Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

 м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 18
Офіційний сайт
Абітурієнту

Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» є навчальним, навчально-методичним і виховним структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», суб’єктом освітньої діяльності без права юридичної особи, утворений з метою надання юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», розвитку правової науки та впровадження правової культури.
Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» – вищий навчальний заклад створений у 2013 році (наказ від 14.02.2013 року № 678-28).
Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» створено на базі Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» згідно з п. 2 наказу Національного університету «Одеська юридична академія» від 27.11.2014 № 4471-26 «Про ліквідацію Відокремлених структурних підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія».
Миколаївський юридичний фаховий коледж готує фахових молодших бакалаврів за спеціальністю «Право» за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб за денною формою навчання. На перший курс коледж здійснює набір випускників, які мають базову середню освіту (9 класів) та успішно здали вступні іспити з правознавства (усно) та української мови (диктант). На другий – третій курс приймаються випускники, які мають повну загальну середню освіту (11 класів) та успішно пройшли ЗНО: з української мови та літератури та з другого навчального предмету на вибір (історія України, математика або іноземна мова). Студенти коледжу за чотири роки навчання отримують диплом юриста фахового молодшого бакалавра та право продовжити навчання для здобуття диплому бакалавра права у Національному університеті «ОЮА» або у  Миколаївському інституті права з III курсу денного навчання або IV курсу заочного  навчання.

Web-ресурси

  • Миколаївський юридичний фаховий коледж НУ «ОЮА» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://onua.edu.ua/ua/o-nas-muk-ukr, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Інформація для вступників  [Електронний ресурс] // Миколаївський юридичний фаховий коледж НУ «ОЮА» : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://onua.edu.ua/ua/vstup-muk-ukr, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.