Коледж Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

 м. Миколаїв, вул. Шнеєрсона, 12
Офіційний сайт

      Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика – це комплекс недержавних навчальних закладів, існуючих в Україні з 1996 року, це комфортні можливості отримання освіти від дитячого садка, школи, мережі робітничих професій, курсової підготовки до коледжу і університету.
Коледж Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», який був створений відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та згідно з Протоколом загальних зборів засновників №1 від 10 листопада 2012 року входить в структуру Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.
Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр» за спеціальностями: «Комп’ютерна інженерія», «Право», «Геодезія та землеустрій», «Готельно ресторанна справа», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фармація, промислова фармація», «Журналістика», «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Медсестринство».

Web-ресурси

  • Коледж Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://college.mku.edu.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Правила прийому 2022 р. [Електронний ресурс] // Коледж Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика: [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://college.mku.edu.ua/pravyla-pryjomu-2022-r/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.