Миколаївський навчально-науковий інститут права НУ «ОЮА»

 м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18
Офіційний сайт
Абітурієнту

Миколаївський навчально-науковий інститут права як структурний підрозділ Національного університету «Одеська юридична академія» IV рівня акредитації є правонаступником Миколаївського вечірнього правового коледжу. Миколаївський вечірній правовий коледж було засновано 1 жовтня 1993 р. на підставі рішення сесії Миколаївської обласної Ради народних депутатів № 3 від 15.10.1992 р.
В 1998 році на базі Миколаївського вечірнього правового коледжу наказом Міністерства освіти і науки України за №266 від 15.07.1998 р. було створено Миколаївський навчальний центр Одеської державної юридичної академії. Створення Навчального центру дало змогу приступити до здійснення ступеневого варіанту навчання: випускники денної та заочної форм навчання, що отримували диплом молодшого спеціаліста, мали можливість продовжити навчання на IV курсі заочної форми навчання для подальшого отримання диплому юриста спеціаліста.
Наказом Міністерства освіти і науки України за № 397 від 21.08.2000 р. «Про створення комплексу Одеської національної юридичної академії» було створено нову структуру – Миколаївський комплекс ОНЮА на базі діючого Миколаївського навчального центру ОНЮА та ліквідованого ПТУ № 8. Навчальний центр Миколаївського комплексу Одеської національної юридичної академії отримав необхідну матеріально-технічну базу для організації повноцінного навчально-виховного процесу.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року за № 1564-р «Про реорганізацію Одеської національної юридичної академії» та на виконання Указу Президента України від 2 вересня 2010 року за № 893/2010 Миколаївський комплекс ОНЮА перейменовано в Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія».
14.02.2013 р. ВСП «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» реорганізовано в ВСП «Миколаївський інститут права НУ «ОЮА». 27 листопада 2014 р. ВСП «Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» було ліквідовано наказом ректора НУ «ОЮА» №4471-26 та створено Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» без виокремлення. 27 липня 2022 р. Миколаївський інститут права НУ «ОЮА» був перейменований в Миколаївський навчально-науковий інститут права НУ «ОЮА» згідно наказу ректора №1501-26.
Сьогодні до структури Миколаївського навчально-наукового інституту права НУ «ОЮА» входять три кафедри: Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції; Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін; Кафедра гуманітарних дисциплін та коледж. Інститут проводить підготовку молодших бакалаврів за спеціальностями: психологія, право, інженерія програмного забезпечення, журналістика; бакалаврів за спеціальностями: середня освіта, філологія; політологія, психологія, соціологія, журналістика, менеджмент, право, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, кібербезпека та міжнародне право; магістрів за спеціальностями: філософія, політологія, психологія, соціологія, журналістика, менеджмент, право, системний аналіз, правоохоронна діяльність, публічне управління та адміністрування, міжнародне право.

Література

  • Делик, Т. Полное высшее юридическое образование – только в Николаевском учебном центре Одесской национальной юридической академии! / Т. Делик // Имена. – 2005. – N5. – С. 23.
  • Кулаков, В. Где можно стать настоящим юристом? : [Николаевский учебный центр Одесской национальной юридической академии] / В. Кулаков // Новый век. – 2004. – N1/2. – С. 24-27.
  • Шесть николаевских вузов попали в вебометрический рейтинг университетов планеты // Николаевские новости. – 2022. – N 17(9 февр.). – С. 5.
    Топ-6 государственных вузов в Николаеве: 43-е место занимает Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского (ННУ имени В. А. Сухомлинского); 91-е – Одесская юридическая академия, к которой относится Николаевский институт права; 93-е – Николаевский национальный аграрный университет; 135-е Киевский национальный университет культуры и искусств, филиал, которого есть в Николаеве; 150-е – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова; 170-е – Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Web-ресурси

  • Миколаївський навчально-науковий інститут права НУ «ОЮА» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://onua.edu.ua/ua/about-mip-ukr, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Історія Інституту [Електронний ресурс] // Миколаївський навчально-науковий інститут права та юридичний фаховий коледж : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://mip.onua.edu.ua/istoriya-mip/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в. Національному університеті «Одеська юридична академія» у 2023 році [Електронний ресурс] // Миколаївський навчально-науковий інститут права та юридичний фаховий коледж : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://vstup.onua.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d1%83-%d0%be%d1%8e%d0%b0-2/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.