Миколаївський політехнічний фаховий коледж

 м. Миколаїв, Вул. Нікольська, 11-А
Офіційний сайт
Абітурієнту

     Миколаївський політехнічний фаховий коледж веде свою історію від Миколаївського суднобудівного технікуму, який було засновано 23 липня 1930 року на базі конструкторських суднобудівних курсів і механічної професійно-технічної школи міста Миколаєва. В кінці 1955 року технікум отримав новий навчальний корпус по вулиці Рози Люксембург, 11 (тепер вулиця Нікольська). 26 серпня 1992 року наказом Міністерства освіти України Миколаївський суднобудівний технікум було перейменовано на Миколаївський політехнічний технікум. 29 грудня 2007 року наказом Міністерства освіти і науки України технікум було перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж». З 22 квітня 2021 року перейменовано у Миколаївський політехнічний фаховий коледж.
МПФК – заклад фахової передвищої освіти державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. У коледжі сформовані такі відділення: Електротехнічне; Економіки та інформаційних технологій; Телекомунікацій та інженерії програмного забезпечення; Морського та річкового транспорту. МПФК проводить підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Інженерія програмного забезпечення», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Телекомунікації та радіотехніка»; молодших бакалаврів за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Інженерія програмного забезпечення», «Суднобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Телекомунікації та радіотехніка», «Морський та внутрішній водний транспорт».

Література

  • Миколаївський політехнічний технікум // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 104-106.
  • Павлик, І. С. Миколаївський політехнічний технікум / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 105-106.

  • Козлов, С. Политехническому техникуму – 75! / С. Козлов // Вечерний Николаев. – 2005. – №136(26 нояб.). – С. 3.
  • Куреленок, Т. Александр Лютый: “Техникум – это вся моя жизнь” : биография коллективная / Т. Куреленок // Горожанин. – 2009. – N2. – С. 16-17.
  • Олександр Лютий: “Ми розвиваємося – і це головне!” : [бесіда з директором Миколаївського політехнічного технікуму Олександром Лютим] // Горожанин. – 2006. – N1. – С. 26-28.

Web-ресурси

  • Миколаївський політехнічний фаховий коледж [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://www.mpk.mk.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Інформація для абітурієнтів [Електронний ресурс] // Миколаївський політехнічний фаховий коледж  : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://www.mpk.mk.ua/?page_id=247, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Миколаївський політехнічний фаховий коледж [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/662/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.