міста – трилогію, а саме «Благословенне святим Миколаєм» (2000), книжку художньо-документальних єсеїв «А степ як море» ( 2003), у якій він розповідає про непересічних особистостей краю, упорядкував унікальну енциклопедію – історичний календар Миколаївщини «Узбереги Божої ріки» ( 2003). Ці книги він безкоштовно презентував бібліотекам області і міста. За них був удостоєний обласної премії ім. Миколи Аркаса.
Створені три обсяжні томи історичних наукових довідників, це основні описи поховань визначних людей України: «Байковий некрополь» (2004), «Український некрополь» (2005) та «У пам’яті Києва: столичний некрополь письменників» (2006).
Як науковець випустив першу в Україні українсько-російську «Малу енциклопедію податків», навчальні посібники «Основи журналістики та редакційно-видавнича справа» (2005), а також «Журналістика та редакторська майстерність» (2011).
Віктор Олексійович намагався змалювати в художніх образах відшуміле дитинство, яскраві епізоди, пережиті й відчуті – й на світ з’явилися його книжки повістей та оповідань: «Материзна» (2002), «Сміливий Олексійко» (2005).
Побачили світ: найсокровенніша книжка автора – «Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу» (2006), двотомне видання «Микола Аркас» (2008), монографія «Історична пам’ять у системі духовного світу особистості» (2008), літературно-публіцистичний довідник «Некрополь на Байковій горі» (2009), документально-наукова фотоісторична повість «Іду за Шевченком. Від Києва до Канева»(2010), повість-відчай «Сповідь розп’ятої душі» (2010), роман-сповідь «Кирило Осьмак: Заповідаю вам Україну» (2012), документальне видання «Іваньки. Моє село, моя вербова тиша» (2013), цикл документальних нарисів «Київська земля – Тарасова колиска» (2017). У 2012 році у співавторстві Віктора Жадька та Раймундаса Лопати вийшли публіцистично-документальні видання «Ідемо за Шевченком» і «Шевченків Вільно». В. О. Жадько упорядкував науково-довідкове видання «Енциклопедія некрополезнавства» (2013), «Історичний календар» (2015), художньо-документальне видання «Не маємо права забути» (2019).
Упродовж десяти років Віктор Жадько збирав матеріали про свою малу Батьківщину, два роки трудився над рукописом, і нарешті як автор-упорядник видав універсальну енциклопедію «Черкащина» (2010), за яке номінований на Державну премію України. Такого видання досі не має жодна область України.
2002 року Віктор Олексійович Жадько став лауреатом обласної культорологічної премії ім. Миколи Аркаса в номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини». Лауреат освітянської премії «Залиш мені в спадщину думку найвищу» (2004, 2005, 2007, 2008 роки), Міжнародної премії ім. Дмитра Нитченка (2005), премії ім. Івана Огієнка (2007), краєзнавчої премії ім. Михайла Максимовича (2008). Нагороджений золотою медаллю Національної спілки журналістів України «Незалежність». Заслужений працівник освіти України (2007).
Член НСЖУ (1978), член НСПУ (2002), член Національної спілки краєзнавців України (2010; 2017 року добровільно заслишив Спілку).

Твори

 • А степ як море: нариси, інтерв’ю / В. Жадько. – Київ: СПД ЖадькоВ.О., 2003. – 356 с.: ілюстр.
 • Благословенне святим Миколаєм / В. Жадько, передм. та літ. ред. В. Бойченка. – Київ: Департамент, 2000. – 564 с. : іл.
 • Восставшие против императора: роман-хроника / В. Жадько. – Київ: Павлушка, 2003. – 436 с.: ил.
 • Грек із душею українця : роман-пошук / В. Жадько, передм. М. Шудря. – Київ: СПД Жадько В. О., 2003. – 348 с. : іл.
 • Іваньки. Моє село, моя вербова тиша : краєзнав., фотоіл. докум. вид. / В. О. Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2013. – 368 с. : іл
 • Іду за Шевченком. Від Києва до Канева : [літ.-публіцист., наук. вид.] / В. О. Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2010. – 128 с. : іл
 • Київська земля – Тарасова колискова : цикл докум. нарисів / В. О. Жадько. – Київ : Преса України, 2017. – 640 с. : іл.
 • Кирило Осьмак: “Заповідаю вам Україну” : роман-сповідь / В. О. Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2012. – 344 с. : іл.
 • Микола Аркас : роман-пошук / В. О. Жадько. – Київ : СПД Жадько В. О., 2008. – 624 с. : іл.
 • Микола Аркас. Катерина. Опера : текст і клавір : рецензування : листування / В. О. Жадько. – Киiв : СПД Жадько В. О., 2008. – 856 с. : іл.
 • Некрополь на Байковій горі : літ.-публіцист. вид. / В. О. Жадько. – Київ : СПД Жадько В. О., 2008. – 312 с. : іл.
 • Передай вогонь синам : худож.-докум. повість / В. Жадько, передм. О. Захарченка. – Київ: Молодь, 1984. – 135 с.: ілюстр.
 • Сміливий Олексійко: повість : [для дітей] / В. Жадько. – Київ: СПД Жадько В. О., 2005. – 208 с.: іл.
 • Улицы Николаева: справочник / В. А. Жадько. – Одесса: Маяк. – 1990. – 188 с.
 • Шевченків Вільно : [публіцист.-докум. вид.] / В. О. Жадько, Р, Лопата. – Київ : Експрес-поліграф, 2012. – 256 с. : іл.

Антологія

 • Домашнє виховання: у лоні народної пісні : уривок із біографічної повісті “Микола Аркас” / В. Жадько // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 203-206.

Упорядник, автор передмов

 • Енциклопедія некрополезнавства : [наук.-довід. фотоіл. вид.] / авт.-упоряд. В. О. Жадько. – Київ : Преса України, 2013. – 708 с. : іл.
 • Історичний календар : [довід. вид.] / авт.-упоряд. В. О. Жадько. – Київ : Преса України, 2015. – 808 с. : іл.
 • Не маємо права забути : вибране з творчості В. Бойченка та І. Григурко : [худож.-докум. вид.] / авт.-упоряд. В. О. Жадько ; передм. В. О. Жадька,  І. Марцинковського. – Київ : Основа, 2019. – 344 с. : іл. – (Не маємо права забути).
 • Узбереги Божої ріки : історичний календар Миколаївщини (1703-2003) / авт. проекту, упоряд. і видавець В. О. Жадько. – Київ, 2003. – 748 с. : іл.

Публікації в періодичних виданнях

 • Базильська, Н. М.  Оповідання В. Жадька “Сміливий Олексійко” : [інтерактивний урок] / Н. М.  Базильська // Шкільний бібліотекар. – 2020. – N 12. – С. 6-7.
 • “Батьку, батьку Кіндрате, що ти тут наробив!” : [про родину цукрозаводчиків Симиренків, які допомагали Шевченкові видавати його твори] / В. Жадько // Українська літературна газета. – 2014. – N 10(23 трав.). – С. 19 : фот.
 • “Для мене Батьківщина там, де українською говорять” : Вадимові Крищенку – 80! / В. Жадько // Літературна Україна. – 2015. – N 14(2 квіт.). – С. 3 : іл.
 • З хліборобського роду: [Олексій Миколайович Гаркуша] / В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2007. – №125(23 жовт.).– С. 3.
 • Жадько, В. Iванове осягнення життя : [письменник Іван Сергійович Григурко] / В. Жадько // Южная правда. – 2017. – N 21(25 февр.). – С. 3 : фот.; Літературна Україна. – 2017. – N 8(23 лют.). – С. 11.
 • Київські літа Миколи Аркаса / В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2007. – №19 – 20(15лют.). – С. 5.
 • Коли воскресне Україна : [про поетичну творчість Вадима Дмитровича Крищенка] / В. Жадько // Культура і життя. – 2015. – N 41/44(18-24 груд.). – С. 10 : фот.
 • Ми вас не забули, Іване Сергійовичу: [вечір пам’ятіІ Івана Григурка] / В. Жадько // Культура і життя. – 2007. – №23(6 черв.). – С.3.
 • Микола Аркас і Андрій Желябов: [уривок з роману-пошуку «Грек із душею українця»] / В. Жадько // Щотижня. – 2003. – 28 листоп. – С.6.
 • Працювати на результат: [про міського голову Володимира Чайку] / В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2007. – №115(28 верес.). – С.2.
 • Розпалив серед степу багаття: [про Дмитра Креміня] / В.Жадько// Культура і життя. – 2008. – 4 червня. – С. 7
 • Сутнісний вимір патріотизму / В. Жадько, П. Бідзіля // Сучасна школа України. – 2015. – N 7. – С. 55-59.
 • У рідному краю: [презентація книг в Обласній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова]/ В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2003. – 18 жовт. – С. 4.
 • Усе поезія, все диво…: Валерієві Бойченку-65 / В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2006. – №56(29квіт.). – С. 2.
 • Фарватер Івана Григурка: [про творчий шлях письменника] / В. Жадько // Рідне Прибужжя. – 2007. – №37(24 берез.). – С. 3.
 • «Хто нас врятує – Дант, Орфей, Адам?..» : [про творчість Дмитра Креміня] / В. Жадько // Літературна газета. — 2003. — 21 серп. — С. 6.

Література про життя і творчість

 • Бойченко, В. Довгий шлях через життя : слово про автора / В. Бойченко // Жадько, В. А степ як море : нариси, інтерв’ю / В. Жадько. – Київ, 2003. – С. 9–26.
 • Бойченко, В. Жадько Віктор Олексійович – український вчений, доктор філософських наук, письменник, журналіст, видавець / В. Бойченко // Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини. – Миколаїв, 2014. – С. 144–145.
 • Жадько Віктор : [біограф. довідка] // Живлюща сила ємигії : літ. антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак та ін.]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 202–203.
 • Жадько Віктор Олексійович // Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса : альманах. – Миколаїв, 2006. – С. 33 – 34.
 • Мацько, Л. Жадько Віктор Олексійович – письменник, публіцист / Л. Мацько // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2009. – Т. 9: Е-Ж. – С. 489.
 • Старовойт, Л. В. Миколаївські реалії у прозі Віктора Жадька / Л. В. Старовойт // Старовойт, Л. В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство» / Л. В. Старовойт. – Миколаїв, 2014. – С. 96 – 107.

Публікації в періодичних виданнях

 • Андрущенко, В. Голодомор – нещадна громовиця для нашого народу: на здобуття премії імені Михайла Максимовича: [про творчість Віктора Жадька] / В. Андрущенко // Культура і життя. – 2008. – 30 січня. – С. 1
 • Базильська, Н. М.  Оповідання В. Жадька “Сміливий Олексійко” : [інтерактивний урок] / Н. М.  Базильська // Шкільний бібліотекар. – 2020. – N 12. – С. 6-7.
 • Бойченко, В. Чотири видання земляка: [про краєзнавчі твори Віктора Жадька] / В. Бойченко // Щотижня. – 2003. – 26 листоп. – С.6.
 • Вартанов, Г. Щедре перо дослідника : [про книгу Віктора Жадька «Історична пам’ять в розвитку духовності особистості»] / Г. Вартанов // Культура і життя. – 2007. – №9(28лют.). – С. 5.
 • Висоцький, А. Під зіркою різдва: [рецензія на твори Віктора Жадька «Микола Аркас» у 2-х томах] / А. Висоцький // Літературна Україна. – 2008. – 8 травня. – С. 6.
 • Жильцова-Вусик, Л. “Вільно дорого моєму серцю” : [про книгу українського публіциста і вченого Віктора Жадька “І я лину у віки давноминулі”] / Л. Жильцова-Вусик // Українська літературна газета. – 2015. – N 2(30 січ.). – С. 14 : іл.
 • Майборода, В. Аркас повернувся до свого народу: на здобуття премії імені В. Симоненка: [про вихід у світ книжки Віктора Жадька «Грек із душею українця»] / В. Майборода // Літературна Україна. – 2004. – 30 груд. – С. 7.
 • Майборода, В. Задля прийдешнього – не забуваймо минулого: [про довідник Віктора Жадька «Байковий некрополь»]/ В. Майборода // Освіта. – 2005. – 5 – 12 січ. – С. 13.
 • Мацько, Л. Те, що ви зробили, пане Вікторе, не має ціни…: [до 55-річчя Віктора Жадька] / Л. Мацько // Культура і життя. – 2007. – №26(27 черв.). – С. 2.
 • Чернуцкая, Н. Не забыто Аркасово имя: [презентация книги Виктора Жадька «Грек із душею українця» в г. Киеве] / Н. Чернуцкая // Южная правда. – 2003. – 9 окт. – С. 4.
 • Шудря, М. Обручі на небосхилі : [про творчість Віктора Жадька] / Шудря М. // Літературна Україна. – 2007. – 19 квітня. – С. 6
 • Шудря, М. Олімпієць із-над Інгулу: [про двотомне видання Віктора Жадька «Микола Аркас»] / М. Шудря // Рідне Прибужжя. – 2008. – №78(15 лип.). – С. 3.
 • Шудря, М. У серці – доля українців: [Вікторові Жадьку – 55] / М. Шудря // Рідне Прибужжя. – 2007. – №22-24(22лют.). – С. 2.
 • Югов, В. До слова і примирення…: нові дослідження письменника Віктора Жадька: [рецензія на його книгу «Байковий некрополь»] / В. Югов // Голос України. – 2004. – 25 листоп. – С. 18 – 19.