Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради

 м. Миколаїв вул. Космонавтів, 79/1
Офіційний сайт
Абітурієнту

    Миколаївський базовий медичний фаховий коледж є одним із найстаріших медичних навчальних закладів. Навчальний заклад засновано 9 березня 1875 року наказом адміралтейства із Санкт-Петербургу «Про створення фельдшерської школи в м. Миколаєві». 14 жовтня 1906 року міська дума Миколаєва відкриває повивально-фельдшерську школу, яка готувала повивальних бабок та фельдшерів І розряду. 1928 року Народний комісаріат охорони здоров’я України реорганізував навчальний заклад у медичний технікум. 1956 року Міністерство освіти УРСР реорганізовує технікум в училище. 1996 року училище проходить акредитацію за І освітньо-кваліфікаційним рівнем і отримує статус вищого навчального закладу. 2000 року училище акредитовано за ІІ освітнім рівнем підготовки, а 2002 року училище отримує статус коледжу та стає базовим в регіоні, з 2020 року – Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради.
МБМФК є закладом фахової передвищої освіти комунальної форми власності, має денну, вечірню та заочну форми навчання та здійснює підготовку бакалаврів та молодших спеціалістів за спеціальностями: «Медсестринство»; молодших бакалаврів за спеціальностями: «Стоматологія», «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація».

Література

  • Миколаївське медичне училище // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 117-121.
  • Павлик, І. С. Миколаївське медичне училище / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 116-117.

  • Войтова, Н. Сергей Губанов: “Мы стараемся дать лучшее в профессиональном плане и в личностном” / Н. Войтова // Горожанин. – 2005. – N4. – С. 17-18
  • “Он у нас – классный мужик!” : [“Горожанин года” победитель в номинации “Училища, техникумы, колледжи” С. Н. Губанов] // Вечерний Николаев. – 2007. – №22(24 февр.). – С. 7.

Web-ресурси

  • Миколаївський базовий медичний фаховий коледж [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://www.medcollege.mk.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Історія та сьогодення [Електронний ресурс] // Миколаївський базовий медичний фаховий коледж : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://www.medcollege.mk.ua/?page_id=55, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Абітурієнту [Електронний ресурс]  // Миколаївський базовий медичний фаховий коледж : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://www.medcollege.mk.ua/?page_id=61, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/660/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.