Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»

м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Офіційний сайт
Абітурієнту

    Технолого-економічний фаховий коледж розпочав свою роботу у 2011 році на базі Миколаївського національного аграрного університету і є структурним підрозділом університету. Нині – Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету».
ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж МНАУ» – заклад фахової передвищої освіти державної форми власності, має денну форму навчання та здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Агроінженерія»; молодших бакалаврів за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Агроінженерія», «Готельно-ресторанна справа».

Література

  • Рибачук, В. Коледжам жити : [Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету] / В. Рибачук // Відкритий урок. – 2016. – N 13/14. – С. 2 : фот.
  • Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету // Рідне Прибужжя. – 2015. – N 9(26 лют.). – С. 1.

Web-ресурси

  • Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://tec.mnau.edu.ua/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Вступнику [Електронний ресурс] // Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://tec.mnau.edu.ua/vstupnyku/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/784/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.