Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

 м. Миколаїв, вул. Робоча, 2А
Абітурієнту

     Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» – вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, недержавної форми власності, створений на підставі рішення Миколаївської міської Ради № 13/9 від 14 липня 2003 року. Після погодження статуту з Міністерством освіти і науки України інститут зареєстровано Реєстраційно-ліцензійною палатою виконкому Миколаївської міської Ради 30 грудня 2003 року як приватний вищий навчальний заклад.
Для удосконалення діяльності інституту наказом Міністерства освіти і науки України № 15 від 17 січня 2005 року створено навчально-науково-виробничий комплекс «Миколаївська політехніка».
Миколаївський політехнічний інститут є вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств, організацій і установ різних форм власності, які працюють на умовах ринкових відносин. В інституті працюють три факультети: економічний, технічний, післядипломної освіти.
Це сучасний вищий навчальний заклад, заснований провідними українськими і міжнародними підприємствами, готує фахівців за галузями знань: управління та адміністрування, охорона здоров’я, інформаційні технології та транспорт.
У 2023 році Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Комп’ютерна інженерія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична реабілітація», «Автомобільний транспорт»; спеціаліста за спеціальностями: «Комп’ютерна інженерія», «Фізична реабілітація», «Автомобільний транспорт»; молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Автомобільний транспорт»;  молодшого бакалавра за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Автомобільний транспорт».

Література

  • Вильский, Г. Инновационное развитие Николаевской политехники : Николаевский политехнический иститут / Г. Вильский // Южная правда. – 2011. – №70(2 июля). – С. 2.
  • Геннадий Вильский: “Автогенез Николаевской политехники” // Имена. – 2014. – N 57. – С. 23 : фот. цв.
  • Гринишак, Ю. 10 лет “Николаевской политехники” : [Николаевский политехнический институт] / Ю. Гринишак // Вечерний Николаев. – 2013. – N 135(28 нояб.). – С. 3
  • День науки в “Николаевской политехнике” // Вестник Прибужья. – 2015. – N 21(21 мая). – С. 1
  • Ко дню науки – награда от королевы Великобритании! // Вечерний Николаев. – 2015. – N 53(19 мая). – С. 2 : фот.
    Международный технологический университет “Николаевская политехника” ко Дню науки подвел итоги ХХ открытой студенческо-ученической конференции “Научная молодежь – 2015” и наградил победителей конкурса творческих работ.
  • Соловьев, В. Достижения и устремления “Николаевской политехники” : [о работе Николаевского политехнического института рассказывает Геннадий Вильский] / В. Соловьев // Южная правда. – 2012. – №73(7 июля). – С. 2. : фот.

Web-ресурси

  • Вищий навчальний заклад “Міжнародний технологічний університет “Миколаївська політехніка” [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://registry.edbo.gov.ua/university/189/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Міжнародний технологічний університет Миколаївська політехніка [Електронний ресурс]  //  ProfitWorks : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://education.profitworks.com.ua/uk/oblast-2/nikolaevskaya/mezhdunarodnyj-tekhnologicheskij-universitet-nikolaevskaya-politekhnika, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.