Відокремлений структурний підрозділ Професійно-технічний навчальний заклад «Миколаївське морехідне училище Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова»

м. Миколаїв, вул Морехідна 2
Офіційний сайт
Абітурієнту

Миколаївське морехідне училище – це найстаріший навчальний заклад Миколаєва, який функціонує вже понад 150 років. Заснований як заклад для підготовки штурманів для Чорноморського флоту указом імператриці Катерини ІІ.
Навчальний заклад вважається правонаступником Миколаївського ПТУ «Морехідна школа» і є окремим структурним підрозділом НУК імені адмірала Макарова.
Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо- кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями:
«Стюард» (термін навчання 6 місяців);  «Кухар судновий» (термін навчання 6 місяців); «Матрос» (термін навчання 6 місяців); «Моторист (машиніст)» (термін навчання 7 місяців); «Електрик судновий» (термін навчання 7 місяців); «Електрогазозварник » (перепідготовка 3 місяці).
Після закінчення навчання випускники мають право на першочергове зарахування до НУК імені адмірала Макарова, а також на бюджетне навчання в університеті за обраними спеціальностями.
Після закінчення морехідного училища випускники найчастіше йдуть в плавання або працюють на підприємствах морегосподарського комплексу, а також в морських і річкових портах.

Web-ресурси

  • ВСП ПТНЗ «Миколаївське морехідне училище НУК імені адмірала Макарова» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://nuos.edu.ua/pro-universitet/struktura/vsp-ptnz-mikolaivske-morehidne-uchilishhe-nuk-imeni-admirala-makarova/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Відокремлений структурний підрозділ Професійно-технічний навчальний заклад «Миколаївське морехідне училище Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова» [Електронний ресурс]  // Реєстр суб’єктів освітньої діяльності : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://registry.edbo.gov.ua/university/5704/, вільний. – Дата останнього доступу: 19.05.2023. – Назва з екрану.