Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій»

 м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71
Офіційний сайт
Абітурієнту

Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій» має свою давню і славну історію.
У кінці XIX століття постало питання про відкриття залізничних училищ з поглибленим вивченням дисциплін будівельних спеціальностей. 1894 року у Миколаєві було відкрито технічне залізничне училище при Харківсько-Миколаївській залізниці. У 1896 року за індивідуальним проєктом був побудований двоповерховий навчальний корпус. До 1917 року училище готувало спеціалістів середньої кваліфікації для обслуговування об’єктів колійного господарства. У 1920-1921 роках поновило свою діяльність як професійно-технічна школа, котра готувала техніків-шляховиків, з 1922 року – техніків-паровозників. Після громадянської війни училище розпочало, свою роботу як професійно-технічна  школа, готуючи, техніків-паротягу і техніків-колійників. 1930 року наказом Наркому залізничного транспорту професійна школа була реорганізована у технікум. З 27 січня 1934 року технікум став йменуватися як Миколаївський механічний технікум НКШС і був підпорядкований Одеській залізниці. 1949 року Миколаївському технікуму залізничного транспорту було присвоєне ім’я видатного ученого-залізничника, академіка В. М. Образцова.
У 1976 року завершилося будівництво нового навчального корпусу.
У 2014 року технікум реорганізували у Миколаївський транспортний коледж, а з 2016 року – структурний підрозділ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З березня 2021 року – відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій».
У коледжі сформовані такі відділення: Транспортні технології; Автомобільний транспорт; Залізничний транспорт; Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; Галузеве машинобудування. ВСП «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури УДУНТ» має денну і заочну форму навчання та проводить підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Залізничний транспорт»; молодших бакалаврів за спеціальностями: «Галузеве машинобудування», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Залізничний транспорт», «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології».

Література

 • Залізничний технікум ім. академіка В. М. Образцова // Освіта на Миколаївщині у XIX – XX століттях : (іст. нариси). – Миколаїв, 1997. – С. 93-101.
 • Павлик, І. С. Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. В. М. Образцова Міністерство шляхів України / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк // Історія Миколаївщини : навч. посіб. / І. С. Павлик, П. М. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – С. 102-105.

 • Как поступить в Николаевский колледж транспортной инфраструктуры // Николаевские новости. – 2015. – N 73(17 июня). – С. 4.
 • Мирошниченко, А. Виктор Диданов: специальность железнодорожника гарантирует работу и перспективу развития / А. Мирошниченко // Южная правда. – 2015. – N 50/51(7-12 мая). – С. 1, 4 : фот.
 • Николаевского техникума железнодорожного транспорта уже нет : [Николаевский техникум железнодорожного транспорта реорганизован в Николаевский колледж транспортной инфраструктуры Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна] // Николаевские новости. – 2013. – №8(16 янв.). – С. 4.
 • Сайковский, А. В новом статусе : Николаевскому железнодорожному техникуму – 120 лет! / А. Сайковский // Вечерний Николаев. – 2014. – N 132(8 нояб.). – С. 2 : фот.
 • Тонковид, В. Прочный директор прочного техникума : [директор Николаевского техникума железнодорожного транспорта им. академика Образцова Виктор Диданов – “Горожанин года-2010” в номинации “Техникумы и училища”] / В. Тонковид // Вечерний Николаев. – 2011. – №22-23(26 февр.). – С. 3.
 • Юбилей железнодорожного колледжа // Южная правда. – 2014. – N 136(11 нояб.). – С. 1.

Web-ресурси

 • Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mfkti.mk.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Історична довідка про коледж [Електронний ресурс]  // Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій» : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mfkti.mk.ua/koledzh/istorychna-dovidka.html, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Правила приема в МФКТІ [Електронний ресурс]  // Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій» : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mfkti.mk.ua/vstupnyky/pravyla-pryiomu.html, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технологій» [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/6524/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.