Миколаївська філія приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

Європейський університет м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 46
Офіційний сайт
Абітурієнту

Європейський університет – недержавний приватний вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації. Заснований 1991 року родиною вчених – Тимошенком Іваном Івановичем, його дружиною Зоєю Іванівною та їх донькою Оленою Іванівною. Університет – член Української асоціації бізнес-освіти.
Має філії по всій території України, які перетворилися на справжні культурно-освітні центри регіонів.
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет» створена 1 квітня 1997 року. У складі університету функціонують факультети: Факультет по роботі з іноземними студентами; Факультет психології та соціальних технологій; Факультет інформаційних систем  та технологій; Факультет економіки та менеджменту; Юридичний факультет.
Університет має денну, заочну та дистанційну форму навчання та проводить підготовку молодших бакалаврів за спеціальностями: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Право», «Екологія», «Інженерія програмного забезпечення»; бакалаврів за спеціальностями: «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право», «Екологія», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Психологія», «Соціальна робота»; магістрів за спеціальностями: «Хореографія», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право», «Екологія», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека».
У 2023 році Миколаївська філія приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня ступеня молодшого спеціаліста за спеціальностями: «Інженерія програмного забезпечення»; молодшого бакалавра за спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Інженерія програмного забезпечення».

Література

  • Кристина. Формула счастья – вопросы о главном : [беседа с директором Николаевского филиала Европейского университета А. Р. Нариняном] / Кристина // Горожанин. – 2004. – N3. – С. 32-33.
  • Толстих, О. Європейський університет – європейські стандарти навчання / О. Толстих // Рідне Прибужжя. – 2004. – 1 квіт. – С. 3.

Web-ресурси

  • Європейський університет [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://e-u.edu.ua/ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Історія [Електронний ресурс]  // Європейський університет : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://e-u.edu.ua/ua/pro-universitet/istorija/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Європейський університет. Приватний вищий навчальний заклад [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://e-u.com.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет. Миколаївська філія [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mikolaiv.e-u.in.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Абітурієнту [Електронний ресурс]  // Європейський університет : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://e-u.edu.ua/ua/abiturijentu/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Миколаївська філія приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/1138/educators/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.