Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій

 м. Миколаїв, пр. Миру, 18
Офіційний сайт
Абітурієнту

     Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій веде свою історію від Миколаївського технікуму радянської торгівлі, який було засновано 1 вересня 1965 року за наказом Міністерства торгівлі УРСР на базі школи торгово-кулінарного учнівства.
1991 року його було перейменовано в Миколаївський комерційний технікум. Згідно з наказом МОН України 18 січня 1993 року Миколаївський комерційний технікум був взятий до структури Міністерства освіти України. 1998 року назва технікуму змінена на Миколаївський державний комерційний технікум. За наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року технікум перейменовано у Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій, а від 17.02.2020 – Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій.
МФКЕХТ – заклад фахової передвищої освіти державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. У коледжі сформовані такі відділення: Економіки і підприємництва; Готельно-ресторанної справи; Відділення харчових технологій. МФКЕХТ проводить підготовку молодших спеціалістів на денній формах навчання за спеціальностями: «Харчові технології»; молодших бакалаврів за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа».

Література

 • Миколаївський комерційний технікум // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 124-126.
 • Павлик, І. С. Миколаївський комерційний технікум / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 111-112.

 • Вікторова, О. Від комерційного училища – до сучасного коледжу / О. Вікторова, А. Тюрін // Рідне Прибужжя. – 2011. – №17(15 лют.). – С. 2.
 • Козлов, С. Колледжу экономики и пищевых технологий – пятьдесят лет! / С. Козлов // Вечерний Николаев. – 2015. – N 103(17 сент.). – С. 1, 5 : фот.
 • Коммерческому техникуму – 40 лет! // Горожанин. – 2005. – N8. – С. 18-19.
 • Куреленок, Т. Зоя Дидняк : “Я благодарна судьбе, что занимаюсь делом, которое люблю” : [беседа с заместителем директора по учебной работе НГКТ Зоей Дидняк] / Т. Куреленок // Горожанин. – 2005. – N2. – С. 13.
 • Талант педагога и менеджера : [А. И. Олейник – директор Николаевского государственного коммерческого техникума – “Горожанин года – 2008” в номинации “Техникумы”] // Вечерний Николаев. – 2009. – №24(28 февр.). – С. 4.
 • Тупайло, С. Коледж економіки – запорука життєвого успіху / С. Тупайло // Родной причал. – 2012. – №15(11 апр.). – С. 1. : фот.
 • Тупайло, С. Коммерческий техникум: вот где нужно учиться! : [в гостях у Зои Дидняк, директора одного из самых престижных николаевских учебных заведений] / С. Тупайло // Николаевские новости. – 2006. – №116(27 сент.). – С. 3.

Web-ресурси

 • Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mdkeht.at.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Історія коледжу [Електронний ресурс]  // Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій: [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mdkeht.at.ua/index/istorija_koledzhu/0-33, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Вступнику [Електронний ресурс] // Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій: [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mdkeht.at.ua/index/abiturientu/0-4, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/661/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.