Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий Університет»

м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 43-А
Офіційний сайт
Абітурієнту

Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий Університет» заснований 9 лютого 2017 року у місті Миколаєві.
ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» – вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців галузей знань «Охорона здоров’я» та «Соціальні та поведінкові науки».
Засновником ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» є кандидат економічних наук, доцент – Михайло Анатолійович Волков.
Університет здійснює освітню діяльність, пов’язану з здобуттям вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до ліцензії наказу Міністерства освіти і науки України № 123-л від 16.06.2017 року, за рішенням Департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України протокол № 56/1 від 15.06.2017 р. та наказом МОН України № 119-л від 08.02.2018р., за рішенням Департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України від 08.02.2018р. протокол № 84/2.
В структуру університету входить медичний факультет. Навчальний процес здійснюють три кафедри: Кафедра медсестринства; Кафедра психології; Кафедра загальної підготовки. Проводять підготовку бакалаврів  за спеціальностями:  «Медсестринство» та «Психологія».

Web-ресурси

  • ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://vnz-mpu.com.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Історія [Електронний ресурс]  // ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://vnz-mpu.com.ua/home/nasha-istoriia.html, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Правила прийому 2023 [Електронний ресурс]  // ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://vnz-mpu.com.ua/reiestratsiia/pravyla-pryiomu-v-2017r/pravyla-pryyomu-2023.html, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий Університет» [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/3955/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.