Кібрик Євген Адольфович

художник
(1906 – 1978)

Біографічна довідка
Євген Адольфович Кібрик народився 21 лютого 1906 року в степовому містечку Вознесенську, де пройшли його дитинство і юність.

Вчився Кібрик в місцевій чоловічій гімназії, захоплювався читанням та малюванням.

1922 року Є. Кібрик вступив до Одеського художнього інституту (нині художнє училище ім. М. Грекова), де навчався на факультеті живопису в майстерні Т. Б. Фраєрмана. Молодий художник багато малює, а з кінця 1922 року працює у газеті «Молода гвардія» Одеського обкому комсомолу.

У 1925 – 1927 роках навчається в Академії мистецтв у Ленінграді. У ці роки Кібрик співпрацює з газетами і молодіжними журналами, отримує замовлення від різних видавництв на обкладинки книг, фронтиспіси, заставки.

1930 року молодий художник отримує перше серйозне замовлення на ілюстрації до повісті Ю. М. Тинянова «Підпоручик Киже», після чого і стає затребуваним ілюстратором. Всесвітню славу принесла робота над ілюструванням роману Р.Роллана «Кола Брюньйон»(1934 р.). Всі чисельні малюнки були прекрасними, але особливий успіх мав портрет Ласочки – чарівної героїні повісті, всім відомої дівчини з вишеньками у вустах. Із 1937 року Є. Кібрик працює над серією ілюстрацій до роману Шарля де Костера «Легенда про Тіля Уленшпігеля». Ці ілюстрації підтвердили репутацію Кібрика як блискучого графіка. Далі були ілюстрації до збірки вибраних оповідань М. Зощенка «Уважаемые граждане». Нова тема його захопила. З’явились ескізи , зроблені художником в поїздах, трамваях, в театрі, на вулиці.

1940 року Є. Кібрик знову повертається до творчості Р.Роллана, ілюструючи його роман «Зачарована душа». Але роботу обірвала Велика Вітчизняна війна.

Восени 1943 року художник побував у Сталінграді. Побачене відобразилося в серії графічних листів «Сталінград». У 1944 – 1945 роках була задумана і розпочата серія ілюстрацій до повісті М.Гоголя «Тарас Бульба». Особливо вдалими були образи Тараса та Остапа, що втілювали в собі силу, широту натури яскравих представників народу, які боролися за свободу і незалежність Батьківщини.

Після війни Є. Кібрик звертається до російського героїчного епосу: ілюструє збірку «Героїчні билини». В єдності тексту і малюнку – особливість цієї серії. Богатирі такі переконливі, настільки правдоподібні, що відчуваєш рух та пластику героїв.

Кібрик умів бачити і показувати історію. Дуже цікаві його ілюстрації до «Бориса Годунова» О. С. Пушкіна. У цих мініатюрах він відобразив усі події, що відбувалися в кожній сцені, передав специфічні риси, особливості всіх дійових осіб.

А повість М. В. Гоголя «Портрет» була особливо близькою Кібрикові. Художник зробив 45 ілюстрацій на сторінках і 10 станкових літографій. Це була його остання закінчена робота.

Остання робота художника: ілюстрації до трагедії В.Шекспіра «Отелло» – залишилась незакінченою через раптову смерть художника. Помер Є. А. Кібрик у Москві 16 липня 1978 року.

Є. А. Кібрик був викладачем і професором Московського художнього інституту ім. В. І. Сурикова. Багато і охоче працював з дипломниками. За свою творчу діяльність відзначений орденом Трудового Червоного Прапора, дипломами і медалями різних виставок в нашій країні і за рубежем. Йому присвоєно звання лауреата Державної премії СРСР. Студією «Мосфільм» створений фільм про творчість художника.

У жовтні 1985 року в м. Вознесенську відкрився художній музей Є. А. Кібрика. Тут відображений весь творчий шлях художника, його становлення, експонуються його твори.

Роботи майстра

 • Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна : каталог. Вип. III : Каталог творів Є.А. Кібрика / уклад. Л. Є. Тверітінова, І. В. Краснюк ; передм. С. М. Рослякова. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2006. – 300 с. : іл. – До 100-річчя від дня народження Є. А. Кібрика.

Література про життя і творчість

 • Кибрик Евгений Адольфович : [биогр. справка] // БСЭ: в 30 т. – Москва, 1973. – Т. 12. – С. 82 – 83.
 • Кибрик Евгений Адольфович : [биогр. справка] // УСЭ: в 12 т. – Киев, 1981. – Т. 5. – С. 9.
 • Кибрик Євген Адольфович : [біогр. довідка] // Мистецтво України: біогр. довід./ за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1997. – С. 293.
 • Кибрик Євген Адольфович : [біогр. довідка] // Митці України: енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1992. – С. 294.
 • Каталог творів Є. А. Кібрика: до 100-річчя від дня народження Є.А.Кібрика. Випуск ІІІ / Миколаївський обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна: укл.: Л. Є. Твєрітінова, І. В. Краснюк. – Миколаїв, 2006. – 300 с.
 • Качалкіна, Н. О. Вознесенський художній музей Є. Кибрика  / Н. О. Качалкіна // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 5 : Вод-Гн. – С. 33.
 • Кондратюк, Г. С. Е. А. Кибрик и выдающиеся личности ХХ века / Г. С. Кондратюк // Матеріали ІІ-ї Миколаївської обласної краєзнавчої конференції “Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження” Т. ІІ. Історія і культура. – Миколаїв, 1997. – С. 41 – 43.
 • Краснюк, И. Вознесенский художественный музей Е. А. Кибрика : путеводитель / И. Краснюк. – Одесса: Маяк, 1990. – 48 с.: цв. ил.
 • Краснюк, І. В. Ілюстрації Є. А. Кібрика до повісті М. В. Гоголя “Тарас Бульба” в Вознесенському художньому музеї Є. А. Кібрика / І. В. Краснюк //  Матеріали ІІ-ї Миколаївської обласної краєзнавчої конференції “Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження” Т. І. Археологія і етнографія. – Миколаїв, 1997. – С. С. 111-114.
 • Луговий, М. О. Кибрик Євген Адольфович : [біограф. довідка] / М. О. Луговий // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2012. – Т. 12 : Кал-Киї. – С. 626.
 • Январев, Э. Кибрик и его герои / Э. И. Январев // Январев, Э.  Журнальный столик: избранные эссе и документальные рассказы / Э. И. Январев. – Николаев : Возможности Киммерии, 2010. – С .197-201.
 • Январев, Э. Художник Кибрик и его герои : [стихотворение] / Э. Январев // Январев, Э. Избранное / Э. И. Январев ; авт. вступ. сл. В. Ю. Пучков. – Николаев : Возможности Киммерии, 2009. – С .75-76.

* * *

 • Агеев, Ю. Художник из Вознесенска // Южная правда. – 2006. – 7марта. – С. 3.
 • Бондарчук, Н. Кола Брюньон вітає Кибрика: [творчість Є.Кибрика]/ Н. Бондарчук //Рідне Прибужжя. – 2008. – 20 трав. – С.3.
 • Вознесенск посетила внучка Е. А. Кибрика : [московская художница Нина Кибрик] // Новый город. – 2012. – №30(8 авг.). – С. 8 : фот.цв.
 • Гагауз, Т. Художник и книга: 100–летие Е. А. Кибрика // Южная правда. – 2006. – 11 мая. – С. 4.
 • Запесочная, Л. “Зачарованная душа” Евгения Кибрика : [выставка в Художественном музее им. В. Верещагина] / Л. Запесочная // Новая николаевская газета. – 2011. – №9(2 марта). – С. 2.
 • Иванова, О. Гоголевский “Портрет” в иллюстрациях Кибрика / О. Иванова // Юный художник. – 2013. – N 1. – С. 23-27.
 • Іванюк, П. У музеї Є. Кібрика / П. Іванюк // Рад. Прибужжя. – 1998. – 16 черв.
 • “Коло друзів Є. Кібрика” : под таким названием 21 февраля в художественном музее отмечали 106-летнюю годовщину великого художника-графика // Новый город. – 2012. – №8(29 февр.). – С. 8. : цв.ил.
 • Кондратюк, Ю. Вернисаж Нины Кибрик : [внучки Е. А. Кибрика в музее Кибрика] / Ю. Кондратюк // Новый город. – 2012. – №33(29 авг.). – С. 8. : фото.цв.
 • Кондратюк, Ю. Музей зовет на вернисаж : 23 марта в Вознесенске, в музее Кибрика, в рамках празднования годовщины освобождения города от фашистов, состоялось торжественное открытие выставки николаевского художника Александра Матейко / Ю. Кондратюк // Новый город. – 2012. – №12(28 марта). – С. 8 : фот. цв.
 • Коренковская, Т. Художник, соединивший времена : [юбилейная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Е. А. Кибрика] / Т. Коренковская // Рідне Прибужжя. – 2011. – №21(24 лют.). – С. 6.
 • Липатов, В. Мимолетно время, но прекрасна жизнь // Литература. – 1999. – №15. – С. 14 – 15.
 • Ованесиян, В. Династия замечательных людей : [династия Кибриков] / В. Ованесиян // Южная правда. – 2013. – N 26(7 марта). – С. 4 : фот.
 • Перькова, А. 100 иллюстраций – к 100-летию: [презентація 3-го випуску каталогу повного музейного зібрання творів Є. А. Кібрика]// Вечерний Николаев. – 2006. – 14 нояб. – С. 3.
 • Росляков, С. Музей в Вознесенске : [Художній музей Є.А.Кібрика в м. Вознесенську]/ С. Росляков // Южная правда. – 2006. – 4 июля. – С. 3.
 • Смирнова, Н. Искусство Евгения Кибрика : [открытие выставки “Очарованная душа Евгения Кибрика”] / Н. Смирнова // Вестник Прибужья. – 2011. – №12(24 марта). – С. 2.
 • Тимкович, Ю. Подруга детских лет…: [спогади про дитинство Є. А. Кібрика] // Южная правда. – 2006. – 21 нояб. – С. 3.
 • Христова, Н. Герои, которых придумал Евгений Кибрик : [открытие выставки мастера] / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2011. – №27(10 марта). – С. 8.
 • Шаталова, З. Мастер книжной графики // Вечерний Николаев.– 2006. – 21 февр. – С. 3.

Webресурси

 • Кібрик Євген Адольфович [Електронний ресурс]  // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Кібрик Євген Адольфович. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 15.07.2020. – Дата перегляду : 29.09.2020.
 • Качалкіна, Н. О. Вознесенський художній музей Є. Кибрика [Електронний ресурс] / Н. О. Качалкіна // Енциклопедія Сучасної України: офіційний сайт. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=27412, вільний. – Дата останнього доступу : 29.09.2020. – Назва з екрана.
 • Луговий, М. О. Кибрик Євген Адольфович [Електронний ресурс] : [біограф. довідка] / М. О. Луговий // Енциклопедія Сучасної України: офіційний сайт. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11883, вільний. – Дата останнього доступу : 29.09.2020. – Назва з екрана.