Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївський фаховий коледж

м. Миколаїв, вул. 2 Військова, 22
Офіційний сайт
Абітурієнту

Миколаївський коледж вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації недержавної форми власності, створено 2013 року за рішенням Зборів засновників вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» відповідно до наказу по Університету «Україна» від 31.01.2013 р. за № 27 «Про створення Миколаївського коледжу».
Нині Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївський фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти приватної форми власності. Навчання в коледжі організоване на двох відділеннях: Економічному та Суспільно-гуманітарному. Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна» має денну та заочну форми навчання, забезпечує необхідний рівень якості підготовки молодших бакалаврів за спеціальностями: «Журналістика», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право», «Комп’ютерна інженерія», «Готельно-ресторанна справа».

Web-ресурси

  • Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mk-coll.uu.edu.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Історія створення Миколаївського коледжу Університету «Україна» [Електронний ресурс] // Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mk-coll.uu.edu.ua/informacija-pro-zaklad/istorija-stvorennja/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Абітурієнту [Електронний ресурс]  // // Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://mk-coll.uu.edu.ua/abituriientam/perelik-naprjamiv-pidgotovki-special/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївський фаховий коледж [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/2355/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.