Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

 м. Миколаїв, вул. 2 Військова, 22
Офіційний сайт
Абітурієнту

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений за рішенням загальних зборів засновників (протокол № 3 від 12.02.1999 р.) відповідно до наказу базового навчального закладу від 20.07.1999 р. за № 18/1 «Про створення Миколаївської філії вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». У 2004 році філію реорганізовано в Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Університет «Україна» (в тому числі Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини) акредитований за IV рівнем акредитації.
ММІРЛ ВНЗ Університет «Україна» здійснює підготовку фахівців двох освітніх рівнів (бакалавр, магістр). За рівнем вищої освіти «бакалавр» – 16 спеціальностей, за рівнем вищої освіти «магістр» – 10 освітньо-професійних програм. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» є багатопрофільним закладом, який здійснює підготовку високопрофесійних фахівців із психолого-педагогічної освіти, соціально-політичної та правової галузі економіки, менеджменту, сфери обслуговування, тощо.
Освітній процес в ММІРЛ ВНЗ Університет «Україна» забезпечують два факультети: Факультет економіки та підприємництва; Факультет права та соціально-інформаційних технологій.
До структури ММІРЛ ВНЗ Університету «Україна» входять кафедри: Кафедра психології, спеціальної освіти та здоров’я людини; Кафедра права; Кафедра підприємництва, управління та адміністрування; Кафедра економіки та інформаційних технологій.
У 2023 році ММІРЛ ВНЗ Університет «Україна» оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями: «Спеціальна освіта», «Психологія», «Журналістика», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Право», «Комп’ютерна інженерія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Соціальна робота», «Готельно-ресторанна справа»; магістра за спеціальностями: «Спеціальна освіта», «Психологія», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фізична терапія, ерготерапія», «Готельно-ресторанна справа».

Література

 • Абрамова, Н. Китайская грамота в “Украине” : [в университете “Украина” китайский изучают два потока студентов первого и второго года обучения] / Н. Абрамова // Вечерний Николаев. – 2010. – №2(7 янв.). – С. 6 ; Рідне Прибужжя. – 2010. – №4(14 січ.). – С. 4 ; Южная правда. – 2010. – №4(14 янв.). – С. 5.
 • Абрамова, Н. “Украина” для журналистов: все ступени к профессии / Н. Абрамова // Южная правда. – 2009. – №79(25 июля). – С. 3. ; Рідне Прибужжя. – 2009. – №80(25 июля). – С. 2. ; Вечерний Николаев. – 2009. – №80(25 июля). – С. 4.
 • Евгеньев, Е. Там, где развивается туризм, отступает бедность : [первый выпуск студентов специальности “Туризм и обслуживание в гостиницах и гостиничных комплексах” в университете “Украина”] / Е. Евгеньев // Вечерний Николаев. – 2006. – №80(11 июля). – С. 3.
 • Литвинюк, Т. С Днем рождения, “Украина”! : [беседа с ректором университета “Украина” Л. П. Матвиенко] / Т. Литвинюк // Рідне Прибужжя. – 2010. – №40(13 квіт.). – С. 2. ; Южная правда. – 2010. – №42(17 апр.). – С. 1, 3.
 • Максименко, И. В жизнь – с дипломом магистра : [выпускники университета “Украина”] / И. Максименко // Южная правда. – 2006. – №19(18 февр.). – С. 4.
 • Максименко, И. Всем классом – в “Украину”? / И. Максименко // Южная правда. – 2005. – №18(19 февр.). – С. 3.
 • Максименко, И. Женщина видит сердцем : [юбилей ректора университета “Украина” Л. Матвиенко] / И. Максименко // Южная правда. – 2006. – 12 сент. – С. 3.
 • Максименко, И. …И отступает глухая стена : Университет “Украина” / И. Максименко // Южная правда. – 2005. – №54(24 мая). – С. 3.
 • Максименко, И. Нет переводу университетскому роду : в ногу со временем в будущее идут выпускники “Украины” / И. Максименко // Южная правда. – 2006. – №75(8 июля). – С. 2.
 • Максименко, И. С Днём рождения, “Украина”! / И. Максименко // Горожанин. – 2006. – N5. – С. 22-23.
 • Матвиенко, Л. “Люди должны уметь сострадать” : беседа с ректором университета “Украина” Л. Матвиенко / Л. Матвиенко // Горожанин. – 2005. – N6. – С. 18-20.
 • Нежигай, И. Это просто студенты… : [Людмила Матвиенко – ректор “Украины” – “Горожанин года-2010” в специальной номинации “Равные возможности”] / И. Нежигай // Вечерний Николаев. – 2011. – №22-23(26 февр.). – С. 5.
 • Нижельская, Т. Из маленького филиала – в уникальный комплекс превратился за 10 лет Николаевский межрегиональный институт развития человека университета “Украина” / Т. Нижельская // Вечерний Николаев. – 2009. – №42(14 апр.). – С. 3. ; Рідне Прибужжя. – 2009. – №41(11 квіт.). – С. 3 ; Южная правда. – 2009. – №43(16 апр.). – С. 3.
 • Новикова, К. Успешное сотрудничество : [презентация новой современной мультимедийной аудитории в институте – подарок посольства республики Корея в Украине и агенства КОІКА] / К. Новикова // Южная правда. – 2010. – №127(16 нояб.). – С. 1,4.
 • Одинцова, Т. Путь к вершине : [юбилей ректора университета “Украина” Л. Матвиенко] / Т. Одинцова // Рідне Прибужжя. – 2006. – №110(12 сент.). – С. 1, 2.
 • Оздоровительный центр университета “Украина” – николаевцам // Горожанин. – 2006. – N5. – С. 32-33.
 • С Днём рождения, “Украина”! : [беседа с ректором университета “Украина” Л. П. Матвиенко] // Вечерний Николаев. – 2010. – №45(20 апр.). – С. 3.
 • Сайковський, О. Віват, магістри – журналісти! : [перший випуск фахівців зі спеціальності “Журналістика” в університеті “Україна”] / О. Сайковський // Рідне Прибужжя. – 2007. – 27січня. – С. 1.
 • Селезнева, И. Создать вуз – не поле перейти : [университет “Украина” отметил 10-летие со времени своего основания] / И. Селезнева // Рідне Прибужжя. – 2009. – №44(18 квіт.). – С. 2.
 • Стєкольщикова, В. Мистецтво творити, відчувати, жити… : [М. Т. Ковалевському – 75] / В. Стєкольщикова // Рідне Прибужжя. – 2008. – №39-40(8 квіт.). – С. 8.
  Кандидат філологічних наук, професор, викладач іноземних мов кафедри філології Відкритого міжнародного університету “Україна”, поет, художник, скульптор, перекладач.
 • Стєкольщикова, В. Волонтер корпуса мира в университете “Украина” : [Дэвид Сио на кафедре филологии] / В. Стекольщикова // Вечерний Николаев. – 2009. – №148(24 дек.). – С. 4.
 • Стєкольщикова, В. Приглашает университет “Украина” : [ВУЗ проводит День открытых дверей в театре] / В. Стекольщикова // Рідне Прибужжя. – 2010. – №50(13 трав.). – С. 4.
 • Стєкольщикова, В. Университет “Украина”: интеграция на восток / В. Стекольщикова // Рідне Прибужжя. – 2008. – №120(23 жовт.). – С. 2.
  Кафедра филологии обучая английскому и немецкому языку, начиная со ІІ курса обучает третьему иностранному языку – китайскому, а в скором будущем и четвертому – турецкому.
 • Стєкольщикова, В. Университет “Украина”: компьютерная грамота из первых уст : [визит в университет волонтера корейской правительственной организации Хонгкиля Пака] / В. Стекольщикова // Рідне Прибужжя. – 2010. – №12(2 лют.). – С. 8.
 • Стєкольщикова, В. Университет “Украина”: связь со всем миром : [отдел международных отношений] / В. Стекольщикова // Вечерний Николаев. – 2010. – №16(9 февр.). – С. 3.
 • Степанова, Т. Открыты все пути : [студенты-инвалиды университета “Украина”] / Т. Степанова // Вечерний Николаев. – 2011. – №5(18 янв.). – С. 3.
 • Толочик, П. Віват, “Україно”! : [свято присвячене 8-й річниці університету “Україна”] / П. Толочик // Рідне Прибужжя. – 2007. – №40(24 квіт.). – С. 3.
 • Толочик, П. Людмила Матвиенко: “Наш университет – уникальный” / П. Толочик // Рідне Прибужжя. – 2006. – №80(1 лип.). – С. 3.
 • Тупайло, С. Одержимость : [Университет “Украина”] / С. Тупайло // Южная правда. – 2006. – №17(14 февр). – С. 3.
 • “Україна” відкриває нові горизонти : [в гостях у директора Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ “Університет “Україна” Раїси Петрівни Вдовиченко] // Рідне Прибужжя. – 2013. – N 10(7 берез.). – С. 8.
 • Цветкова, О. Мы выбираем “Украину” / О. Цветкова // Вестник Прибужья. – 2005. – №13(26 март.). – С. 2.
 • Янкина, С. С Днем рождения, “Украина”! : [беседа с ректором университета “Украина” Л. П. Матвиенко] / С. Янкина // Наш город. – 2010. – №15(14 апр.). – С. 8-9.

Web-ресурси

 • Миколаївський міжрегіональний інститут  розвитку людини “Україна” [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.mmirl.edu.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Історія створення [Електронний ресурс]  // Миколаївський інститут розвитку людини університету «Україна» : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://mk.uu.edu.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Абітурієнту [Електронний ресурс]  // Миколаївський міжрегіональний інститут  розвитку людини “Україна” : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.mmirl.edu.ua/joomla-stuff/prijmalna-komisiya/vstup-2023/pravila-prijomu-ukrajina-2022, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
 • Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://registry.edbo.gov.ua/university/232/educators/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.