Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського»

 м. Миколаїв, вул. Бузника, 5
Офіційний сайт
Абітурієнту

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» веде свою історію від Миколаївського технікуму Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, який було засновано 2000 року. 15 жовтня 2009 року перейшов до відомства МДУ імені В. О. Сухомлинського і став іменуватися як Коледж Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, а з 2022 року – Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського».
ВСП «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського» – заклад фахової передвищої освіти державної форми власності, має денну форму навчання та здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Прикладна математика», «Комп’ютерна інженерія»; молодших бакалаврів за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Право», «Прикладна математика», «Комп’ютерна інженерія», «Соціальна робота».

Web-ресурси

  • Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://college.mdu.edu.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Абітурієнту [Електронний ресурс]  // Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж МНУ імені В. О. Сухомлинського : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://college.mdu.edu.ua/?page_id=40, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського» [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/1318/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.