«Причорноморський інформаційний центр» МАУП

м. Миколаїв, вул. Шевченко, 71
Офіційний сайт
Абітурієнту

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована в 1989 році як недержавний вищий навчальний і науковий заклад. МАУП є найбільшим економіко-гуманітарним вищим навчальним закладом України, в якому навчаються студенти з 39 країн світу за 20 спеціальностями та 109 спеціалізаціями.
Академія включає Президентський університет (м. Київ), Всеукраїнський університет (понад 40 інститутів, філій, дочірніх структур у всіх регіонах України) та Міжнародний відкритий університет (Інститут міжнародної освіти у м. Києві, мережа центрів відкритої освіти МАУП за кордоном).
Навчальний процес в Академії забезпечують понад 2300 викладачів, 70% з яких – доктори і кандидати наук. Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні акредитована за IV рівнем за всіма ліцензованими спеціальностями і видає дипломи державного зразка.
МАУП включена до Світової бази даних про вищу освіту, що регулярно видається Міжнародною асоціацією університетів під егідою ЮНЕСКО.
Всеукраїнський університет – це мережа сучасних вищих навчальних закладів Міжрегіональної Академії управління персоналом, що розташовані по всій території України (понад 40 інститутів, філій, центрів дистанційного навчання та інформаційно-консультаційних центрів). Щороку регіональні підрозділи збільшують показники студентського контингенту. Студенти всіх регіональних підрозділів, як і студенти Президентського університету, навчаються за єдиними навчальними планами і програмами відповідно до обраної спеціальності та форми навчання.
«Причорноморський інформаційний центр» МАУП у 2023 році оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (дистанційна форма) за спеціальностями: «Економіка (Управління персоналом та економіка праці)», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Дизайн», «Маркетинг (Маркетинг і рекламна діяльність)», «Журналістика», «Туризм», «Менеджмент (Економіка та управління бізнесом)», «Психологія», «Право», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека»; магістра (дистанційна форма) за спеціальностями: «Дизайн», «Економіка (Управління персоналом та економіка праці)», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг (Маркетинг і рекламна діяльність)», «Менеджмент (Економіка та управління бізнесом)», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», «Інженерія програмного забезпечення», «Право».

Web-ресурси

  • МАУП Міжрегіональна Академія управління персоналом [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://maup.com.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Про Академію [Електронний ресурс]  // МАУП Міжрегіональна Академія управління персоналом : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/pro-maup.html, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Сучасна європейська освіта в Миколаєві [Електронний ресурс]  // МАУП «Причорноморський інформаційний центр» : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://nik.maup.com.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.