Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»

м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9
Офіційний сайт
Абітурієнту

Фаховий коледж є правонаступником Коледжу корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, створеного на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.02.2013 року за № 157.
З 18 травня 2020 року, згідно наказу № 639 Міністерства освіти і науки України, заклад має назву «Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету  кораблебудування імені адмірала Макарова».
У коледжі сформовані такі відділення: Гуманітарної та соціально-економічної підготовки; Енергетичних та електричних систем; Інформаційних технологій; Морської техніки; Екологічної безпеки; Економіки та менеджменту.
КК НУК здійснює навчання студентів за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за спеціальностями: «Комп’ютерні науки», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Енергетичне машинобудування», «Річковий та морський транспорт. Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики». Строк навчання в коледжі – 8 місяців або 2 роки 10 місяців (в залежності від обраної спеціальності). Після закінчення навчання і успішного захисту дипломної роботи випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра.

Web-ресурси

  • Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://kk.nuos.edu.ua/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Про нас [Електронний ресурс] // Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://kk.nuos.edu.ua/college/history/2516/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.
  • Спеціальності [Електронний ресурс] // Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова» [Електронний ресурс] : [офіційний сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://kk.nuos.edu.ua/applicants/specialties/, вільний. – Дата останнього доступу : 19.05.2023. – Назва з екрану.